Megosztás:
       

AZ RPG-7 KÉZI PÁNCÉLELHÁRÍTÓ GRÁNÁTVETŐ

Az RPG-7 kézi páncélelhárító gránátvető a lövész- és fegyvernemi alegységek hatásos tűzeszköze az ellenség harckocsija, önjáró lövegei és páncélozott szállító harcjárművei elleni harcban.

Az RPG-7 jellemzése:

Sima csövű hátrasiklás nélküli rendszerű.

Hatásos lőtávolsága: 500 m.

Gyakorlati tűzgyorsasága: 4-6 lövés/perc.

Pásztázott lőtávolsága 2 m-es célra 330 m.

Az RPG-7 főbb technikai adatai:

  • tömege optikai irányzékkal együtt 6,3 kg
  • lőszer tömege Összeszerelve: 2,2 kg
  • a hord táska tömege három lőszerrel 7,1 kg

A 48M KÉZIGRÁNÁT

A kézigránátot az ellenség élőerejének megsemmisítésére használjuk. Kiválóan alkalmas úgy támadó, mint védőharcban óvóhelyekben, összekötő árkokban, lakott helyiségekben, településekben és erdőkben levő ellenség leküzdésére, valamint páncélozott célok elleni közelharcra. A kézigránát időzített égőgyújtós. Főbb harcászati-technikai adatai: Súlya 344 gr.

Késleltető égési ideje 3,4-4,5 sec.

Szilánk hatásának megsemmisítő sugara 2-4 m.

Repeszhatásának sugara 10 m.

Közepes dobási távolsága 30-40 m.

Ha a kézigránát feje piros csíkkal van ellátva, ez azt jelenti, hogy éles, ha a fején fekete csík látható, azt jelenti, hogy gyakorló.

A kézigránát fő részei

A fej:

Acéllemezből készült. Belsejében kb. 120 gr sajtolt trotil van. A fej felső és alsó részén menet van, amely több fej összecsavarását teszi lehetővé. A fenéklap közepén acélcső nyúlik be a fejbe. A csőben helyezkedik el az égőgyújtó. A fej csavarmenettel csatlakozik a nyélhez.

A nyél a működtető szerkezettel

A nyél fából készült, melynek belsejében a működtető szerkezet van elhelyezve. A nyél alsó részét a nyélkupak zárja le. Erre szerelik a szem segítségével az elhúzó karikát. A nyél felső részén egy henger és egy téglalap alakú furat van. A felső furaton keresztül nézve, megállapítható, hogy a szerelt kézigránátban van-e égőgyújtó. A téglalap alakú furat a szállítási biztosíték befogadására szolgál, melynek feladata:

– az ütőszeget félreállított helyzetben tartani;

– megakadályozni a cső elmozdulását a nyélhez képest;

– eltakarni a csappantyú felületét.

Az égőgyújtó

Két egymással összepréselt alumíniumcsőben helyezkedik el. A csappantyú a gyújtást folyamatosan indítja meg. a késleltető lőpor szabályozza az égés idejét, a gyutacs és a detonátor pedig felerősíti a gyújtást.

A 48 M nyeles kézigránát működési elve:

A csappantyúhoz képest oldalra beállított ütőszeg a dobási lendület hatására a nyéllel együtt hátracsúszva a csappantyú fölé kerül, majd a lendület hatásának megszűntével a rugó hatására ismét előrecsúszik. Az ütőszeg beleszúr a csappantyúba, ezáltal működésbe hozza az égőgyújtót, mely kiégése után robbantja a fejben levő robbanóanyagot. Nyújtott töltet készítéséhez egy kézigránát fejére a fejeken levő csavarmenet segítségével szükséges mennyiségű (legfeljebb 3) fejet kell csavarni.

58-K-100 PÁNCÉLELHÁRÍTÓ KÉZIGRÁNÁT

A kézigránát, a kumulatív (irányított páncélrobbantó) hatású, csapódásra működő gyújtóval ellátott kézigránátok csoportjába tartozik.

A kézigránát szilárd akadályba csapódva, a becsapódás pillanatában robban. Ha a kézigránátot harckocsira (páncélozott vagy beton célra) dobjuk, a páncélt átrobbantja, a kezelőszemélyzetet, a fegyverzetet és a berendezést megsemmisíti, az üzemanyagot felgyújtja és a lőszereket felrobbantja.

Főbb harcászati-technikai adatok: Súlya 85 dkg

Maximális páncélátütő hatás 175 mm

A kézigránát fő részei

A fej

A csonka kúp alakú kézigránát fejben helyezkedik el a robbanó töltet. A fej első részére olyan alakú süveget szereltek, hogy a páncélra csapódáskor az a lepattanást megakadályozza. A fej robbanó töltete raktározásnál és kezelésnél veszélytelen.

A nyél

A kézigránátdobás megkönnyítésérc, valamint a csapódó szerkezet, a stabilizátor és a biztosító szerkezet befogadására szolgál.

A nyél egyik végén a fejjel való összecsavarásra szolgáló menet és a menet közepén egy, a gyújtó felhelyezésére szolgáló kiemelkedés van, a másik végét egy fedél zárja le.

A gyújtó

A kézigránát fejben levő robbantó töltet robbantását végzi.

A kézigránát működése dobás közben

A biztosító sasszeg kihúzása után eldobott kézigránát nyeléről (a kilökő rugó hatására), a fenék, a biztosítórugó hatására pedig a biztosítócsap és a biztosítókar leválik.

A kilökő rugó a légzsákot kilöki a nyélből, a légellenállás belekapaszkodik és a szalagoknál fogva kihúzza a nyélből a nyéltoldalékot, s a belső nyéltoldathoz. szalaggal rögzített rugós sasszeget.

A légzsák, a szalagok és a nyéltoldatok kihúzódása biztosítja azt, hogy a kézigránát mindig fejjel előre csapódjék a célba.

A rugós sasszeg kihúzása után a biztosító szeg elcsúszik az ütőtömb közepe felé, az ütőtömb felszabadul. Repülés közben az ülőtömb előremozgását az ellenbiztosító rugó akadályozza meg.

Ha a kézigránát feje akadályba ütközik, az ütőszeg tehetetlenségi ereje legyőzi az ellen biztosító rugó erejét, s az ütőszeg hegye a csappantyús gyutacsba szúr, ez felrobbantja a kézigránát robbanó töltetét, mely a páncélt átüti.

Köszönöm a figyelmet!