Megosztás:
       

AZ AMD-65 GÉPPISZTOLY

A géppisztoly rendeltetése és harcászati jellemzése

A géppisztoly egyéni lőfegyver, az ellenség élőerejének leküzdésére szolgál. Tüzeléskor 1943 M acélmagvas (normál), fényjelző és páncéltörő-gyújtó lövedékű töltényt használunk.

A géppisztoly fő tüzelési módjai, rövid sorozat (maximum 5 lövés), hosszú sorozat (maximum 10 lövés) és folyamatos tüzelés.

Géppisztollyal leghatásosabb a tüzelés 350 méteren belül, földi célokra leadott összpontosított tüzelési távolság 750 m-ig, légi célokra 450 m-ig eredményes. A lövedék ölő hatásának távolsága 1500 m. Pásztázott lőtávolsága mellalakra 300 m.

A géppisztoly műszaki jellemzése

A géppisztoly gázdugattyús rendszerű, szilárd reteszelésű, rögzített csövű egyes- és sorozatlövés leadására alkalmas, mechanikus biztosítású automata kézi lőfegyver.

 • Csöve léghűtéses.
 • Adogatása íves tárból történik.
 • Irányzéka íves csapó irányzék.
 • Irányzéka íves csapó irányzék.
 • Elsütő szerkezete egyes- és sorozatlövés leadására alkalmas.
 • Válltámasz kihajtható.

A géppisztoly főbb technikai adatai:

 • Űrmérete 7,62 mm
 • Tömege töltött tárral (30 töltényes tár esetén) 3,75 kp
 • A tár befogadóképessége 30 töltény

Gyakorlati tűzgyorsasága:

 • egyes lövéssel 40 lövés/perc
 • sorozatlövéssel 100 lövés/perc

A géppisztoly fő részei és szerkezeti egységei

A géppisztoly fő részei:

 • a cső a tokkal, az irányzó szerkezettel, a válltámasszal és a hátsó markolattal;
 • csőszájfék;
 • a tokfedél;
 • zárkeret a gáz dugattyú rúd dal;
 • a zár;
 • a helyretoló szerkezet; a gázdugattyú vezető;
 • az elsütő szerkezet;
 • alsó ágy a mellső markolattal;
 • a tár.

A géppisztoly működése egyes lövésnél:

A géppisztolyra kapcsoljuk a töltött tárat, hátrahúzzuk a zárkeretet ütközésig, majd elengedjük. A tűzváltót egyes(l) lövésre állítjuk. Ekkor a géppisztoly töltve van. Az elsütőbillentyű meghúzásakor a kakas felszabadul és a rugó hatására erőteljesen ráüt az ütőszegre és megtörténik a lövés.

A zárkeret hátrasiklás közben elfordítja a zárat (kireteszelés). A zárkeret hátrasiklásával létrejön a kakas alsó helyzetbe történő kerülése.

A következő lövés kiváltásához el kell engedni a billentyűt és ismételten meghúzni. A billentyű ismételt meghúzásával a géppisztoly alkatrészeinek és szerkezeteinek előbb leírt működése megismétlődik.

A géppisztoly működése sorozatlövéskor:

A töltést az egyes lövés működésénél leírtak szerint végezzük, a tűzváltót sorozatlövésre állítjuk.

A billentyű elhúzásakor a kakas felszabadul, az ütőrugó hatására erőteljesen ráüt az ütőszegre és megtörténik a lövés.

Sorozatlövésnél az alkatrészek és szerkezetek működése addig ismétlődik, amíg a billentyűt el nem engedjük, vagy míg a tárban töltény van.

A géppisztoly biztosítása

Biztosítás a kakas leeresztett állapotában.

Ebben az esetben a tűzváltó kar felső (biztosított) helyzetben van, a zárkeret nem húzható hátra, a billentyű pedig nem húzható el.

Biztosítás a kakas felhúzott állapotában. A géppisztolyt csőre töltés után is lehet biztosítani. Ebben az esetben a géppisztoly felhúzott állapotban van, a tűzváltó felső (biztosított) helyzetben van és a billentyű nem húzható el.

A géppisztoly szét- és összeszerelése

A géppisztoly szétszerelése lehet részleges és teljes. Részleges szétszerelés – a géppisztoly tisztítása, kenése és megvizsgálása céljából; teljes szétszerelés – a géppisztoly tisztítása céljából erős szennyeződés esetén vagy javítás alkalmával.

 • a gázdugattyú vezető;
 • az elsütőszerkezet;
 • alsó ágy a mellső markolattal;
 • a tár;

A géppisztoly tartozékai, szerelékei:

 • tartozékok;
 • tisztítóvessző;
 • tisztító szerelék;
 • hord-szíj
 • tártáska.

A géppisztoly részleges szétszerelésének rendje:

A géppisztoly szétszerelését és összeszerelését tiszta burkolattal ellátott asztalon végezzük; a géppisztoly alkatrészeit és szerkezeteit a szétszerelés sorrendjében helyezzük el, azokkal bánjunk óvatosan, egyik alkatrészt ne helyezzük a másikra és a szétszerelésnél feleslegesen nagy erőt és erős ütéseket ne alkalmazzunk. A géppisztoly összeszerelésekor hasonlítsuk össze az alkatrészeken levő számokat: minden egyes géppisztolynál a tokon levő szám egyezzen a zárkereten, a záron és a tokfedélen levő számmal.

A géppisztoly összeszerelésének sorrendje részleges szétszerelés után

Csavarjuk fel a csőszájféket; Helyezzük fel a gázdugattyú vezetőt; A zárt helyezzük a zárkertbe; A tokba helyezzük a zárkeretet a zárral; Beszereljük a helyretoló szerkezetet; A tokfedél beillesztése; Biztosítjuk a géppisztolyt; Visszahelyezzük a tisztítóvesszőt; Felkapcsoljuk a tárat a géppisztolyra.

Előforduló akadályok lövés közben és azok elhárítása

A géppisztoly alkatrészei és szerkezetei a géppisztoly helyes kezelése és előírt karbantartása esetén hosszú ideig megbízhatóan és akadálymentesen működnek. Azonban a szerkezetek szennyeződése az alkatrészek kopása és a géppisztoly gondatlan kezelése következtében, valamint a töltények meghibásodása esetén lövés közben akadályok keletkezhetnek.

A lövészet alkalmával keletkező akadályt igyekezzünk újratöltéssel elhárítani, e célból a zárszerkezetet felhúzófogantyújánál fogva ütközésig húzzuk hátra, engedjük el és folytassuk a lövést. Ha az akadály nem szűnik meg, akkor tisztázni kell a hiba okát és el kell hárítani, az alábbiak szerint:

Az akadály rövid leírása Az akadály oka A megszüntetés módja
A tár nem adogatja a töl­tényt. A zár mellső hely­zetben van, azonban a lövés  nem következett be – a töltényürben nincs töltény. 1. A tár szennyeződése, vagy meghibásodása. 2    A tárrögzítő meghibásodása. Töltsük újra a géppisztolyt és folytassuk a lövést, ha az akadály megismétlődik, cseréljük ki a tárat. A tárrögzítő meghibásodása esetén a géppisztolyt küldjük a fegyverműhelybe.
A töltény beékelődik. A töltény lövedékével beékelődik a csőfalhoz, a mozgórészek középhelyzetben megálltak. A tár ajkainak elgörbülése. A zárkeret felhúzófogantyúját tartva, távolítsuk el a beékelődött töltényt és folytassuk a tüzelést. Az akadály megismétlődése esetén cseréljük ki a tárat.
Elcsettenés.
A zár mellső helyzetben van, a töltény a töltényűrben, a kakas leengedve a kakasnyugaszról – lövés azonban nem történt.
1.   A töltény hibás.
2. Az ütőszeg
vagy az elsütőszerkezet meghibásodott, a kenőanyag szennyeződése.
Töltsük újra a géppisztolyt és folytassuk a tüzelést. Az akadály megismétlődése esetén vizsgáljuk meg és tisztítsuk meg az ütőszeget és az elsütőszerkezetet. Ha valamelyik alkatrész törött vagy kopott, a géppisztolyt küldjük a fegyverműhelybe.
A hüvelykivetés nem történt meg. A hüvely a töltényűrben maradt a soron következő töltény lövedékével beleütközött, a mozgórészek középhelyzetben megálltak. 1.       Szennyeződött  a töltény vagy a töltényűr.
2.   A hüvelyvonó
vagy rugójának
szennyeződése
vagy meghibásodása.
Felhúzófogantyúval húzzuk hátra a zárkeretet és hátsó helyzetben tartva, kapcsoljuk le a tárat, majd vegyük ki a beakadt töltényt. A zár vagy tisztítóvessző segítségével vegyük ki a hüvelyt a töltényűrből. Folytassuk a tüzelést. Az akadály megismétlődése esetén tisztítsuk ki a töltényűrt, és tisztítsuk meg a töltényeket. Vizsgáljuk meg és tisztítsuk le a szennyeződést a hüvelyvonóról és folytassuk a tüzelést. A hüvelyvonó meghibásodása esetén a géppisztolyt küldjük fegyverműhelybe.
A hüvely beékelődése vagy a kivetés elmaradása. A hüvely nem vetődött ki a tokból, hanem a zár előtt maradt vagy pedig a zár ismét a töltényűrbe továbbította. 1. A gázelvezető utak, a mozgó alkatrészek, vagy a töltényűr szennyeződése.
2. A hüvelyvonó szennyeződése, vagy meghibásodása.
Húzzuk hátra a zárkeret felhúzófogantyúját, vessük ki a hüvelyt és folytassuk a tüzelést.
Az akadály megismétlődése esetén tisztítsuk meg a gázelvezető utakat, a mozgó alkatrészeket és a töltényűrt, a mozgó alkatrészeket kenjük meg.
A géppisztoly hüvelyvonójának meghibásodása esetén küldjük a géppisztolyt fegyverműhelybe.

A GÉPPISZTOLY KARBANTARTÁSA, TAROLÁSA ÉS MEGÓVÁSA

Általános utasítások

A géppisztolyt állandóan tisztán és működésre kész állapotban kell tartani. Ez időben és gondosan végzett tisztítással és kenéssel, helyes tárolással, gondos kezeléssel, a géppisztoly alkatrészei és szerkezeti töréseinek és sérüléseinek, megfelelő időben történő kijavításával érhető el.

Minden tisztítás után el kell végezni a géppisztoly kenését. A kenőanyagot csak jól megtisztított és száraz fémfelületre szabad felvinni, közvetlenül a tisztítás után, nehogy előtte nedvesség érje a fémet

A géppisztoly tisztítását a következő sorrendben végezzük:

 • Készítsük elő a tisztításhoz és kenéshez szükséges anyagokat.
 • Szereljük szét a géppisztolyt
 • Vizsgáljuk meg a tartozékokat és készítsük azokat elő a tisztításhoz (151. ábra).
 • Tisztítsuk ki a csőfuratot és a csőszájféket.

Megjegyzés: Lövészet utáni tisztításkor a csőszájféket csavarjuk le a csőről és külön tisztítsuk meg.

A géppisztoly kenését a következő sorrendben hajtsuk végre:

 • Kenjük be a csőfuratot és a csőszájfék furatot.
 • A géppisztoly minden fémalkatrészét és szerkezetét olajba mártott ronggyal vékonyan kenjük be.

A kenés végeztével szereljük össze a géppisztolyt és ellenőrizzük szerkezeti működését, ezután pedig mutassuk be a géppisztolyt a rajparancsnoknak.

A géppisztoly tisztítása után tisztítsuk meg és kenjük be a tárakat és tartozékokat.

Hideg időjárásban a szabadból meleg helyiségbe bevitt géppisztolyt 10-20 perc múlva (miután már megizzadt) tisztítsuk meg.

Ajánlatos a meleg helyiségbe való belépés előtt a géppisztoly külső fémfelületeit transzformátor olajjal átitatott ronggyal letörölni. A géppisztolyok vegyi mentesítése, sugármentesítése és fertőtlenítése az alegység-parancsnok utasításai szerint történik.

Köszönöm a figyelmet!