Megosztás:
       

A pisztoly rendeltetése és harcászati jellemzése

A PA-63 típusú pisztoly rövid távolságokban a rajtaütés és a védelem, valamint a közelharc fegyvere. A pisztolyból kilőtt lövedék 350 m-ig képes halálos sebet ejteni.

A pisztoly műszaki jellemzése:

 • Öntöltős,
 • Súlyzáras rendszerű,
 • Egyes lövés leadására alkalmas.
 • Revolverező típusú.
 • Rögzített csövű.
 • Mechanikus biztosítású.

A pisztoly főbb technikai adatai

 • Űrmérete 9 mm
 • Tömege tárral és töltényekkel 665 gramm
 • A tárba helyezhető töltények száma 7 db
 • Gyakorlati tűzgyorsasága 30 lövés/perc

A pisztoly fő részei és szerkezeti egységei

 • A szán,
 • Az ütöszegszerkezet,
 • A cső,
 • A helyretolórugó,
 • A tok,
 • A sátorvas,
 • A szán rögzítő,
 • A tártartó.
 • Az elsütőszerkezet.
 • A tartozékok.

A pisztoly szerkezeteinek és alkatrészeinek összműködése

A betöltött tárat a markolatba helyezzük. A pisztolyt kibiztosítjuk (a piros jelzőpont látszik). A pisztolyt csőre töltjük, melynek elvégzésérc a szánt ütközésig erőteljesen hátrahúzzuk, majd hátsó helyzetből előre engedjük. A szán hátrahúzásakor a helyretolórugó összenyomódik, a kakas megfeszített állapotban hátsó helyzetben marad. A pisztoly alaphelyzetben van és elsütéshez kész.

Amíg a tárban töltény van. a helyretolórugó hatására a szán visszatér mellső helyzetébe. Ha a tár kiürül, a szánrögzítő hátsó helyzetébe tartja a szánt.

Abban az esetben, ha a csőre töltött pisztoly biztosítva van (a piros pont el van takarva) a kakas nem az ütőszegre üt.

A pisztoly szétszerelése:

 1. A pisztolyt jobb kézben tartva, hüvelykujjal megnyomva a tárrögzítő gombot, a tárat kihúzzuk a markolatból.
 2. A bal kéz mutatóujjával lehúzzuk a sátorvasat és a jobb kéz mutatóujjával a lehúzott sátorvasat oldalra kitoljuk és ebben a helyzetben hagyjuk.
 3. Bal kezünkkel hátrahúzzuk a szánt ütközésig, végét felfelé emeljük és a rugó hatását fékezve lassan – felemelt helyzetben – engedjük előre.
 4. A csőről lehúzzuk a helyretolórugót.
 5. A sátorvasat helyreengedjük.
 6. A bal kéz hüvelykujjával hátrafeszítve a kakast, a billentyűt elhúzzuk és a kakast – rugó hatását fékezve – lassan eresztjük előre.

A pisztoly összeszerelése:

 1. A pisztolyt jobb kézben tartva a kakast ütközésig hátrafeszítjük és ebben a helyzetben hagyjuk.
 2. A csőre felhúzzuk a hely re toló rugót ütközésig.
 3. A sátorvasat kiemeljük és oldalra feszítjük.
 4. A szánba illesztve a helyre tolórugót, a bal kézzel a szánt kissé megemelve, a csőre hátsó helyzetű ütközésig húzzuk, majd a tokra eresztjük le és a rugó hatásának engedve, előreengedjük.
 5. A sátorvasat engedjük helyére.
 6. A szánt néhányszor erőteljesen hátrarántjuk, majd a billentyű elhúzásával a pisztolyt elsütjük és néhányszor revolverezünk.
 7. A tárat visszahelyezzük.
 8. Biztosítunk.

A pisztoly működését gátló akadályok

Az akadály Az akadály oka Az elhárítás módja
1. A tár nehezen tolható be a pisztoly markolatrészbe. 1. A tár deformálódott vagy beszennyeződött, a tok markolati részén lévő tartó nyílás bepiszkolódott 1. A tárat kihúzzuk és megvizsgáljuk, ha szükséges, megtisztítjuk, deformálódás esetén pedig fegyverműhelybe küldjük.
2. A markolatrészbe helyezett tár kiesik. 2. Eltömődött a táron levő nyílás, vagy törés, illetve kopás van a tártartó fognál, vagy a tártartó rugónál. 2. A táron levő nyílást kitisztítjuk. Törés vagy kopás esetén a tárat fegyverműhelybe adjuk.
3. A szán lövés után nem zár be. 3. Felverődés a kapcsolódó felületeken. 3. A pisztolyt fegyverjavító műhelybe adjuk.
4. A szán hátrahúzáskor akad. 4. A fesztelenítő csúcsa felverődött. 4. A pisztolyt fegyverjavító műhelybe adjuk.
5. A pisztoly nem adogat. 5. A tárajak nyílásmérete nem megfelelő, a hüvelyvonó beszorult. A peremágy felverődött. 5. A pisztolyt fegyverjavító műhelybe adjuk.
6. Elcsettenés a revolverezésnél. 6. Nem elegendő a revolverező erő. Az ütőszeg akad. 6. A pisztolyt fegyverjavító műhelybe adjuk.
7. Lövés közben a fegyver biztosít. 7. A biztosító rögzítőcsap vége vagy a biztosító bemarása kopott. 7. A pisztolyt fegyverjavító műhelybe adjuk.
8. Biztosításkor a kakas nem csap előre. 8. Elkopott a fesztelenítő, vagy az elsütő emelő orra. 8. A pisztolyt fegyverjavító műhelybe adjuk.
9. A tárban lévő utolsó töltény kilövése után a szán nem marad hátul. 9. A szánrögzítő rugó akadályozza a szánrögzítő mozgását. 9. A pisztolyt fegyverjavító műhelybe adjuk.
10. A szánt a szánrögzítő megakasztja hátsó helyzetben, amikor még van a tárban lőszer. 10. A tárajak szétnyílt, a szánrögzítő rugó gyenge. 10. A pisztolyt fegyverjavító műhelybe adjuk.
11. A kakas a szán után üt, vagy a pisztoly sorozatot lő. 11. Az elsütő emelő és a kakas kapcsolódó felületei kopottak. Az ütőszeg nyomórugó törött. 11. A pisztolyt fegyverjavító műhelybe adjuk.

A pisztoly megvizsgálása

A naponkénti megvizsgálás.

A megvizsgálást a géppisztolynál leírtak szerint kell végrehajtani.

A pisztoly megvizsgálása tisztításkor részlegesen szétszerelt állapotban:

A géppisztolynál leírt szempontokon túl ellenőrizzük:

 • a sátorvas kibillenthetőségét a helyzetéből, utána eleresztve az erőteljes visszatérését;
 • a markolathéjak épségét (nincsenek-e elrepedve);
 • a szánrögzítőt és annak a végén való felverődést;
 • a rögzítőrugó épségét.

Ellenőrzés tisztítás, kenés után összeszerelt állapotban ellenőrizzük:

 • a szánrögzítőt és a behelyezett üres tár esetén a szán tartását;
 • a tártartó működését;
 • a kakas kézzel való felhúzását és működését;
 • az elsütőszerkezet működését revolverezéskor;
 • a billentyű működését;
 • a megszakító működését.

A pisztoly tisztítása és kenése

A pisztoly tisztítását és kenését a következő sorrendben hajtsuk végre:

A pisztoly részleges szétszerelését elvégezzük, ezután sorrendben kitisztítjuk:

 • a csövet;
 • a markolatban a tárfészket;
 • a tok csúszóhornyait;
 • a szán belsejét;
 • a zár peremágyát.

Utána rongy segítségével egyenletesen és vékonyan a csövei belülről és kívülről bekenjük fegyverolajjal. A pisztoly egyéb alkatrészeit száraz ronggyal, majd fegyverolajjal átitatott ronggyal töröljük át.

A 7,62 mm-ES PKM ÉS PKMSZ KALASNY1KOV GÉPPUSKA

A géppuska rendeltetése és harcászati jellemzése:

A 7,62 mm-es Kalasnyikov géppuska lövész- és fegyvernemi alegységek hatásos sorozatlövő fegyvere. A géppuska a csoportos élőerők és tűzeszközök megsemmisítésére, valamint a légi célok leküzdésére szolgál.

A géppuska jellemzése:

Hatásos lőtávolsága földi és légi célra 1000 m.

Célzott lövés leadása 1500 m-ig lehetséges.

Gyakorlati tűzgyorsasága: 250 lövés/perc.

Pásztázó lőtávolsága mellalakra 420 m, álló alakra 640 m.

Köszönöm a figyelmet!