Megosztás:
       

A közelharcban az ellenség sebezhető pontjait kell támadni. Szemléltető ábra a következő:

A támadást a rendelkezésre álló eszközzel, vagy az ütő és rúgó felületekkel kell végrehajtani.

VÉDŐ- ÉS TÁMADÓ ÁLLÁSOK

A biztos egyensúlyi helyzet, az eredményes támadás és védekezés céljából szükséges ismerni. A döféseket, ütéseket, ebből a helyzetből kell indítani és végrehajtás után ezt a helyzetet kell felvenni.

A támadó állásoknál a testsúly nagyrészt az elől lévő lábra kerül, amely hajlított, a hátul lévő láb pedig nyújtott.

Egyenes döfés hárítása

A döfés pillanatában a katona lépjen ki a döfés irányából és egyidejűleg fegyverének csövével gyors mozdulattal balról jobbra lökje el az ellenség fegyverét. Ezt követően mérjen ütést az ellenség fejére. Ha az ellenség a fejre irányuló döfést hajt végre, a katona a döfés pillanatában lendítse maga előtt fegyverét felfelé, az ütközés által a támadó fegyverét felfelé eltérítve. Az ütközéssel egy időben az ellenség ágyékára, vagy gyomrára mérjen rugást.

Lefelé irányuló szúrás hárítása csuklócsavarral és térdhajlat rúgással. A katona bal alkarját lendítse a szúrás pillanatában felfelé, homloka előtt és fölött hárítsa a szúrást. Bal lábbal lépjen az ellenség mellé. Jobb kézzel fogjon rá az ellenség csuklójára, azt mindkét kézzel csavarja hátra és lefelé, jobb lábával pedig rúgjon hátulról az ellenség térdhajlatába.

Felfelé irányuló szúrás hárítása csukló feszítéssel. A katona az ellenség csuklóját „V” alakba formált kezével blokkolja le. Csípőjét tolja hátra a gyomor védelme céljából. A csukló balra csavarásával és feszítésével kényszerítse az ellenséget a földre és rúgja tarkón.

Kés kiszabadítás csuklófeszítéssel

A katona maga előtt alulról felfelé lendítse félkörben a karját szemmagasságig. A jobb kéz hüvelykujjal a kisujjpárnájára, négy ujjal a tenyerébe fogjon és az ellenség hüvelykujja felé szabadítsa ki a kezét.

Mellső átkarolás karok alatt, hárítása fejcsavarással

A katona fogja meg az ellenség állcsúcsát, másik kézzel a tarkóját és erőteljes csavarással kényszerítse a földre.

Mellső átkarolás karok felett, hárítása ütéssel

A katona csípőjét lökje hátra és ököllel üssön az ellenfél ágyékába, majd hajtson végre térdrúgást.

Hátsó átkarolás karok felett, hárítása ütéssel

A katona csípőjét süllyesztve, karját vállból felfelé lökve forduljon jobbra és mérjen ökölütést az ellenség ágyékába.

Hátsó átkarolás karok alatt, hárítása könyökütéssel

A katona ragadja meg az ellenség csuklóját az ellen oldalú kézzel, egyidejűleg mérjen könyökütést az ellenfél karjára, fejére.

Mellső alkaros fojtás

A katona a rárohanó ellenség jobb vállát ütésszerűen támassza ki bal alkarjával és jobb alkarját helyezze a támadó torkára. Fogjon bal kézzel a jobb kéz élére és a jobb alkar csontos részével az ádámcsutkát nyomva, fojtsa meg az ellenséget.

Hátsó alkaros fojtás

A katona az ellenséget hátulról megközelítve alkarja csontos részét ütésszerűen az ellenfél torkára helyezve, a másik kézzel fogjon rá saját csuklójára. A két kar együttes szorításával fojtsa meg az ellenséget.

A hatás fokozható, ha a fogással egy időben az ellenséget hátra rántva a katona hasra fekszik és az ellenség fejét vállal felfelé feszíti.

Rúgás térddel az arcra

A katona ragadja meg az ellenfél tarkóját és erőteljesen rántsa előre. Térdét gyors mozdulattal felemelve rúgjon az ellenség arcába.

Rúgás térddel a tarkóra

A katona ragadja meg az ellenség haját és fejét hátrarántva, térddel rúgja tarkón.

Csípődobás

A dobást a rajzon látható módon kell végrehajtani, majd az ellenfél fejére, vagy gyomrára mért sarokrúgással kell azt harcképtelenné tenni.

Gurulások, esések

Elsajátításuk célja a közelharc fogások sérülés nélküli végrehajtása és az, hogy a dobásokat az ellenféllel szemben úgy hajthassák végre a katonák, hogy ne sérüljenek meg.

Gurulás előre

A katona támadó állásban hajoljon előre és befele néző tenyérrel támaszkodjon a talajra. Testsúlyát fokozatosan helyezze a jobb karra és lábával rugaszkodjon el. Átlós irányú átgördülés után bal oldalával maradjon a talajon és bal kézzel tompítson és álljon talpra védőállásba.

Csúsztatott esés jobbra

A test jobb oldalával esik a talajra. A fej emelt, bal kar az arc előtt, jobb kéz tenyérrel a talaj felé tompít. A bal láb talppal, a jobb láb hajlítva fogja fel az ütést. Az eséseket mindkét oldalra meg kell tanulni!

Köszönöm a figyelmet!