Megosztás:
       

A TÁVBESZÉLŐ-KÉSZÜLÉK

A távbeszélő-készülék rendeltetése, hogy az „A” helyen az emberi beszédet olyan jellé alakítsák át, amit a vezetéken továbbítani lehet és a „B” ponton egy másik távbeszélő készülék hallható hanggá alakít vissza. Ez a folyamat természetesen nemcsak A-B irányban, hanem B-A irányban is igaznak kell legyen (1. ábra). Alaprendeltetés szerint a távbeszélő-készülékeket felosztjuk postaira és katonaira.

Az alegységeknél, a TBK-67 tábori távbeszélő készülék van rendszeresítve.

A TBK-67 tábori távbeszélő-készülék felépítése olyan, hogy a legmostohább időjárási viszonyok között is megbízhatóan működik. A működését egy gombakkumulátor biztosítja, ami feltöltése után 4-5 napi folyamatos üzemel biztosít.

A TBK-67 távbeszélő készülék előlapján található kezelőszervek és rendeltetésük:

1 – az ötérintkezős dugaszaljazat a kézi készülék csatlakoztatására;

2 – nyomógombos kapcsoló gumisapkával: a CB és automata központhoz történő csatlakozáskor, a beszélgetés után a kézi készüléket úgy kell letenni a készülékre, hogy az a kapcsolót lenyomott helyzetbe tartsa;

3 – hasított tengelyű üzemmód kapcsoló „LBR-CB” (MБ-P-ЦБ) felirattal, ha LB üzemben alkalmazzuk, akkor a hasított végű tengely hasitékái LBR (MБ-P) felirat felé kell fordítani a csavarhúzóval, CB üzemben pedig CB (ЦБ) felirat felé;

4 – vonalszorítók L1, L2, K(Л1,Л2,K)felirattal;

5 – akkumulátor rekeszfedél, az akkumulátor csak egyféle módon helyezhető be;

6 hasított tengely a csillapító be- és kikapcsolására, „csillapítótag kikapcsolva (U ,KЛ) – bekapcsolva” (BKЛ) felirattal; a csillapítótagot akkor kell bekapcsolni, ha a központhoz néhány száz méteres vezetékkel csatlakozunk, viszont ha hosszú vezetékkel csatlakozunk, akkor ki kell kapcsolni;

7 – induktor hajtókar;

8 – kezelési utasítás;

9 – hord heveder.

Az induktorral LB üzemmódban fel tudjuk hívni a központot vagy a vezeték másik végén telepített távbeszélő készüléket. Az induktorral fejlesztett feszültség az ellen állomás csengőjét működteti és jelzi, hogy közleményem van a részére.

A kézi készülék főbb részei: 1 – a hallgató; 2 – a mikrofon, ez alakítja át a beszédet vezetéken továbbítható jellé; 3 – a beszélőváltó, ha beszélünk, akkor be kell nyomni, mert csak akkor működik a mikrofon, ha az ellen állomást hallgatjuk, fel kell engedni, így a vétel minősége jobb; 4 – összekötő zsinór; 5 – csatlakozó dugasz.

 

A TBK-67 távbeszélő készülék üzembe helyezése

Nyissuk fel a készülék dobozfedelét és az akkumulátorház tetejét – 2. Az akkumulátort tegyük a helyére, majd csukjuk be a rekeszfedelet. – 3. Dugaszoljuk a kézi készüléket és húzzuk meg a rögzítőcsavart. – 4. Az induktorhajtókart csavarjuk az induktortengelyre.

A TBK-67 távbeszélő készülék működőképességének ellenőrzése

A távbeszélő készülék működőképességének ellenőrzését kél mozzanatban hajtsuk végre. Először ellenőrizzük le az induktort és a csengőt úgy, hogy az L1 és az L2 (Л1, Л2) vonalszorítókat kössük össze fémesen. Az induktorhajtókart nyomjuk a készülék felé és forgassuk meg, a csengő ha megszólal, akkor mindkettő üzemképes. Második mozzanatként nyomjuk be a beszédváltót és fújjunk rá a mikrofonra, ha a hallgatóban ki fúvást hallunk, akkor üzemképes a készülék és a kézi készülék is.

A TBK-67 távbeszélő-készülék telepítése, LB üzemben és üzemeltetése

1. A vezetéket kössük az L1 és L2 (Л1, Л2} vonalszorítók alá. -2, Az üzemmód kapcsoló hasított tengelyvégét csavarhúzóval állítsuk LBR (MБ-P) állásba. – 3. Az induktor hajtókart csavarjuk az induktor tengelyére. – 4. A kézi készüléket dugaszoljuk. – 5. A központhoz vagy az ellenállomásoz ha rövid, néhány száz méteres vezetékkel csatlakozunk, akkor a „CSILLAPÍTÓTAG” feliratú hasított tengelyvéget csavarhúzó segítségével állítsuk „BEKAPCSOLVA” (BKЛ) állásba, 1 kilométernél hosszabb veze­ték esetén viszont „KIKAPCSOLVA” (UKЛ) állásba. – 6. A vezetéket és a kézibeszélő zsinórját igazítsuk el és a készülék fedelét zárjuk le, majd a kézi készüléket a tetejére keresztbe helyezzük el.

A TBK-67 távbeszélő készülékkel LB üzemben a központot vagy az ellen állomást az induktor-hajtókarnak a készülék felé történő benyomása után történő meghajtásával tudjuk felhívni, ha azonnal nem jelentkezik a hívott állomás, akkor néhányszor ismételjük meg a hívást. A központ fedőnevén jelentkezik, például MÁGNESEZŐ. Ezután nevezzük meg a kért állomást fedőnévvel vagy fedőszámmal. Például kapcsolja a MENETELŐ-t vagy kapcsolja a 312-t. Fedőnévvel egy másik egység vagy alegység távbeszélő központját kérjük. Fedőszámmal a saját vezetési pontunkon lévő parancsnokokat kérjük.

A beszélgetést ha befejeztük, az induktor hajtókart meg kell hajtani, ezzel jelezzük a központnak, hogy befejeztük a beszélgetést és a kapcsolatot bontsa. A kézi készüléket helyezzük vissza a készülékre.

A TBK-67 távbeszélő-készülék telepítése CB üzemben és üzemeltetése

a) Kézi kapcsolású központhoz történő csatlakozás esetén:

1. A vezetékeket kössük az „L1″ (Л1) „L2″ (Л2) vonalszorítók alá. -2. Az üzemmód kapcsolót csavarhúzóval állítsuk „CB” állásba. – 3. A kézi készüléket dugaszoljuk. – 4. A „CSILLAPÍTÓTAG” kapcsolót csavarhúzóval állítsuk „BEKAPCSOLVA” (BKЛ) állásba.

b) Automata központhoz történő csatlakozás esetén

  1. A számtárcsát csatlakoztassuk az „L1″ és „L2″(Л1, Л2) vonalszorítók alá, a vezetéket pedig a számtárcsán lévő „L1″ és „L2″(Л1, Л2) szorítók alá. Az üzembe helyezés többi művelete megegyezik a kézi kapcsolású központnál végrehajtandókkal.

A készülék fedelét ne csukjuk be, ha CB üzemben telepítjük. A kézi készüléket a készülék szerelvénylapján kiképzett helyre tegyük úgy, hogy a nyomógombos kapcsolót nyomja le.

Kézi kapcsolású központhoz történő csatlakozáskor a kézi készülék felemelésekor a nyomógombos kapcsoló bekapcsol és a központ-kezelőnél egy lámpa jelzi, hogy beszélni akarok. A központkezelő jelentkezik, például FARKAS. Ezután kérjük fedőnév vagy fedőszám szerint a kívánt állomást.

A beszélgetést ha befejeztük, a kézi készüléket tegyük a helyére, ezzel a nyomógombos kapcsolót lenyomva helyzetbe hozzuk és ez a központ kezelőjének jelzi, hogy a beszélgetést befejeztük és bontsa el a kapcsolatot.

Automata központhoz történő csatlakozás esetén, ha beszélni akarunk, akkor a kézi készülék felemelése után várjuk meg a központ búgó hangját, majd a hívni kívánt állomás számát tárcsázzuk le. A beszélgetés végén tegyük a kézi készüléket a helyére.

A TBK-67 távbeszélő készülék karbantartása

A készülékről naponta töröljük le a port és a rárakódott szennyeződést. Használat után száraz ruhával törölgessük le az akkumulátort is és a rekeszben lévő érintkezőket. Az oxidációt olajos ruhával távolítsuk el. A készülék dobozát és egyéb bakelit alkatrészeket olajos ruhával töröljük át, majd utána száraz, tiszta ruhával dörzsöljük szárazra.

Tartós tárolás esetén az akkumulátort ki kell venni a készülékből.

 

Köszönöm a figyelmet!

Folytatása következik.