Megosztás:
       

R-107 rádiókészülék

Az R-107 rádiókészülék háton hordozható és elsősorban alegységeknél alkalmazzuk. Távbeszélő üzemmódja van. Frekvencia tartománya 20,0 -52,0 MHz-ig terjed és az két körzetre van felosztva. Az első körzet 20,0-36,0 MHz-ig, a második körzet 36, -52,0 MHz-ig terjed. Körzetkapcsolóval lehet átváltani. Erre a frekvencia beállításánál kell figyelni.

Az R-107 rádiókészülék főbb részei: 1 – készülék; 2 – akkumulátor; 3 – sugár vagy félrombusz antenna; – 4 kombinált antenna tartozékok; 5 – botantenna; 6 – mikrótelefon; 7 – tartozékos táska.

Antennái:

  • 1,5 m magas botantenna;
  • 2,7 m magas kombinált antenna;
  • 40 m hosszú irányítható hatású sugárantenna;
  • félrombusz antenna.

A bot- és kombinált antennával menet közben is tudjuk üzemeltetni a rádióállomást. A sugár- és félrombusz antennákat csak állóhelyben tudjuk alkalmazni.

Hatótávolsága az antennától függ. Botantennával 6-8 km, kombinált antennával 8-12 km, sugár- és félrombusz antennával 20-25 km.

Áramellátását 2 db akkumulátor biztosítja 10-12 órán keresztül.

Az R-107 rádióállomás települési helyének megválasztása

A település helyének célszerű megválasztása befolyásolja az összeköttetés minőségét. Lehetőleg úgy válasszuk meg a települési helyet, hogy az ellen állomás felé az optikai átláthatóság meglegyen, és lehetőleg erdőktől, nagy házaktól, faluktól távolabb telepítsük az állomást. Az országos villamos hálózatot kerüljük el és telepítsük a rádióállomást tőle távol. Néhány jellegzetesebb helyzetben a települési hely megválasztását a 264. sz. ábra szemlélteti.

Az R-107 rádiókészülék telepítése

  1. A rádióállomás előlapján a táplálás kapcsolót „KI” állásra helyezzük. – 2. Az üzemmód kapcsolót „RÁDIÓ” állásra kapcsoljuk. – 3. Kinyitjuk az akkumulátorrekesz fedelét. – 4. Az akkumulátor csavarokra a hosszabbítókat felszereljük. – 5. Az akkumulátor-rekeszbe az akkumulátorokat behelyezzük. -6. Lezárjuk az akkumulátor-rekesz fedelét. – 7. Kivesszük a táskából az ostorantennát, összeszereljük, behelyezzük az antennaszigetelő hüvelyébe és rögzítjük, csatlakoztatjuk a mikrótelefont.

Frekvencia beállítás és lehangolás

Folyamatos frekvenciabeállítás:

A frekvenciabeállítás és a rádiókészülék lehangolása során a következőket hajtsuk végre.

  1. Az indikátorkapcsolót „+24 – VILÁGÍTÁS” állásba helyezzük. – 2. A„RÖGZÍTTET FREKVENCIA SZÁMA” kapcsolót „FOLYAMATOS” állásba helyezzük. – 3. Az üzemmód kapcsolót „RÁDIÓ” állásba kapcsoljuk. – 4. A hitelesítés-körzet kapcsolót a megadott frekvenciától függően „20-36″ vagy „36-52″ állásba kapcsoljuk. – 5. A frekvencia-beállítás gomb „RÖGZÍTŐ” karját fellazítjuk. – 6. A megadott frekvenciát a „FREKV. BEÁLLÍTÁS” gombbal beállítjuk. – 7. A hitelesítés-körzet kapcsolót „HITELESÍTÉS 24 KHz” állásba kapcsoljuk. – 8. A frekvencia beállítás gomb jobbra-­balra történő mozgatásával megkeressük a beállított frekvenciához tartozó fütty mély-pontot (hang lebegést). – 9. A frekv.-beállítás gombot a „RÖGZÍTŐ”-karral rögzítsük. – 10. A hitelesítés-körzet kapcsolót a megadott frekvenciától függően „20-36″ vagy „36-52″ állásba kapcsoljuk vissza. – 11. Az ellenőrző kapcsolót „ANTENNAÁRAM” alsó, durva hangolás állásba kapcsoljuk. – 12. Benyomjuk a kézibeszélő készlet adásvétel gombját. – 13. Megnyomjuk az „ANTENNAHANGOLÁS” gombot és forgatásával megkeressük a műszer mutatójának legnagyobb kitérését, majd az ellenőrző kapcsolót „ANTENNAÁRAM” felső, finomhangolás állásba kapcsoljuk és felengedett helyzetben is forgatjuk az,ANTENNAHANGOLÁS” gombot a műszer mutatójának maximális kitéréséig.

Ezzel a készülék folyamatos frekvencia beállítását és lehangolását elvégeztük, meg lehet kezdeni az összeköttetés felvételét.

Az R-107 rádióállomás lehangolása előre programozott frekvenciára

Az R-107 rádióállomásnál 4 frekvenciát előre is lehet programozni. A programozást híradó katonákkal kell végrehajtani. A forgalmazás közben azonban a frekvencia váltást és az antennahangolást az alábbi módon hajtsuk végre.

  1. A „HITELESÍTÉS-KÖRZET” kapcsolót „20-36″ vagy „36-52″ állásba kapcsoljuk a megadott előre programozott frekvenciától függően. 2. Fellazítjuk a „FREKV. BEÁLLÍTÁS” rögzítőgombot. 3. A megadott EPF-re forgatjuk az „EPF SZÁM” gombot, például az l-re. 4. a „FREKVENCIABEÁLLÍTÁS” gombot elforgatjuk a rögzítésig.

Az antennahangolást a folyamatos frekvencia beállításnál ismertetett 11., 12., 13-as műveletek végrehajtásával végezzük el.

Az összeköttetés felvétele

Adásnál benyomjuk a beszélőkészlet gombját és a mikrofonra tagoltan beszélve -nem sietve – a megadott forgalmi adatok segítségével meghívjuk az ellen állomást. Vételnél elengedjük a beszélőkészlet gombját.

Az R-107 rádióállomás üzemeltetésének befejezése

Közöljük az ellen állomással a rádió-összeköttetés befejezését. – 1. A tápkapcsolót „KI” állásba kapcsoljuk. – 2. Bontsuk le az antennát és helyezzük be a táskába. – 3. Húzzuk ki a mikrótelefon készlet csatlakozóját és málházzuk el a táskába. – 4. Zárjuk le a rádió fedelét.

A rádióállomás tartós tárolásánál az akkumulátorokat vegyük ki az akkumulátor-rekeszből és tároljuk külön.

A forgalmazás szabályai rádión

A rádión történő forgalmazás végrehajtásához ismerni kell a saját állomásom és a velem összeköttetést tartó állomások hívónevét és indexszámát és a frekvenciát amin fogalmazni fogok.

A hívónév a rádióállomás neve. Ez valamit jelentő, értelmes szó, például TISZA, AKÁC, KŐFAL, stb.

Az indexszám általában egyjegyű szám és segítségével a forgalmazás egyszerűsödik.

Az üzemi frekvencián, az üzemi hívónévvel történik az összeköttetés felvétele és a forgalmazás. Az üzemi frekvencián ha az összeköttetés nem biztosítható, vagy a minősége nem kielégítő akkora vezetőállomás utasítására át lehet térni a tartalék frekvenciára és hívónévre.

Köszönöm a figyelmet!

Folytatása következik.