Néphadsereg KATONAI ESKÜ

Megosztás:

A Magyar Népköztársaság Alkotmányában foglalt általános védkötelezettség, valamint a Honvédelmi Törvényben rögzített előírások alapján a fegyveres szolgálatot teljesítő állampolgár Katonai Esküben fogad hűséget szocialista hazájának.

„A Katonai Eskü egész életre szóló elkötelezettség hazánk függetlensége, szocialista társadalmi rendünk védelme mellett.”

Hazánkban a sorkatonai szolgálat ideje 18 hónap volt.

Katonai eskü szövege a Magyar Néphadseregben (1951-1990)

„Én ……………………….. a dolgozó magyar nép fia esküszöm, hogy a Magyar Népköztársaságnak hűséges katonája leszek. A népköztársaság alkotmányához, törvényeihez és törvényes rendeleteihez híven, becsülettel teljesítem kötelességemet. Elöljáróim és feljebbvalóim parancsainak engedelmeskedem. Esküszöm, hogy hazámat, a Magyar Népköztársaságot minden külső és belső ellenség ellen életem feláldozásával is megvédem. Az ellenséggel soha a legkisebb egyetértésbe nem bocsátkozom, ellene mindenkor, mindenütt bátran és férfiasan harcolok. Zászlóinkat szabadságharcos elődeink példáin lelkesülve győzelemre viszem. Parancsnokaimat, zászlóinkat, elvtársaimat megvédem, csapatainkat, fegyvereinket és egyéb harci eszközeinket el nem hagyom. A katonai ismereteket elsajátítom. Példaadóan viselkedem és a fegyelmet minden törvényes eszközzel fenntartom. Alárendeltjeimről legjobb tudásom szerint gondoskodom, őket tudatos hazafiakká és a népek szabadságának harcosává nevelem. A fegyveres erők vagyonát és más népi vagyont megőrzöm és megőriztetem. A szolgálati és államtitkot híven megtartom. Békében és háborúban egyaránt népünk igaz fiához méltó módon viselkedem, becsülettel élek és halok. Ha pedig eskümet megszegem, sújtson a népköztársaság törvénye és a dolgozó népünk megvetése.”

Duna Menti Katonai Hagyományőrző Egyesület