Megosztás:
       

Általános elvek

A korszerű harcban az ellenség részéről harckocsik és más páncélozott harcjárművek tömeges alkalmazásával kell számolni.

A harcjárművek elleni harcra minden katonának fel kell készülni!

A harcjárművek két nagy csoportját különböztetjük meg:

 • harckocsik és
 • páncélozott szállító harcjárművek (gyalogsági harcjárművek).

A harckocsik nagy tűzerővel, páncélozottsággal és mozgékonysággal rendelkező harceszközök, a szárazföldi csapatok fő ütőerejét képezik. A korszerű harckocsik el vannak látva lövegstabilizátorral, különféle távmérővel, éjjellátó irányzó és figyelő műszerekkel, atomvédelmi berendezéssel és víz alatti átkeléshez szükséges felszereléssel. E berendezések alkalmassá teszik a harckocsikat, hogy nehéz körülmények között, bármely év- és napszakban hatékonyabban alkalmazzák őket minden harctevékenységi fajtában.

A páncélozott harcjárművek a lövészek szállítására és egyben a harc megvívására szolgálnak. A harckocsinál gyengébb páncélvédettségű, ezért csak a lövészfegyverek tüze, a tüzérségi lövedékek repeszhatásai ellen védi a katonákat.

Fegyverzete gépágyú, különféle űrmértékű géppuskák, esetleg irányított páncélelhárító rakéták.

A harcjárművek főbb tulajdonságai

A harckocsik és a páncélozott harcjárművek megsemmisítéséhez fontos, hogy minden katona ismerje és vegye figyelembe azok jellemzőit, tulajdonságait.

A harckocsik és páncélozott harcjárművek kialakításánál olyan kedvező tulajdonságokra törekszenek, amelyek többek között biztosítják:

 • a hatékony páncélvédettséget;
 • a nagy tűzerőt;
 • a jó terepjáró képességet, manőverező készséget;
 • az atom- és vegyi fegyverek elleni védelmet.

A korszerű harckocsi és harcjárművek rendelkeznek ezen pozitív tulajdonságokkal, ennek ellenére hatékonyan tudunk ellenük harcolni a közelharc eszközeivel is.

Ezt elősegíti, hogy a harcjármű:

 • a terepen viszonylag alacsony sebességgel (8-10 km/ó) mozog;
 • futóművek (lánctalp, futógörgők, láncmeghajtó és feszítőkerék) fedetlen, ezért sebezhető;
 • a páncéltest és torony falvastagsága, dőlésszöge, a külső tartozékok elhelyezése lehetővé teszi a megsemmisítést;
 • az optikai és figyelő műszerek, valamint a fegyverek holtterében megközelíthető. A harckocsik és páncélozott harcjárművek védettségük ellenére is – megsemmisíthe­tők a közelharc eszközeivel.

A közelharc megvívása

A saját védelem (tüzelőállás) felé közeledő harcjárművek közül először a legveszélyesebbeket kell megsemmisíteni.

A páncélozott harcjárműről szálló gyalogság megsemmisítése – különösen fedett terepen – igen fontos. Ezeket már a leszállás közben meg kell semmisíteni.

A harckocsik, páncélozott harcjárművek megsemmisítésének módját úgy kell megválasztani, hogy az a legeredményesebb legyen.

A megsemmisítés (harcképtelenné tétel) közelharc eszközei és módjai

Közelharc eszközei:

 • RPG-7 kézi páncélelhárító gránátvető;
 • 42M kézigránát köteg;
 • 5 8-K-100 páncélelhárító kézigránát;
 • gyújtópalack (lánggránát);
 • harckocsi aknák (UK-63).

A megsemmisítés (harcképtelenné tétel) módjai

A tüzelőálláson áthaladó harckocsit hátulról célszerű megsemmisíteni kézigránát köteggel és RPG-7-tel, vagy vakítani a harckocsira történő felugrással.

tüzelőálláson áthaladó harckocsit hátulról célszerű megsemmisíteni kézigránát köteggel és RPG-7-tel, vagy vakítani a harckocsira történő felugrással.

A harckocsi vakításakor ügyelni kell arra, hogy valamennyi rést betömjünk, vagy letakarjunk.

A harckocsi harcképtelenné tételének hatásos módja a sebezhető futómű megron­gálása robbantással. A robbanóanyag, vagy harckocsiakna alkalmazása történhet rádobással, ráakasztással, vagy aláhúzás módszerével.

A harckocsik és harcjárművek elleni közelharc minden katonától nagy bátorságot igényel, hiszen 30-40 méterről kell szembenézni a harckocsival. A felkészítés éppen ezért komoly fizikai és pszichikai megterhelést jelent. A közelharc eredményes megví­vásának fontos feltétele, hogy a katona a békekiképzés idején megismerje a közelharc eszközeit és módszereit, megtanulja és begyakorolja mindazon fogásokat és mozdulatokat, amelyeket a harcban alkalmazni kell, vagyis az eredményes közelharc alapvető feltétele és bátorság, a hidegvér és a jó felkészültség.

Köszönöm a figyelmet!