Megosztás:
       

Általános fegyver-technikai alapismeretek

Az általános alapismeretek elsajátítása megkönnyíti valamennyi lövészfegyver rendeltetésének, működésének és szerkezeti elemeinek gyorsabb megértését. Az alapfogalmak ismerete szerves része az általános katonai műveltségnek.

A lőszerek

A kézifegyvereknél a lőszer (gyűjtőnév) egyes darabjait tölténynek nevezzük. A töltény a következő fő alkotó elemekből áll:

 • lövedék (ezeket nevezték régen golyónak);
 • hüvely a csappantyúval (a csappantyú segítségével indítjuk be a lőpor égését);
 • lőpor (ez a hüvelyben nyer elhelyezést).

Lövedék

A lövedéket a hüvelybe helyezik el. A lövedék típusa (amit tulajdonképpen kilövünk) felépítésétől (rendeltetésétől függ. Van: könnyű, nehéz, acélmagvas, gyújtó, nyomjelző, belövő gyújtó, robbanó, páncéltörő gyújtó lőszer.

A lövedék külső burka – a köpeny – mindig puha fémből készül, mert az kevésbé koptatja a fegyver csövét.

A lövedék formáját tekintve lehet csúcsos és tompa. Az utóbbival főleg a pisztoly lőszereknél találkozunk.

A lőpor: a hüvelyben helyezkedik el és gyújtását a gyúlyukakon keresztül kapja a csappantyúban elhelyezett ütésre érzékeny gyúelegytől.

A hüvely: tulajdonképpen az égés kamrája. Alapvetően két hüvelytípust különböztetünk meg (138. ábra.)

 • peremes hüvely (puska töltény);
 • hornyolt hüvely (géppisztoly, pisztoly töltények).

A fegyverek általános felépítése

A cső

 • határolja a gázok terjeszkedési irányát;
 • meghaladja a lövedék röpirányát, kezdősebességét és huzagai segítségével a tóvidék tengely körüli forgását.

A zárszerkezet

Minden fegyver egyik fontos szerkezeti egysége. Fő feladata: a cső zárása (reteszelése) a csőfar felől, amíg a lövedék nem hagyja el a csövet.

A reteszelés:

 • a zárfej elfordulásával (géppisztoly);
 • a zártest valamilyen irányban való kibillenésével (géppuska), történhet. A zárszerkezet két fő alkotó elemből:
 • a zártest, és
 • a zárvezetőből áll.

A zárszerkezetet hátrafelé a lőpor-gázok ereje hozza mozgásba, előre pedig a helyretoló szerkezet tolja.

A helyretoló szerkezet feladata a zárszerkezet mellső helyzetbe tolása, melyben fő szerepe a helyretoló rugónak van. A helyretoló rugónak oly erővel kell az előretolást végezni, hogy a zárszerkezetnek legyen elég energiája:

 • az adogató mozgatására;
 • a következő töltény csőbe tolására;
 • a reteszelés végrehajtására;
 • esetenként az ütőszeg működtetésére (géppuska).

Az elsütő szerkezet a fegyver egyik fő szerkezeti egysége. A lövés beindításához szükséges mechanikai energiát szolgáltatja. Szabályozza, biztosítja az egyes és sorozatlövés kiváltását, valamint az ütemét. Felépítésétől függően lehetővé teheti:

 • csak egyes lövés leadását (pisztoly);
 • csak sorozatlövés kiváltását (géppuska);
 • egyes- és sorozatlövés kiváltását (géppisztoly).

Az ütőszerkezet: feladata a csappantyúra mért ütéssel a lövés beindítása.

A biztosító: a fegyver biztonságos kezelését, a balesetek, a véletlen elsülések megelőzését szolgálja. Meghatározott helyzetben rögzíthet, lezárhat, szétkapcsolhat szerkezeteket, alkatrészeket és így az elsülést lehetetlenné teszi.

Az adogatószerkezet hivatott biztosítani a fegyver lőszerrel való folyamatos táplálását, mely történhet tárból, vagy hevederből.

A tok: a fegyver fő szerelési bázisa – váza. Az eddig tárgyalt szerkezeti egységek – és a mozgó rendszer – általában a tokban nyernek elhelyezést. Kivétel a pisztoly. A tok irányítja – vezeti és határolja a mozgó rendszer – a zárszerkezet futását. A tok felső részén kívül helyezkedik el az irányzék.

Az irányzék

A csövön levő célgömb segítségével a fegyver célra irányzását biztosítja.

A tusa a fegyver lövés közbeni szilárd megtámasztását hivatott biztosítani. A tusa lehel szilárdan rögzített, vagy csuklósan behajlítható. Készülhet fából, műanyagból, fémből.

A fegyverek általános üzemeltetése

A következő szabályok és módszerek általános érvénnyel vonatkoznak a hadseregben rendszeresített valamennyi lövészfegyverre. A helyes üzemeltetés célja, hogy a fegyverek állandóan üzembiztos, harcfeladat végrehajtására kész állapotban legyenek.

Az üzemeltetés magába foglalja a fegyver:

 • szabályos kezelését;
 • rendszeres technikai ellenőrzését (megvizsgálását);
 • időbeni javítását; rendszeres tisztítását és kenését;
 • helyes tárolását és megőrzését.

Általános biztonsági rendszabályok

TÖLTETLEN FEGYVER NINCS! A FEGYVER NEM JÁTÉKSZER!

Az előzőekből következik, hogy akár ismerjük már, akár nem a fegyverünket, a következőket mindenkor szigorúan be kell tartani!

 1. Ha fegyvert veszünk a kezünkbe, első dolgunk legyen meggyőződni, hogy nincs-e töltve.
 2. Soha ne fogjuk emberre a fegyvert, még akkor sem, ha biztosak vagyunk benne, hogy töltetlen.
 3. A fegyver csövét mindig a föld, vagy pedig az ég felé fordítsuk.
 4. Ne álljunk más fegyverének csöve elé.
 5. Fegyverünkéi kezünkből hozzá nem értőnek ne adjuk ki. Szabályos átadás elölt győződjünk meg, nincs-e töltve.
 6. A tüzelés beszüntetése után azonnal ürítsünk, vagy biztosítsunk. Használaton kívüli fegyver legyen mindig biztosítva.
 7. Betöltött tárat szolgálaton kívül a fegyverben tartani TILOS!
 8. Töltött fegyvert ne dobáljunk és óvjuk a léejtéstől.
 9. A lőszert ne piszkáljuk, ne szedjük szét.
 10. Használat előtt győződjünk meg a fegyver, lőszer hibátlanságáról, hibás fegyvert, vagy lőszert ne használjunk.
 11. Legyünk figyelmesek és ne csak magunk, de elvtársainkat is óvjuk a szabály­talanságoktól, a balesetek megelőzése érdekében.

SZIGORÚAN TILOS!

Az eddig felsoroltakon kívül:

 • a fegyvert bármihez hozzátámasztani;
 • a fegyver csövét bármivel bedugni;
 • vaklőszerrel a csőből idegen tárgyat kilőni;
 • a fegyverből nem rendszeresített lőszert kilőni;
 • homokos, piszkos lőszert betölteni;
 • számozott alkatrészeket összecserélni;
 • a megengedett mértéken túl a fegyvert szétszerelni;
 • a szét- és összeszereléshez nem rendszeresitett szerszámokat használni;
 • a fegyvert barkácsolni;
 • a fegyvert nem rendszeresített anyagokkal kenni;
 • a fegyver alkatrészeket szerszámként felhasználni;
 • az alkatrészeket erőltetni, feszíteni;
 • a belőtt fegyver célgömbjét elmozdítani.

A szét- és összeszerelés általános szabályai

A fegyvereket szétszerelni csak a megengedett mértékig, a rendszeresített szerszámokkal a következő célból lehet:

 • tisztítás, kenés;
 • megvizsgálás, ellenőrzés;
 • oktatás;
 • javítás.

A fegyver szétszereléséi, összerakását az erre kijelölt helyen asztalon, padon, vagy alátéteken, de feltétlen tiszta helyen végezzük.

A fegyver szét- és összeszerelésénél alapszabály, hogy szétszedés előtt minden esetben ÜRÍTSÜNK! Győződjünk meg arról, hogy nincs-e a esőben lőszer! Összeszerelés után ellenőrizzük a fegyver működőképességét (adogatás, kivetés, a tűzváltó vagy biztosító különböző helyzetbe állításakor történő helyes működést).

A fegyverek lövéshez (tüzeléshez) való előkészítése

A fegyverek tüzeléshez történő előkészítésekor végezzük el:

 • a fegyver megvizsgálását és a felfedett hibák megszüntetését;
 • a működőkészséget oktató lőszerrel történő ellenőrzéssel;
 • a mozgórészeknek a szennyeződésektől és besűrűsödött kenőanyagtól való megtisztítását, majd olajjal átitatott tisztító rongyból készített tamponnal, leheletvékonyán való bekenését;
 • a cső „kihúzását” szárazra;
 • a tár vagy heveder gondos tisztítását;
 • a gáz átömlő-furat, a gázkamra, gázhenger vájatai, a gázdugattyú vezetőcső és a gázdugattyú homlokrész tisztítását;
 • a gázszabályozónak a napi hőmérsékletnek megfelelő furatra történő állítását.

A tisztítás és kenés szabályai

A fegyvert rendszeresen és gondosan ápoljuk. Ez az állandó hadrafoghatóság egyik biztosítéka.

A fegyvereket csak az adott évszakra előírt kenőanyagokkal és rendszeresített tisztítószerekkel szabad ápolni. A fegyverek tisztítását és kenését a következő esetekben végezzük el:

 • naponként közvetlenül a kiképzés, őrszolgálat és egyéb, fegyverrel történt foglalkozás után;
 • hetenként egyszer, ha a fegyvert nem használjuk;
 • közvetlenül az éles és vak lőszerrel végrehajtott tüzelés után;
 • táborozáson, harcgyakorlaton, a foglalkozások szüneteiben naponta;
 • harci viszonyok között, a harc szünetében és harcból való kivonás után.

A tisztításhoz, kenéshez, csak a rendszeresített anyagok használhatók. Ezek a következők:

 • Fegyverolaj
 • Transzformátor olaj
 • Len vagy kender kóc
 • Tisztítórongy és tisztítógyapot
 • Fapálcika készlet

Tisztításhoz, kenéshez csak tiszta és jó minőségű anyagot szabad használni!

TILOS!

 • az olajozást az óvóburokra fektetett fegyveren végezni;
 • a műanyag részeket benzinnel, vagy kőolajjal kenni;
 • a fegyvert transzformátor olaj és lúgos oldat keverékével lekenni;
 • a tisztításhoz kőport, krétaport, homokot, vagy más, nem rendszeresített anyagot használni;
 • a lúgos oldatot huzamos ideig a csőben vagy az alkatrészekben hagyni;
 • nedves vagy szennyes felületet olajozni.

További betartandó rendszabályok:

Tüzelés befejezése után:

 • a lúgos oldattal való tisztítást a helyszínen azonnal megkezdjük;
 • a tisztítást a kenést véglegesen befejezni az elöljáró által meghatározott időben kell;
 • a következő 3-4 nap alatt ellenőrizzük a csőfuratot (tiszta fehér ronggyal) és ha égéstermék maradványokat észlelünk, a lúgos oldattal való tisztítást megismételjük.

Télen:

 • meleg helyiségbe bevitt fegyvert 20-30 perc múlva szárazra töröljük, majd leolajozzuk;
 • eső, vagy hóesés után a fegyverről a csapadékot és a régi kenőanyagot eltávolítjuk, majd a fegyvert szárazra töröljük és újból bekenjük.

Általános szabály: Nem szabad a fegyvert vastagon olajozni, főleg terep foglalkozások, éleslövészetek előtt, mert a por, piszok az olajrétegre rárakódva, a fegyver működésében akadályokat idézhet elő.

A katona saját fegyverét nemcsak tisztítani, de rendszeresen ellenőrizni is köteles! A fegyver technikai ellenőrzésének rendje és szempontjai:

Napi ellenőrzéskor, külsőleg, összeszerelt állapotban. Ekkor ellenőrizni kell a fegyver gyári szám szerinti meglétét, a fegyver tisztaságát, a tartozékok hiánytalanságát, a külső fém-, fa- és műanyagrészek épségét, a külső szerelt alkatrészek (irányzék, célgömb, tusa, tusaborító, stb.) szilárd, kotyogásmentes rögzítését és épségét.

A lemez alkatrészek (tár, tokfedél stb) repedés, horpadás, görbülésmentességét. A mozgórészek, a biztosító és elsütőszerkezet működőkészségét.

Tisztításkor, szétszerelt állapotban, az előzőekben említett külső vizsgálaton túl ellenőrizni kell:

A csőnél:

 • a csőfurat állapotát;
 • a gázátömlő furat eltömődöttségét;
 • a gázszabályozó szilárd rögzítését;
 • a célgömbvédő épségét, kotyogásmentességét;
 • a csőbilincs és a gázkamra csövön való szilárd helyzetét;
 • a cső kotyogásmentességét (a tartalékcsövet is).

Az irányzéknál:

 • az irányzékcsapó rugójának működését;
 • az irányzéktoló könnyed mozgását, rögzítőinek a kívánt beosztáson való rögzíthetőségét;
 • az irányzékcsapó (keret) oldalirányú kotyogásmentességét;
 • a nézőke bevágásának épségét;
 • a finom beállító szerkezet megbízható könnyű működését;
 • az irányzéktalp szilárd helyzetét.

A toknál:

 • a tok falainak épségét, repedés, horpadás és törésmentességét; a vezetőhornyok épségét;
 • a tokfedél kotyogásmentes zárását.

Az adogató berendezésnél:

 • a mozgórészek sima, akadálymentes működését;
 • az adogató szerkezet kotyogásmentességét;
 • a rakaszok épségét
 • megáll-e az adogató a tok fedél felnyitott helyzetében

A zárszerkezetnél:

 • az alkatrészek épségét
 • a mozgó alkatrészek akadálymentes működését
 • a gázdugattyúrúdnak a zárvezetőben való könnyű kotyogását

Az elsütő szerkezetnél:

 • a szerkezet rugóinak energikusságát
 • a szerkezetek, alkatrészek épségét
 • a szerkezet és alkatrészek szabad mozgását
 • az alkatrészek csapjainak rögzítését

Az ütőszerkezetnél:

 • az ütőszeg csúcsa épségét
 • az ütőszeg mozgását
 • az ütőszeg kiállását

A helyretoló szerkezetnél:

 • a helyretoló rugó épségét, rugalmasságát és működőképességét
 • a helyretoló szerkezet rögzíthetőségét

Meg kell vizsgálni még továbbá a felhúzó szerkezetet, a fa- és műanyag markolatot, a tusát, a fogantyút, a különböző tartó és rögzítő alkatrészeket.

A tartozékok, szerelékek vizsgálatánál ellenőrizni kell a meglétükön kívül:

 • azok épségét, hibátlanságát és könnyű összeszerelhetőségét;
 • a padiátverők, a tisztitóvessző egyenességét;
 • a kulcsok, csavarhúzók épségét;
 • a kóchenger szabad forgását;
 • a hevederek, óvótokok használhatóságát;
 • a karabinerek rugóinak jó zárását.

Tisztítás, kenés után összeszerelt állapotban, ellenőrizni kell a fegyver szerkezeteinek és alkatrészeinek az összműködését, a töltést, ürítést, adogatást, kivetést oktató lőszerekkel. Ennek megfelelően az elsütőszerkezet működését egyes- és sorozatlövés esetén, valamint biztosításkor.

Az időbeni javítás jelentősége

Az ellenőrzéskor észlelt hibákat az elöljárónak azonnal jelenteni kell. Ha az alegységnél nem javíthatók, a fegyvert a legrövidebb időn belül a fegyverműhelybe kell javításra leadni.

Minden katona saját fegyverének hadrafoghatóságáért személyében felelős!

A fegyverek tárolási és megőrzési szabályai

Az alegységeknél a szolgálati szabályzat szerint a lövészfegyvereket – fegyvertámlákra helyezve – fegyverszobában tároljuk.

Járművön a géppisztolyokat és a géppuskákat függőleges helyzetben, térdek között szorítva tartjuk.

Vasúti szállítás alkalmával a fegyvereket a vasúti kocsi berendezéséhez rendszeresített ládákba helyezzük.

Terepen a foglalkozások szünetében a fegyvereket földre fektetve tároljuk. A tisztításnál használt tartozékokat a tartozék táskában, tokban a rendszeresített helyen tároljuk.

Tábori viszonyok között a fegyvereket fedett helyen helyezzük el.

Köszönöm a figyelmet!