Megosztás:
       

A csapatzászló és hadilobogó 1938 – 2007 időszakban

Az alábbi összegyűjtés egy beszélgetés hatására jött létre, mert ezeket az anyagokat nagyon sok helyről lehetne összeszedni.

Ezzel segítjük a hagyományőrzőket, a modellezőket, grafikusokat és mindenki mást akit érdekel a

csapatzászlók és hadilobogók változatainak sokasága.

Jó böngészést és kellemes olvasást mindenkinek!

A Csapatzászló Hazához, Néphez és Eskühöz való hűség jelképe, katonai becsületet, vitézséget és a csapat hagyományait jelképező zászló.

A csapatzászlót ünnepélyes keretek között adták át.

A hadilobogókat a honvédség vízijárművein használták különböző módokon.

(amint időnk engedi kibővítjük a 2007-2023 közötti időszakkal is)

Felhasznált források:

 • Arcanum adatbázis csapatzászló
 • wikipedia.org/wiki/Rákosi-címer
 • wikipedia.org/wiki/Magyarország_zászlaja
 • Országgyűlési könyvtár 10. számú Honvédségi Közlöny 1948 április 1.
 • Országgyűlési könyvtár 10 számú Honvédségi Közlöny 1949 április 15.
 • Országgyűlési könyvtár 23. számú Honvédségi Közlöny. 1950 október 6
 • Országgyűlési könyvtár 12 számú Honvédségi Közlöny 1951 június 7.
 • Országgyűlési könyvtár 11 számú Honvédségi Közlöny 1957 október 11.
 • Országgyűlési könyvtár 32. számú Honvédségi közlöny 1976 december 29.
 • Nemzeti jogszabálytár 3/1996. (IV. 12.) HM rendelet
 • Nemzeti jogszabálytár 2/2007. (I.18.) HM rendelet
 • Kossuth zászló színes militaria.hu
 • retro.network.hu/kepek/katonasag_military/flottillas_zaszlo
 • vatera képek
 • slideplayer.hu/slide/12177509/
 • Országgyűlési könyvtár 4.számú Honvédségi Közlöny 1939, január 16.
 • Arcanum adatbázis 32.számú Honvédségi Közlöny 1938. december 15
 • Országgyűlési könyvtár 20.számú Honvédségi Közlöny 1939. május 15.
 • 92raketaosztaly.hu/archivkeptar/csapatzaszloatadas%202/index.html
 • Arcanum adatbázis/Digitális tudománytár
 • 23.számú Honvédségi Közlöny 1938. október 1
 • 40.számú Honvédségi közlöny 1941. szeptember 2.

 • 48.számú Honvédségi közlöny 1941. október 28.

23.számú Honvédségi Közlöny 1938. október 1

Magyar királyi honvéd csapatzászlók.

A) Leírás.

1.Gyalogsági zászló.

a) A zászlólap.

Mérete és anyaga: hossza 140 cm, szélessége 120 cm. Nehéz selyem.

Alakja: téglalap.

Díszítése: a zászlóalap külső (jobb) oldalán két angyal által tartott magyar állami középcímer, — a belső (bal) oldalán Magyarország védőasszonyának teljes nagyságú képe, amint a földgömbön áll. Mindnégy szélén piros-zöld lángnyelv-alakú pártázat.

Kidolgozása: a címer részletes kidolgozása a 7. számú melléklet szerint.

Magyar-ország védőasszonyát ábrázoló kép színezése: a felhő szürkéskék, a földgömb sötétkék, a ruha világoskék, a nyaknál arany hímzés, a palást bíborvörös, a belseje sárga, az össze-tartó csat aranyszínű, a testrészek testszín, a jogar, az alma, a korona, a glória és a sugárkéve arany. Mindezek tartós selyem-, arany- és ezüst-hímzések.

A címer magassága (a kereszt felső szélétől a címer alsó végéig) 59 cm, szélessége angyalszárny végétől szárnyvégéig) 68 cm. Magyarország védőasszonya képmagassága a sugárkévével együtt 87 cm.

A piros és zöld lángnyelvek a zászlólap szélén 10 cm-es alappal 15 cm-re nyúl-nak be a zászlólapba és pedig a zászlólap hosszoldalán 12—12, a szélességi oldalán 10—10 darab. A zászlólap négy sarkában a piros lángnyelvek között zöld-, a zöldek között piros színű körcikkszerű befejezés van. A zászlólap bal felső sarkában zöld színű körcikk és mellette piros színű lángnyelvek vannak, a piros és zöld lángnyelvek azután felváltva követik egymást. A lángnyelv nem hímzés, hanem selyem rátét bedolgozva.

A zászlólap három szabad szélén 6 mm vastag nemzetiszínű selyemzsinór-szegés van a zászlólap két külső sarkán 1—1 nemzetiszínű selyembojttal. A bojt gombjában kis ólomnehezék van. A csüngő zsinór 5 cm, a rojt a gombbal együtt 10 cm hosszú.

Felerősítése: a zászlólapnak a rúd közelében a pártázaton kívül eső fehér része a rúd körül egyszer át van csavarva és a rúdhoz 3 egymástól egyenlő távolságra lévő sorban 35—35 egyenlően elosztott fémszegekkel van odaerősítve. A szegek aranyozott sárgarézből vannak, félgömbalakú fejjel és 2.2 cm hosszú hegyesített pecekkel. A lelkész és az ezred-(osztály-) parancsnok által — a Szolg. Szab. I. rész 607. pont ja értelmében — be-verendő szegek, továbbá a zászlóanya és az ezred- (osztály-) tulajdonos szegének átmérője 2 cm, míg a többi szeg átmérője 1.4 cm. A szegekbe az adományozó neve és rendfokozata (állása) véshető be. A szegeket a felszentelés alkalmával felülről lefelé az alábbiak szerint kell beverni:

Az ezred- (osztály-) tulajdonos csak az ezred- (osztály-) tulajdonosi méltóság átvétele alkalmával veri be szegét az e célra üresen hagyott helyre. Ha a későbbiek folyamán ez a hely már betelt, akkor szegét ezektől lejjebb a szegsorok közé veri be az új ezred- (osztály-) tulajdonos.

b) A zászlócsúcs.

Mérete és anyaga: hossza 26 cm (a levél 16 cm és a hüvely 10 cm), szélessége 9 cm. Aranyozott sárgaréz.

Alakja: stilizált levél (lásd a mintát).

Díszítése: a baloldalon a cserfa- és olajfaággal övezett magyar állami kiscímer, jobboldalon az államfő családi címere, a zászlócsúcs hüvelyének felső feléhen az illető csapattest szervezetszerű elnevezése és a zászló felszentelésének évszáma van bevésve.

Felerősítése: a zászlócsúcs a zászlórúd felső végére van tolva és levehetően egy csavaros szeggel odaerősítve.

c) A zászlórúd.

Mérete és anyaga: hossza 280 cm, átmérője felül 3.5 cm, alul 4 cm. Egymáshoz hosszában ellentétesen enyvezett két darab tartós és rugalmas puhafából készült henger-alakú rúd, mely skarlátszínű olajfestékkel van befestve. A zászlórúd alsó vége egy 7.5 cm hosszú sárgaréz kupakba van foglalva.

d) A zászlószalag.

Mérete és anyaga: 16 cm széles, könnyű selyemszalag, középen 20—25 cm széles csokorba kötve, két ága 100—100 cm hosszúságban lóg le.

Színe: az államfő szalagja nemzetiszínű, míg a többi vagy piros, vagy fehér, vagy zöld. Az ezred- (osztály-) tulajdonos szalagjának színe tetszés szerinti.

Díszítése: a szalagon az adományozó jelmondata és neve lehet selyemmel be-hímezve. A szalag végén 5 cm hosszú aranyrojt legyen.

Felerősítése: a szalagot a zászlócsúcs hüvelyéhez egy – a szalag színével azonos színű — zsinórral úgy kell felerősíteni, hogy a szalag két ága lelógjon.

Az ezred- (osztály-) tulajdonos szalagját az ezred- (osztály-) tulajdonos előtti első tisztelgéskor, míg a többi szalagot a zászló felszentelésekor kell felerősíteni a csapat-zászlóra.

Az országos gyász tartamára a Sz. Sz. I. R. 588. pontjában előírt gyászfátyol anyaga fekete tüll. Méretei a többi szalagéval azonosak.

e) Zászlótok.

Egy darabból szabott fűzöld színű vízmentes tafotatok; kívül 3 cm magas fekete betűkkel az illető ezred (osztály) szervezetszerű elnevezése van ráfestve.

A tok hossza 130 cm, alsó nyílt végén egy 15 cm hosszú hasíték, melynek alsó széle biztosító kapcsokkal a zászlórudat átfogja. A tok felső végén, a zászlócsúcs számiára egy 18 cm hosszú — a zászlócsúcs befogadására alkalmas — sárgaréz süveg van odaszegecselve. Ennek felső végén egy gomb van.

f) Zászlóboríték.

A zászlóboríték fehér kalikóból készül, .166 cm hosszú, zsákszerűén kidolgozva, nyílásánál lévő korcába fehér gyapjúszalag van behúzva. A borítékon felirat nincs.

Az összecsavart zászlóra először a zászlóborítékot húzzuk és csak azután helyezzük el a zászlótokba.

g) A gyalogsági zászló mintája: lásd az 1. sz. mellékletet.

2.Kerékpáros és gépkocsizó csapatzászló.

a) A zászlólap.

Mérete és anyaga: hossza 40 cm, szélessége 40 cm. Könnyű selyem.

Alakja: négyzet.

Díszítése: a gyalogsági zászlóra vonatkozó előírás szerint. Kidolgozása: a gyalogsági zászlóra vonatkozó előírás szerint.

A címer magassága (a kereszt felső végétől á címer alsó végéig) 20 cm, szélessége angyalszárny végétől — szárnyvégéig 25 cm, Magyarország védasszonya képmagassága a sugárkévével együtt 22 cm. A lángnyelvek 5 cm-re nyúlnak be a zászlólapba és pedig mindnégy oldalon 9—9 db lángnyelv. A zászlólap négy sarkában zöld színű körcikk.

A zászlólapot szegélyező zsinór 3 mm vastag. A zsinór függő része 2 cm, a bojt 4 cm hosszú.

A zászlólap felerősítésre szánt széle egy 3 mm vastag acélrúd befogadása végett be van szegve.

Felerősítés: A zászlólapot a kürtön lévő karikákhoz 3 mm vastag — az egyik végén alakúra hajlított — acélrúd segítségével még a felszentelés előtt a szalagok felkötésével együtt kell a kürtre felerősíteni.

b) A kürt.

Mérete és anyaga: hosszas alakú, egyszer csavart, tiszta ezüst kürt, „G” alaphanggal. Hossza a tölcsérperemtől a fúvóka felső széléig 58.5 cm, a csőhajlatok könyökben 48 cm-re, szárban 10 cm-re vannak egymástól. A csőszárakat egymástól 25 cm távolságra lévő két vékony átlós cső tartja össze. A kürt közepén kb. 5—6 cm széles gömb van, amely a kürt fogantyúja. A kürt külső szárán 3 karika van, melyre a zászlólap lesz felerősítve.

Díszítése: a tölcsér külső részén a peremszegély mellett az illető csapattest szervezetszerű elnevezése és a zászló felszentelésének évszáma, oldalán a tölcsérszegélytől kb. 10 cm-re a két cső érintkezésével ellentétes oldalon pedig az államfő családi címre van bevésve.

c) Kürtzsinór.

Mérete és anyaga: hossza 160 cm, vastagsága 7 mm. Nemzetiszínű selyemzsinór, két végén ugyanolyan bojt van, mint a gyalogsági zászlón.

A kürtzsinórt a torkolatnál és a fúvóka mellett kell a kürtre felkötni.

d) Zászlószalag.

Mérete és anyaga: 5 cm széles könnyű selyemszalag, középen 8—10 cm széles csokorba kötve, két ága 30—30 cm hosszúságban lóg le.

Színe és díszítése: mint a gyalogsági zászlónál.

Felerősítése: a szalagot a csokornál fogva a fúvóka közelében a csöveket össze-tartó rövid átlós rudacskára kell úgy felkötni, hogy a szalag két ága a jobboldal felé szabadon lelógjon.

Az országos gyász tartamára a Sz. Sz. I. R. 588. pontjában előírt gyászfátyol anyaga fekete tüll. Méretei a többi szalagéval azonosak.

e) Zászlótok.

Táskaszerűen szabott fűzöld színű vízmentes tafotatok, melynek külső oldalára, az illető kerékpáros vagy gépkocsizó zászlóalj szervezetszerű elnevezése 15 mm magas fekete betűkkel van ráfestve. A tok alakja a kürt és a köréje csavart zászló terjedelméhez van szabva. Fedőlapja szijjcsatt segítségével zárható le úgy, hogy a kürtzsinór a tokon kívül maradva, a tokba zárt kürt hordására legyen használható.

f) Zászlóboríték.

A boríték fehér kalikóból készül, úgy van szabva és kidolgozva, mint a tok. Fedél-részét fehér gyapjúszalag köti át. A borítékon felirat nincs.

g) A kerékpáros és gépkocsizó csapatzászló mintája: lásd a 2. sz. mellékletet.

3.Lovassági zászló.

a) A zászlólap.

Mérete és anyaga: hossza 80 cm, szélessége 80 cm. Könnyű selyem. Alakja négyzet.

Díszítése: a gyalogsági zászlóra vonatkozó előírás szerint.

Kidolgozása: a címer és Magyarország védőasszonya színezése és kidolgozása a gyalogsági zászlóra vonatkozó előírás szerint.

A címer magassága (a kereszt felső végétől a címer alsó végéig) 40 cm, szélessége (angyalszárnyvégtől — szárnyvégéig) 60 cm, Magyarország védőasszonya képmagassága a sugárkévével együtt 57 cm.

A zászlólap mindnégy oldalán 9—9 drb piros és zöld lángnyelv felváltva követi egymást és minden lángnyelv a zászlólap szélétől 8 cm-re nyúlik be a zászlólapba. A zászlólap négy sarkában zöld körcikkszerű befejezés van.

A zászlólap három szabad szélén 5 mm vastag nemzetiszínű selyemzsinór szeges, a zászlólap két külső sarkán 1—1 nemzetiszínű selyembojttal. A bojt gombjában kis ólom-nehezék van, a csüngőzsinór 5 cm, a rojt gombbal együtt 10 cm hosszú.

Felerősítése: ugyanúgy történik, mint a gyalogsági zászlónál, azzal a különbséggel, hogy a zászlólap a rúdhoz nem 35—35, hanem csak 25—25 szeggel van odaerősítve.

b) A zászlócsúcs.

Mérete és anyaga: hossza 30 cm (10 cm a hüvely, 1.5 cm a nyak, 5 cm a gömb, 13.5 cm a csúcs). Aranyozott sárgaréz.

Díszítése: a gömb jobb oldalára az államfő családi címere, bal oldalára a cserfa-és olajfaággal övezett magyar állami kiscímer, a hengeralakú hüvely felső felére pedig, a csapattest szervezetszerű elnevezése és a zászló felszentelésének évszáma van bevésve.

Felerősítése: a zászlócsúcs a zászlórúd felső végére van tolva és levehetően csavaros szeggel odaerősítve.

c) A zászlórúd.

Mérete és anyaga: hossza 226 cm, átmérője 3.5 cm. Anyaga olyan, mint a gyalogsági zászlórúd.

Kidolgozása: skarlát színű olajfestékkel festve. Alsó vége 24 cm hosszú tompított csúcsban végződő sárgaréz kupakba van foglalva.

A zászlórúd — az alsó végétől számított 55 cm és a zászlólap alsó szélétől számított 5 cm távolságra — 20—20 cm hosszúságban az átmarkoló kéz számára bőrrel van bevonva. A bőrbevonások között üresen maradt 16 cm hosszú nyélrészre a középmagasságban egy 3 cm széles sárgarézpánt erősítendő, rajta egy csukló körül fel- és lefelé mozgó 2 cm átmérőjű sárgaréz karikával. Ebbe szijjból készített kb. 60 cm hosszú tolócsukorral ellátott csuklószorító van befűzve. A csuklószorítónak a karikában lévő része henger-alakú, míg a csuklóra erősíthető része lapos és bélelt.

d) A zászlószalag.

Mérete és anyaga: 10 cm széles könnyű selyemszalag, közepén 16 -20 cm széles csokorba kötve, két ága 50—50 cm hosszúságban lóg le. Színe, díszítése és felerősítése: mint a gyalogsági zászlónál.

Az országos gyász tartamára a Sz. Sz. I. R. 588. pontjában előírt gyászfátyol anyaga fekete tüll. Méretei a többi szalagéval azonosak.

e) Zászlótok.

Egy darabból szabott búzavirágkék színű vízmentes tafotatok. Kívül 3 cm magas fekete betűkkel az illető ezred szervezetszerű elnevezése van ráfestve.

A tok hossza 115 cm, szélessége 12 cm, alsó nyílt végén 10 cm hosszú hasítékkal, melynek alsó széle biztosítókapcsokkal a zászlórudat átfogja. A tok felső végén a zászló-csúcs számára egy 14 cm hosszú — a zászlócsúcs befogadására alkalmas — sárgaréz csúcskupak van.

f) Zászlóboríték.

116 cm hosszú, az összecsavart zászló vastagságának megfelelő fehér kalikózsák, nyilasánál lévő korcába fehér gyapjúszalag van behúzva. Az összecsavart zászlóra először a borítékot húzzuk és csak azután helyezzük el a zászlótokba.

g) Kengyelvastoldat.

A kengyelvasra erősített „kengyelvastoldat” áll a fejből és a 3 cm átmérőjű tartó karikából. A kengyelvastoldat elválaszthatatlanul van a kengyelvashoz erősítve.

h) Derékszíjtok.

A derékszíjra húzott „derékszíjtok” áll az 5 cm hosszú csúcstartó részből és a 8 cm mély és 4 cm átmérőjű bőrtokból.

i) A lovassági zászló mintája: lásd a 3. sz. mellékletet.

4.Emlékkönyv.

Minden csapatzászlóhoz egy emlékkönyv tartozik. Ebben a csapatzászló felszentelési ünnepségét és a zászló egész történetét naplószerűen — lehetőleg fényképek csatolásával — meg kell örökíteni. Az első két fénykép a teljes csapatzászló jobb- és bal-oldalát mutassa. A kerékpáros és gépkocsizó csapatzászló felszentelése alkalmával a Szolg. Szab. I. Rész 607. pontjában említett szegbeverés helyett ebbe az emlékkönyvbe írják be neveiket azok, kik azt egyébként a zászlószegekbe vésetnék be.

Az emlékkönyv 1/4 ív nagyságú, díszes bőrkötéssel. Külső oldalán az angyalok által tartott magyar állami kiscímer, alatta a következő példa szerinti felírással: M. kir. ..Bethlen Gábor” 10. honvéd gyalogezred csapatzászlójának története, vagy: M. kir. „Balogh Adám” 4. honvéd kerékpáros zászlóalj csapatzászlójának története.

B) Használat, elhelyezés és karbantartás.

a) Használat.

A csapatzászlót általában ünnepélyes alkalmakkor (díszkivonulásoknál) és a tisztelet-adásoknál — időjárásra való tekintet nélkül — kibontva kell használni. Egyéb alkalmakkor való használatára a csapattesi parancsnok intézkedik.

A kerékpáros és gépkocsizó csapatzászló kürtjét első alkalommal a Szolg. Szab. I. Rész 610. pontjában előírt kürtjel leadására kell használni. Ez a kürt a gyalogmenet fúvására nem használható.

b) Elhelyezés.

A csapatzászlót használaton kívül a Szolgálati Szabályzat I. Rész 568. pontjában megjelölt helyiségben, a közvetlen napsütéstől védett helyen, falba, vagy mennyezetre, esetleg külön üveges szekrénybe erősített rozsdamentes és posztóval bevont fémhorgokra fektetve kell elhelyezni úgy, hogy a zászlónyél vízszintes legyen, a zászlólap és a szalagok pedig kibontva, lefelé szabadon lógjanak. A fémhorgok lehetőleg a nyél szövetmentes részét érintsék.

A kürtöt alakjának megfelelő zöld posztó ágyazatban kell elhelyezni.

c) Karbantartás.

A felszentelt csapatzászló kímélése és jókarbantartása az illető csapattest különös kötelessége.

A zászlót —megrongálódása esetén — a Hadimúzeummal egyetértésben kell kijavítani. Nagyobb rongálódás rendbehozatalát a Hadimúzeum eszközli, míg kisebb rongálódások kijavításánál a Hadimúzeum a csapattestet szakszerű tanáccsal látja el.

Háborúban harci eszközöktől eredt rongálódásnak csak tovább terjedését kell megakadályozni. A teljes rendbehozatalt a háború befejezése után úgy kell eszközölni, hogy a háborús rongálódás nyomai, mint hadiemlékek láthatóan megmaradjanak.

A javítások alkalmával felmerülő kisebb költségek az illető csapattest ruhagazdálkodási átalányát terhelik, esetleg felmerülő nagyobb költségekre külön költségfedezetet kell kérni.

Magyar királyi honvéd lobogók.

A) Leírás.

Legfelsőbb Hadúr lobogója.

a) A lobogólap.

Mérete és anyaga:

 1. nagyság: hossza 280 cm, szélessége 200 cm, szárazföldi alkalmazásra.
 2. nagyság: hossza 150 cm, szélessége 100 cm, a folyamőrség úszóegységein való alkalmazásra.

Színtartó és vízálló egybeszövött elsőrendű merinó gyapjú.

Díszítése: a lobogólap mindkét oldalán az angyalok által tartott magyar állami középcímer. A lobogólap mindnégy szélén piros-zöld színű egyenlőszárú háromszög-alakú pártázat, a sarkokban zöld háromszög-befejezés van.

Kidolgozás: a címer részletes kidolgozása a 7. sz. melléklet szerint. Úgy a címer, mint a háromszögek csak színnyomatok.

A címer magassága (a kereszt felső végétől a címer alsó végéig) az I. nagyságú lobogón 110 cm, a II. nagyságú lobogón 57 cm, szélessége az I. nagyságú lobogón 132 cm, a II. nagyságú lobogón 66 cm.

A piros és zöld háromszögek az I. nagyságú lobogón 25 cm-re, a II. nagyságú lobogón 12 cm-re nyúlnak be a lobogólapba és pedig a lobogólap hosszoldalán 13—13 darab, — a szélességi oldalán pedig 9—9 darab. A lobogólap négy sarkában lévő zöld háromszög-befejezés melletti háromszögek pirosak. A piros és zöld háromszögek felváltva követik egymást.

A lobogó egyik szélességi oldala 14 mm átmérőjű vékony kötélhez van erősítve. A lobogólap sarkainál lévő körcikkek itt dupla anyagból vannak. A kötél két vége a sarkoknál egy-egy hurokban végződik, melybe egy-egy rúgós kapocs van erősítve. A lobogót felvonás előtt ezzel a rúgós kapoccsal kell a felvonókötélbe erősített karikákba bekapcsolni.

b) Az árbóc.

Az I. nagyságú lobogó árbocát a hivatali épület tetején függélyesen kell beépíteni. Az árbóc egészségesen nőtt egyenes puhafa, tisztára kigyalulva, — gömbalakúra esztergályozott keményfa-csúccsal. Az árboc szabadon álló hossza 5 m. Vastagságát a beépítési viszonyok szerint kell meghatározni. Az egész árbóc zöldesbarna festékkel háromszor van befestve. A gömbcsúcs aranyozott festésű. A gombcsúcs alatt 10 cm-re van egy vasgyűrű, mely a felvonó csigát tartja.

c) A Legfelsőbb Hadúr lobogójának mintája: lásd a 4. sz. mellékletet.

2.Honvéd főparancsnoki lobogó.

a) A lobogólap.

Mérete: hossza 220 cm, szélessége 160 cm.

Anyaga: mint a Legfelsőbb Hadúr lobogója.

Díszítése: a lobogólap mindkét oldalán a két angyal által tartott magyar állami kis címer. A lobogólap mindnégy szélén 25 cm szélességben piros és zöld színben váltakozó lángnyelvalakú pártázat. A felső sarkokban a piros lángnyelvek között zöld, az alsó sarkokban a zöld lángnyelvek között piros körcikkszerű befejezés van.

Kidolgozása: a címer színezése a 7. számú mellékletben foglalt előírás szerint. Úgy a címer, mint a lángnyelvek csak színnyomatok.

A címer magassága (a kereszt felső végétől a címer alsó végéig) kb. 74 cm, — szélessége (az angyalok szárnyvégétől szárnyvégéig) kb. 100 cm.

A piros és zöld lángnyelvek 25 cm-re nyúlnak be a lobogólapba, számuk a lobogó-lap hosszoldalán 9, a szélességi oldalon 6.

b) Az árboc.

A Legfelsőbb Hadúr lobogójára vonatkozó előírás szerint.

c) A honvéd főparancsnoki lobogó mintája-, lásd az 5. sz. mellékletet.

3.Hadtest parancsnoki lobogó.

a) Lobogólap.

Olyan, mint a honvéd főparancsnoki lobogó, azzal a különbséggel, hogy az állami kis címert az angyalok helyett jobbról cserfaág, balról olajfaág övezi.

b) Az árbóc.

A Legfelsőbb Hadúr lobogójára vonatkozó előírás szerint.

c) A hadtestparancsnoki lobogó mintája: lásd az 5. sz. mellékletet.

B)A m. kir. honvéd lobogók fel- és bevonása.

1.A Legfelsőbb Hadúr lobogóját a m. kir. honvédség az alábbiak szerint vonja fel:

a) Szárazföldön az érintett hadtestparancsnokságok az I. nagyságú lobogót vonják fel a Legfelsőbb Hadúr ideiglenes jellegű tartózkodási helyén olyan honvédségi épületre, melyben a Legfelsőbb Hadúr vidéki tartózkodása esetén megszáll. (Budapest, Gödöllő, Kenderes állandó tartózkodási helynek számít.)

A lobogó felvonása: Az épület tetején beépített állandó, vagy ideiglenes árbocra akkor, amikor a Legfelsőbb Hadúr hivatalos értesítés után valamely helyőrségi állomásra érkezve, a helység határát átlépi és

bevonása: midőn a Legfelsőbb Hadúr a helység határát elhagyja;

b) vizén a folyamőrség a II. nagyságú lobogót az úszó egységein (hajóin) vonja fel:

amikor a Legfelsőbb Hadúr a hajóra lép és bevonja: amikor a Legfelsőbb Hadúr a hajót elhagyja.

2.A honvéd főparancsnoki lobogót a honvédség főparancsnoka hivatali épületének tetején beépített függélyes árbocra kell felvonni a következő alkalmakkor:

a) ha valamely idegen államfő hivatalos értesítés után Budapesten tartózkodik (Szolg. Szab. I. Rész. 553. pont.);

b) országos gyász tartamára (Szolg. Szab. I. Rész. 588. pont.);

c) az ország Kormányzójának születés- és névnapi ünnepén (Szolg. Szab. I. Rész. 600 pont.);

(1) törvénybe iktatott nemzeti ünnepen, mint március 15-én, május hó utolsó vasárnapján — Hősök ünnepén— és augusztus 20-án;

e) a honvédségi épületeknek külön rendeletre történő fellobogózása esetén.

Felvonás: az a) esetben az idegen államfőnek Budapest székesfővárosba való meg-érkezésekor, az itt tartózkodás további napjain napfelkeltekor, a b), c), d) és e) esetben pedig napfelkeltekor.

Bevonás: az a) esetben naponta napnyugtakor, illetve amikor az idegen államfő Budapest székesfővárost elhagyja, a b), c), d) és e) esetben pedig napnyugtakor.

3.A hadtestparancsnoki lobogót a hadtestparancsnok hivatali épületének tetején beépített függélyes árbocra kell felvonni a következő alkalmakkor:

a) midőn Magyarország Kormányzója — a Legfelsőbb Hadúr — az illető hadtest területén tartózkodik (Budapesten, Gödöllőn és Kenderesen tartózkodás alatt a lobogót nem kell felvonni);

b) ha valamely idegen államfő hivatalos értesítés után az illető hadtestparancsnok állomáshelyén tartózkodik (Szolg. Szab. I. Rész. 553. pont.);

c) ha a honvédelmi miniszter, vagy a honvédség főparancsnoka az illető hadtest-parancsnok állomáshelyén tartózkodik (Szolg. Szab. I. Rész. 558. pont.);

d) ha a m. kir. tábornagy, a vezérkar főnöke, vagy a honvédség főparancsnokának helyettese a hadtestparancsnok állomáshelyén tartózkodik (Szolg. Szab. I. Rész. 559. pont.);

e) ha Magyarország Kormányzója képviseletében megjelenő honvéd vagy polgári egyén a hadtestparancsnok állomáshelyén tartózkodik (Szolg. Szab. I. Rész. 563. pont.);

f) országos gyász tartamára (Szolg. Szab. I. Rész. 588. pont.);

g) az ország Kormányzójának születés- és névnapi ünnepén (Szolg. Szab. I. Rész. 600. pont.);

h) törvénybe iktatott nemzeti ünnepen, mint március 15-én, május hó utolsó vasárnapján — Hősök ünnepén — és augusztus 20-án;

i) a honvédségi épületeknek külön rendeletre történő fellobogózása esetén.

Felvonás: az a) esetben Magyarország Kormányzójának, — a Legfelsőbb Hadúrnak — a hadtest területére való érkezésekor, illetve az ott tartózkodás további napjain napfelkeltekor;

a b), c), d) és e) esetben, midőn a megjelölt személy a hadtestparancsnok állomáshelyére érkezik, az ott tartózkodás további napjain pedig napfelkeltekor; végül az f), g), h) és i) esetben napfelkeltekor.

Bevonás: az a) esetben Magyarország Kormányzójának, — a Legfelsőbb Hadúrnak — a hadtest területén való tartózkodása alatt naponta napnyugtakor és amidőn a hadtest területét elhagyja;

a b), c), d) és e) esetben a megjelölt személynek a hadtestparancsnok állomáshelyén való tartózkodása alatt naponta napnyugtakor és amidőn az illető személy a hadtestparancsnok állomáshelyét elhagyja; végül az f), g), h) és i) esetben napnyugtakor.

4.Megjegyzés:

a) az I. hadtestparancsnok lobogóját a 3. c), d) és e) pontokban megjelölt esetekben nem kell felvonni.

b) A m. kir. honvéd lobogók napnyugtától-napfelkeltéig nincsenek felvonva.

c) Ha a honvédség főparancsnoka vagy a hadtestparancsnok (helyettesítés esetén a helyettes) állomáshelyét ideiglenesen elhagyja (pl. csapatgyakorlatra elvonul), lobogójának kitűzése elmarad.

d) Országos gyász tartamára felvont lobogó felső sarkához gyászszalagot kell kötni. A gyászszalag — a középen 30—35 cm széles csokorba kötött — 20 cm széles fekete merinói gyapjú szalag, melynek két ága 100—100 cm-re lóg le.

III

Nemzeti lobogó.

A) Leírás.

1.A lobogólap.

Anyaga: színtartó és vízálló, egybeszövött, elsőrendű merinó-gyapjú.

Díszítése: a lobogólap mindkét oldalán hosszirányban futó, egyenlő szélességű, piros-fehér-zöld színű sávok és ezenkívül mindkét oldal közepén jobbról cserfa- és balról olajfa-ággal övezett magyar állami kis címer. A lobogólap lelógó széle nemzetiszínű gyapjú-rojttal van szegélyezve.

Kidolgozás: a címer színtartó színnyomat. Színezés a 7. számú melléklet előírása szerint.

A lobogólap rojtozott szélével szemben lévő oldalán egymástól 25 cm távolságra a szükség szerinti számban rugós vaskapcsok (karabinerek) vannak felerősítve, a lobogólapnak lobogórúdra való felakasztása végett.

2.A lobogórúd.

Hengeralakú puha termésfa, végigmenő béllel, sötétpiros olajfestékkel háromszor befestve, felső vége lándzsaszerűen kiképezve és ez arany festékkel befestve.

A lobogórúdon a lobogólap felakasztása céljából 20—25 cm távolságra a szükség szerinti számban vashorgok vannak.

3.Tartószerkezet.

A nemzeti lobogó kitűzhetése céljából, a laktanyának (épületnek) a C) pontban megjelölt helyén a lobogórúd befogadására egy vas tartószerkezetet kell beépíteni. A tartószerkezet nagyságát a lobogó nagysága szerint az illetékes építési osztály határozza meg.

4.A nemzeti lobogó mintája.

Lásd a 6. számú mellékletet.

B) A nemzeti lobogó kitűzése.

A nemzeti lobogót a laktanya (épület) főbejárata felöli oldalán, — lehetőleg az épület középrészén — hozzáférhető helyen beépített tartószerkezetbe úgy kell kitűzni, hogy a lobogórúd a vízszintestől kb. 45 foknyira felfelé álljon. Más helyen — mint pl. a tetőablakon stb. — a nemzeti lobogót kitűzni nem szabad.

A pavilonrendszer szerint épített laktanyáknál — ott, ahol a főbejárattól két oldalt egyenlő nagyságú különálló nagyobb emeletes épület van — a nemzeti lobogót mindkét oldalon ki kell tűzni.

Általában a honvédségi épületekre mindenkor csak rendes, tiszta és ép állapotban lévő nemzeti lobogó tűzhető ki.

Országos gyász tartamára kitűzött lobogó felső végére gyászszalagot kell kötni. A gyászszalag — a középen 20—25 cm széles csokorba kötött — 16 cm széles színtartó merinói gyapjú szalag, melynek két ága az I—II. nagyságú lobogón 150—150 cm-re, a III—IV. nagyságún 100—100 cm-re, az V—VI. nagyságún 60—60 cm-re lóg le.

C) A nemzeti lobogó megőrzése.

A lobogólapot és a lobogó rúdját a laktanyaparancsnokság (épületgondnok) rendelkezése szerint külön-külön megfelelő helyen kell tárolni és a rongálódástól megóvni.

IV.

A címerek leírása és rajza.

A) Magyar állami címerek.

(Kivonat a m. kir. minisztériumnak 3.970/1915. M. E számú rendeletéből.)

1.Az állami középcímer.

Nagypajzs reáhelyezett középpajzzsal.

A hasított középpajzson Magyarország kis címere: jobbról vörössel és ezüsttel hétszer vágott mező; balról vörös mezőben zöld hármas halomnak aranykoronás, kiemelkedő középső részén ezüst, talpas kettőskereszt.

A nagypajzs négyeit; behajló szélű, alul betolt, hasított ékkel:

a) (Felső jobb negyed): Kékben három) (2, 1) aranykoronáé, szembenéző arany oroszlánfej.

b) (Felső bal negyed): Öt sorban ezüsttel és vörössel ötször-ötször sakkolt mező.

c) (Alsó jobb negyed): Kék mezőben két ezüst hullámos keskenypólya közt vörösben természetes színű, fútó nyest, a felső keskenypólya fölött lebegő, sugárzó arannyal keretezett hatágú vörös csillag.

d)(Alsó bal negyed ): Vörös keskeny pólyával osztott mező; fent kékben arannyal fegyverzett, kinövő fekete sas, amelyet a felső jobb sarokban sugaras arany nap, a felső bal sarokban fogyó ezüst holdsarló kísér; lent aranyban hét (4,3) vörös bástya (vár) egy egy zárt kapuval, két-két oromsorral a felső három, az alsó négy ormú és az oromsorok között két-két ablakkal.

e)(Ék jobb mező): Aranyban a balszélen ezüst felhőkből kinyúló, könyökben hajlott, vörösruhás kar puszta kezében arany markolatú, kivont görbe szablya .

f)(ék, bal mező): Vörösben sziklán álló , balra néző arannyal fegyverzett, fekete kétfejű sas amely bal karmát fekvő barna urnán tartja, ebből víz ömlik bőségesen a szikla alja felé; a kétfejű sas fölött kék bélésű lengő kékszalagos, lebegő császári korona.

A nagypajzson a magyar szent korona nyugszik.

A nagypajzsot vagy: jobbról és balról egy-egy lebegő fehérruhás angyal tartja, vagy pedig: jobbról cserfa-, balról olajág övezi.

Az angyalok által tartott magyar állami középcímer rajzát lásd a 7. sz. mellékletben.

2.Az állami kis címer

Hasított pajzson jobbról vörössel és ezüsttel hétszer vágott mező, balról vörös mezőben zöld hármashalomnak aranykoronás kiemelkedő, középső részén ezüst, talpas kettőskereszt.

A pajzson a magyar szent korona nyugszik.

A pajzsot vagy: jobbról és balról egy-egy lebegő fehérruhás angyal tartja, vagy pedig: jobbról cserfa-, balról olajág övezi.

B)Magyarország kormányzójának családi címere

A címer rajzát lásd a 8. számú mellékleten.

32.számú Honvédségi Közlöny 1938. december 15. 45.000/Elnökség A. — 1938. számú körrendelet.

M kir. honvéd csapatzászlók, m. kir. honvéd lobogók és a nemzeti lobogó rendszeresítése.

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága folyó évi augusztus hó 17-én Gödöllőn kelt 3065/K. I.—1938. számú legfelsőbb jóváhagyása alapján az alábbiakat rendelem:

 1. 1939. január hó1-ével rendszeresítem:

a) a «M. KIR.HONVÉD CSAPATZÁSZLÓK»-at —mint a haza ,a hazaszeretet és a hűség szent jelképeit — éspedig:

a« gyalogsági zászló »t a gyalogsághoz tartozó minden ezred és minden önálló zászlóalj, valamint a honvéd Ludovika Akadémia I. és II. főcsoport, a honvéd főreáliskolák és a honvéd csapataltisztképző iskola, a «kerékpáros és gépkocsizó csapatzászlóit minden kerékpáros és minden gépkocsizó zászlóalj, a «lovasságizászló»-t minden huszár ezred részére, továbbá

b) aM. KIR.HONVÉD LOBOGÓK» -at — mint a fegyveres erő magasállású egyéneinek jelvényeit — pedig:

a «Legfelsőbb Hadúr Lobogója»-t, a Legfelsőbb Hadúr részére, a «honvéd főparancsnokilobogó»-t am. kir. honvédség főparancsnoka részére, a «hadtest parancsnoki lobogó» -t minden hadtestparancsnok részére, végül

c)a «NEMZETI LOBOGÓ» -t — mint a magyar királyság nemzeti jelvényét — a laktanyák, a honvédségi vagy a honvédség által megszállott épületek részére a melléklet. III/1. pontjának táblázata szerint.

2.A m. kir. honvéd csapatzászlók, a m. kir. honvéd lobogók és a nemzeti lobogó leírását és a használatukra vonatkozó utasítást, továbbá a magyar állami címer és a Horthy címer rajzát a melléklet tartalmazza.

3.A felsorolt zászlók és lobogók közül tiszteletadás csak a m. kir. honvéd csapatzászlókat illeti meg.

4.A jelen körrendelettel rendszeresített zászlók és lobogók beszerzésére, illetve kiadására, továbbá a m. kir. honvéd folyamerők lobogóinak rendszeresítésére külön intézkedem.

5.Jelen körrendelettel egyidejűleg az 1920. évi 51. számú Rendeleti Közlönyben megjelent 75.667/eln.1.—1920.számú körrendeletet hatályon kívül helyezem.

Budapest, 1938. évi december hó 1-én.

4.számú Honvédségi Közlöny 1939, január 16. 100/Elnökség «A» — 1939. számú körrendelet.

A m. kir . honvéd folyamerők lobogóinak és jelvényeinek rendszeresítése.

A Kormányzó Úr ő Főméltósága 1938. évi december hó 5-én Budapesten kelt 4235/K. I . — 1938. számú legfelsőbb jóváhagyása alapján a következőket rendelem:

1.A m. kir. honvéd folyamerők részére 1939. évi január hó 15-ével az alábbi lobogókat és jelvényeket rendszeresítem: a) hadilobogó, b) folyamerők parancsnokának lobogója, c) rangidős parancsnoki jelvény, d) árbócszalag. Leírásukat a melléklet tartalmazza.

2.A felsorolt lobogók és jelvények közül tiszteletadás csak a hadilobogót illeti meg. Ez előtt tehát a m. kir. honvédség egységei és csapatai tiszteletadásra kötelezettek.

3 A m. kir. honvéd folyamerők hajói — – az 1. pontban rendszeresített lobogókon és jelvényeken kívül — az 1938. évi 32. sz. H. K.-ben megjelent 45.000/Elnökség «A» — 1938. számú körrendelettel rendszeresített m. kir. honvédlobogókat is használják, mégpedig 100 cm széles és 150 cm hosszú méretnagyságban.

4.A fentiek szerint szükséges lobogókat és jelvényeket a folyamerők parancsnoka központiasan szerezze be. A felmerülő költségekre vonatkozóan az 1938. évi 90.708/Elnökség-«A» — 1938. számú rendeletem mérvadó.

5.Az 1. és 3. pontban említett lobogók és jelvények használatának szabályozására az «A—204» jelzésű «Szolgálati utasítás a m. kir. folyamőrség számára — Szolgálat az úszóegységeken» című szolgálati könyv helyesbítése útján külön intézkedem.

6.Az előző pontban említett szolgálati könyv 1. és 2. sz. mellékletét 1939. 1/15- vel hatályon kívül helyezem.

7.Jelen körrendeletet az 1938. évi 32. számú Honvédségi Közlönyben megjelent 45.000/Elnökség-«A» — 1938. számú körrendeletnél elő kell jegyezni.

Budapest, 1939. évi január hó 11-én.

Melléklet a 100/Elnökség A. 1939. számú körrendelethez.

A m. kir. honvéd folyamerők lobogói és jelvényei.

 1. kir. honvéd folyamerők lobogói és jelvényei.

1.Hadilobogó.

Méretei: I. nagyság (hajók részére) hossza 170 cm, szélessége 100 cm. II. nagyság (csónakok részére) hossza 85 cm, szélessége 50 cm.

Anyaga: színtartó és vízálló, egybeszövött, elsőrendű merinó-gyapjú. Díszítése: a lobogólap mindkét oldalán hosszirányban futó, egyenlő szélességű 1—1 piros-fehér-zöld színű sáv. Ezenkívül a lobogólapnak az árbóc közelébe eső 2 / 8 -ad részében — mindkét oldalon — a cserfa- és olajfaággal övezett magyar állami középcímer színnyomata van. A címer függélyes középvonala a zászlólap szélétől 60 cm-re legyen.

Kidolgozás: a címer kidolgozása és színezése az 1938. évi 32. számú H. K-ben megjelent 45.000/Elnökség A. — 1938. számú körrendelet mellékletének 7. sz. rajzmelléklete szerint. A lobogólap mintája: lásd az a) mellékletet.

2.A folyamerők parancsnokának lobogója.

Méretei: hossza 130 cm, szélessége 100 cm. Anyaga: színtartó és vízálló, egybeszövött, elsőrendű merinó-gyapjú.

Díszítése: a lobogólapnak az árbóc közelébe eső 2/3-ad részében — mindkét oldalon — a cserfa- és olaj faággal övezett magyar állami kis címer van elhelyezve. A címer függélyes középvonala a zászlólapnak az árbóc felé eső szélétől 45 cm-re legyen.

Kidolgozás: a címer kidolgozása ugyanolyan, mint a hadtestparancsnoki lobogón. A lobogó mintája: lásd a b) mellékletet.

3.Rangidős parancsnoki jelvény.

Mérete: egyenlőszárú háromszög alakú, melynek az árbóc felé eső széle, vagyis a háromszög alapja 80 cm, a háromszög másik két szára 118 cm.

Anyaga: színtartó és vízálló, egybeszövött, elsőrendű merinó-gyapjú.

Díszítése: a jelvény mindkét oldalán vízszintes irányban futó piros-fehér-zöld mező a minta szerint. A jelvény közepén — mindkét oldalon — a magyar szentkorona színnyomata van. A jelvény mintája: lásd a c) mellékletet.

4.Árbócszalag.

Mérete: a minta szerint.

Anyaga: színtartó és vizálló, egybeszövött, elsőrendű merinó-gyapjú.

Díszítése: a szalag piros-fehér-zöld színű. A szalag mintája: lásd a c) mellékletet.

20.számú Honvédségi Közlöny 1939. május 15. 24.331/Elnökség A. — 1939. számú körrendelet. A csapatzászlókat rendszeresítő körrendelet helyesbítése.

Az 1938. évi 32. számú Honvédségi Közlönyben megjelent 45.000/Elnökség A. — 1938. számú körrendelet mellékletének 1. oldalán a gyalogsági zászlóról szóló leírás a) pont ö. bekezdésének 2. sorában a «r;8 cm.»-t «86 cm.»re kell helyesbíteni. Tehát a gyalogsági zászlón a címer szélessége (angyalszárnyvégtől angyalszárnyvégik) 86 cm. Budapest, 1939. évi május hó 5-én.

40.számú Honvédségi közlöny 1941. szeptember 2.

56.656/elnöki oszt. — 1941.számú körrendelet.

M.kir.honvéd csapatzászló rendszeresítése a műszaki-,a fogatolt és gépkocsizó tüzér- valamint a páncélos csapatok részére.

A Kormányzó Úr Főméltóságának Gödöllőn folyóévi augusztus hó 14. napján kelt Legfelsőbb elhatározása alapján az 1938.évi 32. sz. Honvédségi Közlönyben közzétett 45.000/Elnökség A.1938.sz. körrendelettel rendszeresített M.kir.honvéd csapatzászlók közül:

1.a„gyalogsági zászlót „a gyalogsághoz tartozó minden ezred és önálló zászlóaljon, valamint a honvéd „Ludovika” akadémián és a „Bolyai János” műszaki akadémián, a honvéd főreál iskolákon és a honvéd csapataltisztképző iskolán felül a műszaki csapatoknak (utászzászlóaljak, vasútépítő ezred, hidász zászlóalj), valamint honvéd hadapródiskoláknak,

2.a„kerékpáros és gépkocsizó csapatzászlót” minden kerékpáros és minden gépkocsizó zászlóaljon felül a gépkocsizó tüzérosztályoknak, harckocsiezrednek és önálló harckocsi zászlóaljaknak, felderítő zászlóaljaknak, páncélos zászlóaljaknak, gépkocsizó lövész zászlóaljaknak, páncél vadászzászlóaljaknak, híradó ezrednek és önálló híradó zászlóaljaknak, valamint a gépkocsizó vegyiharc zászlóaljaknak és a gépkezelő zászlóaljnak,

3.a„lovassági zászlót” minden huszárezreden felül a fogatolt tüzérosztályoknak is rendszeresítem. Ezt a rendeletet elő kell jegyezni a fent hivatkozott 45.000/Elnökség A.1938.sz. körrendeletemnél.

E rendeletemmel érintett alakulatok stb. csapatzászlóinak beszerzésére nézve az 1938.évi december hó 19-én kelt 58.830/Elnökség A.1938. számú, a zászlók felavatására pedig az 1939.évi, május hó 24-én kiadott 26.420/Elnökség A.1939.sz. rendeletemben foglaltak értelemszerűen érvényesek.

E rendeletekkel az érintett újabb alakulatokat stb. a területileg illetékes hadtest parancsnokságok lássák el.

Budapest, 1941.évi augusztus hó 23-án.

48.számú Honvédségi közlöny 1941. október 28.

72.620/Elnöki oszt. — 1941.számú körrendelet.

Csapatzászlóhoz ezüstkürt beszerzése.

Figyelemmel az ezüst beszerzésének nehézségeire megengedem, hogy mindazok a csapatok, amelyeknek az 1938.évi 32. sz. Honvédségi Közlönyben közzétett 45.000/Elnökség A.—1938.sz. körrendelettel rendszeresített „kerékpáros és gépkocsizó csapatzászló” illetékes és azt még nem szereztékbe, az „ezüst kürt” helyett addig, amíg annak beszerzése lehetséges, azzal egyébként minden tekintetben azonos kivitelű krómozott, vagy nikkelezett kürtöt alkalmazzanak. Ezzel a VI. hat.pság 14.850/eln. vk.—1941.sz.felterjesztése elintézést nyert.

Budapest, 1941.évi október hó 21-én.

10.számú Honvédségi Közlöny 1948 április 1.

7500/Elnökség. —-1948. számú körrendelet.

HONVÉDSÉGI ÚSZÓEGYSÉGEK ARBÓC JELVÉNYEI.

A honvéd folyami fegyvernem számára 1948. évi március hó 15-ével az alábbi lobogókat és jelvényeket rendszeresítem és azok viselésének módjait addig is míg az „A—204 ” Szolgálati Utasítás, Szolgálat az úszóegységeken című szolgálati könyv újonnan átdolgozva kiadásra nem kerül, egyben az alábbiak szerint szabályozom:

 1. Államfői lobogó viselésének joga azt a hajót illeti meg, melyen Magyarország Köztársasági Elnöke tartózkodik. Az államfői lobogót ez a hajó a főlobogón kívül az árbócfokra felvonva viseli.

Leírása: 1000X1500 mm nagyságú, a felfüggesztett oldalának ellentétes végén kettős fecskefarkszerű kiképzéssel. A lobogó-kelme alapszíne fehér, minden oldalán piros-zöld színű háromszög alakú szegélyezéssel. A lobogó közepén van a babér- és tölgyfaágakkal övezett Kossuth-címer, melynek felső szegélye fölött 2 egymást keresztező kard díszlik. A címer, a babér- és tölgyfaágak leírása és színezése azonos az állami címer kivitelével és színezésével, a címer felett elhelyezett kard díszítése sárga színezetű.

 1. Rangidős parancsnoki lobogó, viselésének joga azt a hajót illeti meg, -amelyen kötelék (osztag, osztály, hajóraj) parancsnoka tartózkodik.

Leírása: Háromszög alakban 600X800 mm méretben készül. Mintája és színezése azonos az államfői lobogóval, a címer felső szegélyét díszítő kardok nélkül.

 1. Árbócszalag viselésének joga azt a hajót illeti meg, melynek parancsnoka folyami fegyvernembeli csapattiszt, vagy hajóvezetői vizsgával rendelkező folyami fegyvernembeli műszaki tiszt.

Leírása: Felfüggesztési oldalán 150 mm széles, piros-fehér-zöld színezésű csúcsban végződő, 2000 mm hosszú szalag.

 1. Főlobogó, az összes felszerelt és szolgálatba helyezett honvéd folyami hajóegység viseli, kikötve a hajó farán elhelyezett lobogórúdon, menetben az árbóc csonkarúdján.

Leírása: 1000X1500 mm méretű négyszögletes lobogó, minden oldalán piros-zöld színű, háromszög alakú szegélyezéssel. A lobogó fehér alapszínezetű, közép részét babér- és tölgyfaágakkal övezett Kossuth-címer díszíti.

 1. Csónaklobogó, viseli vasárnap és ünnepnapon a vízre helyezett minden csónak (ladik), vagy más alkalommal az a csónak (ladik), amelyben, fegyvernemre való tekintet nélkül honvédtiszt ül. A csónaklobogót viseli vasárnap és ünnepnapon a hajó orrán elhelyezett lobogórúdon minden kikötött vagy külföldön tartózkodó honvéd folyami hajóegység minden alkalommal. Az 1—5. pont alatt részletezett alkalmakon kívül minden folyami hajóegység az árbócfokán a főlobogót viseli, ha azon a honvédelmi miniszter, avagy a honvédség főparancsnoklását gyakorló személy, vagy a magyar kormány tagjai tartózkodnak. Az a hajó, amelyen a folyami fegyvernemhez tartozó legmagasabb elöljáró tartózkodik, az árbócfokán a csónaklobogót viseli. Árbócszalagot egyidőben nem viselheti az a hajó, amelyik a rangidős parancsnoki lobogót, vagy a folyami fegyvernemhez tartozó elöljáró jelenlétét jelképező csónaklobogót viseli. Az úszóegységek lobogóinak és árbócjelvényeinek rajzait csatoltan kiadom.

1 db. melléklet.

Budapest, 1948. évi március hó 12-én.

10 számú Honvédségi Közlöny 1949 április 15. 4100— 11.600/Elnökség—1949. számú körrendelet.

CSAPATZÁSZLÓK RENDSZERESÍTÉSE.

A honvédségben a következő csapatzászlókat rendszeresítem:

 1. Csapatzászló gyalog kivonuló fegyvernemek (csapatnemek) csapattestei és páncélos csapattestek részére.
 2. Csapatzászló lovasított fegyvernemek csapattestei részére.
 3. Csapatzászló gépkocsizó alakulatok csapattestei részére.

A csapatzászlók részletes leírását, valamint használatukra vonatkozó utasítást a melléklet tartalmazza. A csapatzászlókat — mint a Hazához, Néphez és Eskühöz való hűség jelképeit — a Szolg. Szab. I. Részben és az Alapkiképzés c. szabályzatban meghatározott tiszteletadás illeti meg.

E körrendeletemmel az e tárgyban kiadott eddigi rendeletek — a honvédségi úszóegységek árbocjelvényeire vonatkozó rendelet változatlan érvényben tartása mellett — hatályukat vesztik.

1 db melléklet

Budapest, 1949 április 6

 1. számú Honvédségi Közlöny. 1950 október 6. 6660/Elnökség—1950. számú körrendelet.

CSAPATZÁSZLÓK KIVITELEZÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA.

Néphadseregűnk fejlődése időszerűvé teszi a csapatzászlók kivitelezésének módosítását. Az újonnan rendszeresített csapatzászló kivitelezé­sét a csatolt melléklet tartalmazza. Jelen rendeletemmel a 4100—32.663/Elnökség — 1949. sz. é s a 41C0—11.600/Elnökség—1949. sz. körrendelet mellékletében elrendelteket hatályon kívül helyezem.

1 db. melléklet.

Budapest, 1950. szeptember 19.

6661/EInökség—1950. számú körrendelet.

CSAPATZÁSZLÓ ÁTVÉTELI ÜNNEPSÉG RENDEZÉSE.

A 6660/Elnökség—1950. sz. rendeletemmel szabályoztam a Honvédség új csapatzászlóinak kivitelezési módját. Ezzel kapcsolatban szükségessé válik a zászló – átvételi ünnepségek, illetőleg a csapatzászlók kicserélésének szabályozása.

I.Csapatzászló kicserélése.

Csapatzászló kicserélésének fogalma alá tartoznak azok az ünnepségek, mely alkalmakkor a csapattestek a náluk lévő régi mintájú csapatzászlót az adományozandó új csapatzászlóval cserélik ki. Mindazok a csapattestek, melyek a zászlók kicserélését illetően nem rendelkeznek valamely üzem, szervezet stb. felé kapcsolattal, azt haladéktalanul jelentsék (illetékes fegyvernemi parancsnokságokon keresztül az Elnökség útján). Azok a csapattestek stb., melyek új csapatzászlóikat az előző csapatzászlót adományozó üzemtől (szervezettől) kapják, az új csapatzászlót az illetékes magasabb parancsnok, vagy képviselője jelenlétében, házijellegű ünnepélyes ünnepség keretében vegyék át. Az ünnepségre kizárólag az adományozó üzem vagy szervezet kislétszámú küldöttsége, továbbá a helyi ÁVH és az Államrendőrség szűk küldöttsége hívható meg. Az ünnepség műsorát a Szolg . Szab. II. Rés z 31. §-ában elrendeltek szerint kell megtartani, kivéve a 241. és 242. pontokban elrendelt „Honvédelmi miniszteri rendelet ” és zászlóadományozási okmány felolvasását. (Tekintettel arra, hogy nem új csapatzászló átvétele, hanem csak kicserélés e történik.)

A csapattestek ezen ünnepségek megtartására az engedélyt elöljáró magasabb parancsnokságuktól kérjék és a zászló kicserélésének megtörténtét (illetékes fegyvernem; parancsnokságuk útján) jelentsék. Ezen ünnepség megtartásával kapcsolatos esetleges költségeket elöljáró magasabb parancsnokságuk saját hitelkeretükből fedezzék. A csapatzászlók kicserélési határideje: 1950. október 11. Ezen időponton túl a jelenlegi csapatzászlót (fehéralapú) használni nem lehet. A csapatzászló kicserélési ünnepségek időpontját úgy kell megtartani, hogy az eskütételek már az új csapatzászlóra történjenek. A csapatoknál jelenleg vagy a múltban lévő régi csapatzászlókat 1950 november hó 1-ig a Hadtörténelmi Múzeum parancsnokságának (Budapest, Tóth Árpád – sétán y 40.) kell további megőrzésre átadni. A Hadtörténelmi Múzeum parancsnokság a 1950 november hó 15-ig az illetékes fegyvernemi parancsnokságoknak jelentse azon csapattesteket, melyek a csapatzászlókat leadták. A fegyvernemi parancsnokok a csapatzászlók leadását ellenőriztessék.

II.Csapatzászló átvételi ünnepség.

 Azok az egységek, melyeknek csapatzászló illetékes, de jelenleg nem rendelkeznek ilyennel, illetve melyek új csapatzászlóikat nem az előző felajánlótól kapják, a csapatzászló felajánlásának elfogadására az engedélyt (az illetékes fegyvernemi parancsnokságon keresztül az Elnökség útján) tőlem kérjék. A zászlóátvételi ünnepség megtervezése csak a felajánlás elfogadásának jóváhagyása után történhet. A zászlóátvételi ünnepség tervezetét az ünnepség időpontja előtt legalább 14 nappal kell hozzám (fegyvernemi parancsnokságon keresztül, Elnökség útján) felterjeszteni. E határidő alól csak egészen kivételes indokolt, sürgős esetben tehető kivétel. Az ünnepséget mindenkor a laktanyán belül kell tartani. Műsorát a Szolg. Szab. II. Rész 31. §-ában elrendeltek szerint kell végrehajtani. A zászlóátvételi ünnepség javaslatához csatolandó: az ünnepség napi műsortervezete, a meghívni tervezettek névjegyzéke, a kibocsátásra kerülő műsor szövege és a részletezett hiteligénylés. Az elmondandó beszédért a politikai tiszt felelős.

III.Egyéb rendelkezések.

A csapatzászló kizárólag a Dekoráció Nemzeti Vállalatnál szerezhető be. (Budapest, IX, Gyáli-ú t 3/b). Az ünnepségek műsorában a Szolg. Szab II. Rész 31.§-ában elrendelt műsortól eltérni nem lehet. Felhívom a figyelmét, hogy az idézett §-ban lévő műsorban zászlószalagfelkötés é s eskütétel nem szerepel. A zászlószalagok felkötése az ünnepséget megelőzően történjen és így az ünnepségen a csapatzászló már feldíszítve jelenik meg. Jelen rendeletemmel a 4.100—36.636/Elnökség — 1949. sz. körrendeletet hatályon kívül helyezem.

Budapest, 1950. szeptember 19.

Melléklet a 6660 Elnökség 1950. sz. körrendelethez.

Honvédségi Csapatzászlók leírása

Csapatzászlók leírása.

 1. Csapatzászló gyalog kivonuló fegyvernemek (csapatnemek) csapattestei és páncélos csapattestek részére.
 2. a) Zászlólap:

Mérete és anyaga: hossza 140 cm, szélessége 120 cm vörös selyem.

Alakja: téglalap.

Díszítése: a zászlólap mindkét oldalán közepén a Magyar Népköztársaság címere áll. A címer 40 cm átmérőjű (vízszintesen mérve). A címer kiemelkedő hímzéssel (ádler) készül. A zászlólapnak mind a négy szélén fehér és zöld ékalakú pártázat van. A fehér és zöld ékek a zászlólap hosszoldalán 13.5 cm alappal, a zászlólap szélességi oldalán 14.7 cm alappal 7 cm-re nyúlnak be a zászlólapba és pedig a hosszoldalon 9—9, a szélességi oldalon pedig 7—7 db. A zászlólap négy sarkában zöldszínű ék van és ezután a fehér és zöld ékek felváltva követik egymást. Az ékek Tambour-hímzéssel készülnek. A zászlólap három szabad szélén 5 mm vastag vörösszínű selyemzsinór-szegés van, a zászlólap két külső sarkán 1 — 1 vörös selyembojttal. A bojtoknak fölül kis gombja van. A bojt gombjában kis ólomnehezék van. A csüngőzsinór 4 cm, a bojt a gombbal együtt 10 cm hosszú.

Felerősítése: a zászlólapnak a rúd közelében a pártázaton kívül eső vörös része a rúd körül egyszer át van csavarva és a rúdhoz három egymástól egyenlő távolságra lévő sorban 25—25 egyenlően elosztott fémszeggel van odaerősítve. A szegek sárgarézből készülnek félköralakú fejjel.

 1. b) Zászlócsúcs:

Mérete és anyaga: hossza 30 cm (ebből a lándzsa 23 cm és a felerősítő csavar 7 cm) szélessége 10 cm, sárgaréz.

Alakja: lándzsaalakú kétoldalt hornyolt csúcsba összefutó keret, melynek alsó félkör alakú része gömbalakú hajlításokkal díszített hengeralapon nyugszik. A lándzsaalakú kereten belül népköztársaságunk címere van. (Lásd mintát.)

Anyaga: az egész zászlócsúcs vagy sárgarézlemezből kipréselve, vagy egyéb fémből kiöntve és sárgaréz színűre eloxálva.

Felerősítése: a gömbalakú hajlításokkal díszített henger a zászlórúd végére van téve s ezen belül rögzíti a lándzsa félköralakú részéből kinyúló 7 cm hosszú csavaros szeg levehetően, mind a lándzsát, mind pedig a hengert.

 1. c) Zászlórúd.

Mérete és anyaga: két részből álló, összesen 280 cm hosszú, 4 cm átmérőjű puhafából készült hengeralakú rúd vörös olajfestékkel befestve és lakkozva. A zászlórúd alsó vége 8 cm hosszú sárgaréz kupakba van foglalva. A zászlórúd a zászlólap alsó részétől számított 5 cm-re szétcsavarozható. Összerögzítésére egy, a rúdra húzott, a zászlórúd szélességével egyező fémhüvely szolgál, mégpedig úgy, hogy az apacsavarmenet az alsó rúdon van elhelyezve. (Lásd: mintát.) A zászlótartó szekrényt jól látható központi helyen kell elhelyezni. A csapatzászló mellé állandóan 1 fő díszőrt kell vezényelni. (Díszöltözetben, géppisztollyal). E díszőrséget a csapattest legjobb harcosai látják el. A csapatzászló-szekrény napnyugtától—nap ­ keltéig kivilágítandó. (A zászlótartószekrényben e célra felszerelt villanyvilágítással.) A zászlószalagok kibontva a zászlótartó szekrény hátsó falán elhelyezett két fémhorogra jobbra és balra helyezendők úgy, hogy a szalagok szabadon lógjanak. A zászlórúd zászlólap nélküli része, továbbá a lecsavart zászlócsúcs, zászlótok, zászlóboríték, zászlótartó heveder a parancsnoki irodában vagy az őrségen őrzendő. A zászlótartó szekrény mellé a szekrény színének megfelelő üvegezett keretben a falra akasztva az egyik oldalra a miniszteri engedélyező okirat, a másik oldalra a felajánló oklevél kerül.

 1. c) Karbantartás: A felavatott csapatzászló kímélése és jó karbantartása az illető csapattest különös kötelessége. A zászlót — megrongálódás esetén — a Hadtörténelmi Múzeummal egyetértésben kell kijavítani. Nagyobb rongálódás rendbehozatalát a Hadtörténelmi Múzeum eszközli, kisebb rongálódások kijavításánál a Hadtörténelmi Múzeum a csapattestet tanácsokkal látja el. Háborúban harci eszközöktől eredt rongálódásnak csak a továbbterjedését kell megakadályozni. A teljes rendbehozatalát a háború befejezése után úgy kell eszközölni, hogy a háborús rongálódás nyomai, mint hadiemlékek láthatóan megmaradjanak. A javítások alkalmával felmerülő kisebb költségek az illető csapattest ruhagazdálkodási átalányát terhelik, esetleg felmerülő nagyobb költségekre külön költségfedezetet kell kérni. 

12 számú Honvédségi Közlöny 1951 június 7. 1200/Elnökség — 1951. számú körrendelet.

CSAPATZÁSZLÓTARTÓ SZEKRÉNYEK RENDSZERESÍTÉSE.

A honvédségi csapatzászlók elhelyezésére zászlótartó szekrényeket rendszeresítek.

A honvédségi csapatzászló méreteinek megfelelő zászlótartó szekrények műszaki leírását és kivitelezési módját az 1. és 2. sz. melléklet tartalmazza. A csapatzászlótartó szekrények a honvédségi épületekben jól látható, központi helyen állítandók fel és azokban kizárólag a csapatzászlók tarthatók. A zászlótartó szekrény mellé egy fő éjjel-nappali díszőr állítandó. E díszőrségbe a csapattest erre érdemes tagjai vezénylendők.

Budapest, 1951. április 28.

1 sz. melléklet az 1.200/Elnökség—1951. sz. körrendelethez.

MŰSZAKI LEÍRÁS a csapatzászlótartó szekrényekről.

1.Csapatzászlótartó szekrény a gyalog kivonuló fegyvernemek (csapatnemek) csapattestei és a páncélos csapattestek részére.

„A” típus. A szekrény anyaga: 1 a. minőségű légszáraz tölgy, Jávor, vagy kőrisfa. A szekrény fő méretei: Magassága: 2.43 .m Szélessége: 1.66 m Mélysége: 0.28 m. A szekrény egy felső üvegezett ajtós részből és egy alsó lábazati részből áll. A szekrény felső részének méretei és kivitelezése: Magassága: 1.70 m Szélessége: 1.66 m Mélysége: 0.28 m. A szekrény eleje 3 mm vastag, rögzített üvegezéssel. A szekrény mindkét oldalán 1 — 1 db üvegezett, nyíló ajtóval, ajtónkként 3—3 db diópánttal és 1 — 1 db biztonsági Wertheimzárral. A szekrény hátfala fenyőfakeretre enyvezett 5 mm vastag, rétegelt lemez. A szekrény teteje és feneke 5 mm vastag rétegelt lemez. A hátfal felső bal sarkában a matt üvegtetőtől 0.32 m mélyen zászlótartó bilincs, a felső jobb sarokban ugyancsak 0.32 m mélyen egy zászlótartó horog. A fenék bal belső sarkában zászlórúd-tartó csésze. A szekrény-tetőtől 0.08 m mélyen matt üveg. A matt üveg és a tető között a hátfalon 6 db villanyfoglalat. A szekrény alsó lábazati rész mérete és kivitelezése: Magassága: 0.70 m, Szélessége: 1.52 m, Mélysége: 0.28 m. A lábazat jobboldalán felül 1 db villanykapcsolóval és 1 db villany-konnektorral. A lábazat rajz szerinti profilozással készül. A szekrény kivitelezési módja: Hézagmentesen összeépített, simára csiszolt, középbarnára pácolt, dörzsölt kivitelezés.;

 1. Csapatzászlótartó szekrény lovasított és gépkocsizó fegyvernemek (alakulatai) csapattestei részére. „B”-típus. (Eltérések a gyalog kivonuló fegyvernemek csapatzászlótartó szekrényeitől.) A szekrény főméretek Magassága: 2.03 m, Szélessége: 1.05 m. A szekrény felső részének méretei és kivitelezése: Magassága: 1.33 m, Szélessége: 1.05 m. A matt üveg és a telő felsőrész között 4 db villanyfoglattal. A szekrény alsó lábazati rész mérete. Szélessége: 0.92 m.

1.201 /Elnökség—1951. számú körrendelet.

CSAPATZÁSZLÓTARTÓ SZEKRÉNYEK IGÉNYLÉSE.

Az 1200/Elnökség—1951. sz. körrendelettel csapatzászlótartó szekrényeket rendszeresítettem.

A zászlótartó szekrényekkel a csapattesteket központilag látom el. A csapattestek a zászló átvételére vonatkozó „Miniszteri engedélyező okirat” számára hivatkozva (a zászlóavatási ünnepség után) igényléseiket a H. M. Elnökség útján terjesszék fel. Mindezidáig, míg a csapattestek a zászlótartó szekrényeket meg nem kapják, a csapatzászló kizárólag a csapattestparancsnok irodai helyiségében felfüggesztve, kibontott állapotban tartható.

Budapest, 1951. május 9.

11 számú Honvédségi Közlöny 1957 október 11.

A honvédelmi miniszter 42/1957. (H. K. 11.) H. M. számú utasítása a csapatzászlók új címerrel való ellátásáról. A Magyar Népköztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1957. évi II. törvény megváltoztatta a Ma­gyar Népköztársaság címerét. Ez szükségessé teszi a csapatzászlókon lévő címerek és az adományozó okirat kicserélését is. Az adományozó okirat kicserélését, a címer változáson kívül, a szabályzattól eltérő szövegezése teszi szükségessé.

 1. A csapatzászlók kivitelezésének módosítása.

A csapatzászló leírása megegyezik a 6660/Elnökség— 1950. sz. körrendeletében meghatározottakkal, azzal az eltéréssel, hogy a zászló közepén, a zászlócsúcson, és zászlótartó hevederen, valamint az Emlékkönyvön elhelyezett címerek helyett azonos méretben és kivitelben az 1957. évi II. törvény 3. §-ban és annak mellékletében leírt új címert kell elhelyezni.

 1. Egyéb rendelkezések.

A csapatzászlókon és tartozékain lévő címerek, valamint az adományozó okirat kicserélését a következő ­ képpen kell végrehajtani:

A csapatzászlókkal rendelkező alakulatok parancsnokai csapatzászlójukat és az adományozó okiratokat az érvényben lévő rendelkezések figyelembevételével a Hadtörténelmi Múzeum Parancsnokságára (Budapest, I. kerület, Tóth Árpád sétány 40.) szállíttassák be a következő sorrendben és időpontokban:

 • Gk. löv. ho-k és alárendelt egységeik 1957. 9. 15-ig,
 • HM. közvetlenek 1957. 9. 25-ig,
 • Akadémia és iskolák 1957. 9. 30-ig,
 • a fenti felsoroláson kívül csapatzászlóval rendelkező egységek 1957. 9. 30-ig.

 A csapatzászlók szállítását a Helyőrségi és Őrszolgálati Szabályzat 140. pontjában és 5. sz. mellékletében előírtak szigorú betartásával kell végrehajtani. A csapatzászlók címercseréjének és az adományozó okirat kicserélésének lebonyolításával a H. M. Titkárság Külügyi Osztályt bízom meg. Az Emlékkönyvet egyszerű felülragasztással maguk a csapatok lássák el új címerrel. A csapatzászlók címercseréjének költségeit a Pü. 05—3 „gazdasági szükséglet” költségvetési tétel terhére kell elszámolni. A 6660’Elnökség—1950. sz. körrendeletben meghatározottak a jelen „Utasítás ” I. pontja szerint módosulnak.

Révész Géza altábornagy s. k

a Magyar Népköztársaság honvédelmi minisztere.

  

 1. számú Honvédségi közlöny 1976 december 29. 602 oldal

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 31/1976. számú határozata, a csapatzászló adományozásáról.

A csapatzászló a fegyveres erők és a fegyveres testületek minden tagja és alakulata számára az esküben vállalt hazafiúi kötelezettségek teljesítésére, a szocialista haza, a dolgozó nép ügyének önfeláldozó szolgálatára, hősi helytállásra mozgósító magasztos jelkép. A zászló tükrözi azokat a nagy és nemes eszméket, amelyek szabadságszerető népünk forradalmi, honvédő hagyományaiból, szocialista jelenünkből, a függetlenségért, a békéért, a társadalmi haladásért küzdő népekhez fűződő, eltéphetetlen kapcsolatainkból erednek. Jelképe a katonai becsületnek és hősiességnek, a dolgozó nép és a fegyveres erők, fegyveres testületek együvé tartozásának.

E jelentőségének megfelelően a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a következő határozatot hozza:

 1. A fegyveres erők, a rendőrség és a munkásőrség alakulatai, tanintézetei részére csapatzászlót adományozhatnak:
 2. a) a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a honvédelmi miniszternek, a belügyminiszternek, illetőleg a munkásőrség országos parancsnokának javaslatára;
 3. b) vállalatok, szövetkezetek, intézmények dolgozói a honvédelmi miniszternek, a belügyminiszternek, illetőleg a munkásőrség országos parancsnokának hozzájárulásával.
 4. A honvédelmi miniszter, a belügyminiszter, illetőleg a munkásőrség országos parancsnoka javaslattételi és hozzájárulási jogát a saját illetékességi területén gyakorolja.
 5. Felhatalmazást kap a honvédelmi miniszter, a belügyminiszter, illetőleg a munkásőrség országos parancsnoka, hogy a csapatzászló adományozásának, átadásának és őrzésének rendjével kapcsolatos részletes szabályokat megállapítsa.
 6. Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba.

Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

 1. számú Honvédségi közlöny 1976 december 29. 609 oldal

A honvédelmi miniszter 87/1976. (HK 32.) HM számú utasítás az egységes csapatzászló rendszeresítéséről

A csapatzászló néphadseregünk minden katonája és egysége számára a katonai esküben vállalt hazafiúi kötelezettségek teljesítésére, a szocialista haza, a dolgozó nép ügyének önfeláldozó szolgálatára, hősi helytállásra mozgósító magasztos jelkép. Kifejezi legszebb forradalmi hagyományaink iránti hűségünket, s azt a szilárd eltökéltségünket, hogy pártunk vezetésével, a Szovjetunió, a szocializmust és kommunizmust építő testvéri népek hadseregeivel összefogva, bátran és hozzáértéssel, vérünk, sőt életünk árán is megvédelmezzük szocialista hazánkat, annak minden talpalatnyi földjét, s becsülettel teljesítjük internacionalista kötelezettségünket. A zászló tükrözi azokat a nagy és nemes eszméket, amelyek szabadságszerető népünk forradalmi, honvédő hagyományaiból, szocialista jelenünkből, a függetlenségért, a békéért, a társadalmi haladásért küzdő népekhez fűződő eltéphetetlen kapcsolatainkból táplálkoznak. Szimbóluma a katonai becsületnek és hősiességnek. Jelképe népünk és hadseregünk együvé tartozásának, amely történelmünk folyamán mindig megnyilvánult az igaz ügy, a szabadság, a függetlenség, a haladás szolgálatában vívott harcok során, s végérvényessé vált szocialista társadalmi viszonyaink között. A zászló e nagyszerű hagyományai ma is mélyen élnek népünk szívében. Szimbolikus ereje, tisztelete és megbecsülése, helytállásra és új küzdelemre mozgósító szerepe tükröződik szocialista közéletünk ama nemes hagyományában is, hogy a békés építőmunka frontján elért kiemelkedő sikerek elismeréséül a dolgozók legkiválóbb kollektíváinak, a legjobb üzemeknek és intézményeknek zászlót adományoz államunk és társadalmunk. Ezekhez a hagyományokhoz híven, hadseregünk személyi állományában is szüntelenül mélyül és erősödik a zászló iránti ragaszkodás. A harckiképzés és a korszerű harc viszonyai között tovább növekszik a zászló összetartó és lelkesítő ereje, a személyi állomány nevelésében és helytállásra mozgósításában betöltött szerepe. E szimbólum szocialista tartalmát erősíti, hogy csapataink zászlóikat közvetlenül a szocializmus építésén és erősítésén munkálkodó, vívmányaink védelméért mély felelősséget tanúsító dolgozó kollektíváktól is kaphatják.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 31/1976. számú határozatának 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a csapatzászló adományozásának, átadásának és őrzésének rendjét az alábbiak szerint szabályozom:

1- § (1) A Magyar Néphadsereg csapatai és tanintézetei részére egységes csapatzászlót rendszeresítek, amely formájában és kivitelezésében megőrzi a kialakult hagyományokat, s méltó képviselője azoknak az eszméknek, amelyeket a zászló jelképez.

(2) A csapatzászló és tartozékai részletes leírását jelen utasítás melléklete tartalmazza.

 1. §. (1) Csapatzászlóra jogosultak:

— a magasabbegységek;

— a harcoló és harcbiztosító egységek;

— a katonai tanintézetek (a továbbiakban együtt: csapatok).

(2) Az (1) bekezdésben nem említett csapatok jogosultságát esetenként bírálom el.

 1. §. A csapatzászló adományozása iránti kérelmet az arra jogosult csapat parancsnokának a Magyar Néphadsereg politikai főcsoportfőnöke útján hozzám kell felterjesztenie. Amennyiben a csapatzászlót vállalat, szövetkezet vagy intézmény kívánja a csapat részére adományozni, úgy a felterjesztésben ezt a tényt indokaival együtt jelenteni kell.

4- § (1) A csapatzászlón a zászló adományozásakor zászlószalagokat kell elhelyezni. A katonai hűséget jelképező vörös zászlószalagot a csapatzászló átadása alkalmával adományozom.

(2) Népünk és hadseregünk együvé tartozásának szimbólumaként a csapatzászló átadásakor zászlószalagot adhat vállalat, szövetkezet vagy intézmény, amely a csapattal sokoldalú, tartalmas társadalmi, politikai kapcsolatokat tart fenn és számottevő befolyása van a személyi állomány szocialista nevelésére.

(3) Kivételes esetben a párt- és állami szervek is helyezhetnek el a csapatzászlón zászlószalagot a szocialista vívmányok védelme, a lakosság, a nemzeti vagyon megóvása érdekében különösen kiemelkedő jelentőségű tevékenység elismeréseként.

(4) Zászlószalagnak a (2) és (3) bekezdés szerinti adományozására — az MN politikai főcsoportfőnökének javaslata alapján — előzetes hozzájárulásommal kerülhet sor.

 1. § A csapatzászlót ünnepélyes alkalmakkor, valamint a parancsnok által meghatározott esetekben kibontva kell használni.
 1. §. A csapatzászlót az egység törzsének körletében, menet alatt a parancsnok által meghatározott helyen külön őrséggel kell őrizni. Katonai rendezvényeken a csapatzászlót zászlókísérő szakasz őrzi.

7- §. A csapatzászlót őrzési helyén a kitüntetésekkel és zászlószalagokkal együtt felgöngyölített állapotban, tokban, vagy eredeti szétnyitott állapotban üvegezett szekrényben kell tartani.

 1. §. (1) Amennyiben a csapatzászlót olyan elháríthatatlan fizikai behatás éri, hogy rendeltetésének már nem felel meg, az MN politikai főcsoportfőnök útján csere iránti kérelmet kell előterjeszteni. A csere engedélyezésének jogát magamnak tartom fenn.

(2) Amennyiben az elhasználódás oka gondatlan tárolás, vagy használat, a csapat, illetve annak parancsnoka erkölcsi felelősségét meg kell állapítani.

 1. §. A Magyar Néphadsereg jelenleg csapatzászlóval nem rendelkező, de arra jogosult, valamint a mellékletben meghatározott mérettől eltérő csapatzászlóval rendelkező csapatait folyamatosan egységes csapatzászlóval kell ellátni. A háború esetén felállítandó csapatok csapatzászlóval történő ellátását ezt követően kell folyamatosan biztosítani. A csapatzászlókat a felállításért felelős parancsnokságok tárolják.
 1. §. (1) A csapatzászló és a zászlószalagok elkészítéséről, az adományozási okmánnyal együtt az alakulathoz történő eljuttatásáról, a csapatzászló cseréjéről, esetleges javításáról, a kitüntető címeknek a csapatzászlóra történő ráhímeztetéséről a Hadtörténeti Intézet és Múzeum gondoskodik. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásával járó költségek fedezetét az Intézet költségvetésében kell biztosítani.
 1. § A csapatzászló átadására és őrzésére vonatkozó, valamint a jelen utasításban nem érintett egyéb kérdések tekintetében a Szolgálati Szabályzat, illetőleg az Alaki Szabályzat előírásai az irányadók.
 1. §. (1) Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba. Egyidejűleg a — 4100 — 11600/Elnökség — 1949. sz. körrendelete; — 4100 — 32663/Elnökség — 1949. sz. körrendelete; — 4100 — 38351/Elnökség — 1949. sz. körrendelete; — 6660/Elnökség — 1950. sz. körrendelete; — 6661/Elnökség — 1910. sz. körrendelete és a — 42/1957. HM sz. utasítás hatályát veszti.

(2) Az utasítás végrehajtásáról az MN vezérkari főnöke, illetőleg az MN politikai főcsoportfőnök gondoskodik.

Czinege Lajos vezérezredes s. k., honvédelmi miniszter

Melléklet a 87/1976. (HK 32.) HM számú utasításhoz

 1. A csapatzászló 140 x 120 cm műszállal erősített vörös selyem, mindkét oldalán a Magyar Népköztársaság 40 cm átmérőjű hímzett címerével. A zászlólap szélein — a hosszabb oldalakon 9—9, a rövidebb oldalakon 7—7 db egész és 2—2 db felezett —, 7 cm magas, fehér és zöld ék alakú hímzett pártázat helyezkedik el úgy, hogy a zászlólap négy sarkában levő felezett ékek színe zöld. A zászlólapnak a rúdhoz nem illeszkedő, három szabad szélét 5 mm vastag, vörös színű selyemzsinór szegélyezi; a zászlólapnak a rúddal ellentétes két sarkán egy-egy 10 cm hosszú vörös selyem bojttal.
 2. A zászlórúd két részből áll. Együttesen 226 cm hosszú, 4 cm átmérőjű, vörösre festett és lakozott, henger alakú puhafa, alsó vége 35 cm hosszan sárgaréz foglalatba helyezve. A zászlórúd két — alsó és felső —, része a rászerelt két fél, csavarmenetes fémfoglalattal egymásba illeszthető. A zászló a rúd felső részére — három sorban — 25—25 egyenlően elosztott rézszeggel van felerősítve.
 3. A zászlócsúcs a zászlórúd felső végére illeszthető, 30 cm hosszú, lándzsa alakú keret, amelyben a Magyar Népköztársaság domborított címere helyezkedik el. Anyaga sárgaréz.
 4. A zászlószalagok 16 cm széles, tetszés szerinti színű selyemből készülnek. Minden egyes szalag közepén 20—25 cm-es csokorba kötve, s a szalagcsokorból kiinduló két ága 100—100 cm hosszú, a végén 5 cm-es arany rojttal. A szalagra selyemmel ráhímezhető az adományozójelmondata, neve és az adományozás időpontja. A szalagokat velük egyező színű zsinórral kell a zászlócsúcshoz kötni. A miniszteri szalag vörös színű, két oldalán 2 cm oldalhosszúságú fehér és zöld ékekkel szegélyezett selyem. A szalag egyik ágán „HONVÉDELMI MINISZTER”, másik ágán „NÉPÜNK SZABADSÁGÁÉRT” felirat olvasható. A gyászfátyol a többi szalag méretével azonos, fekete tüll anyag.
 5. A zászlótok 165 cm hosszú, 30 cm széles, alsó végén 15 cm hosszú hasítékkal ellátott fűzöld színű műanyag, amelynek alsó sarkához varrott, zöld színű gyapjúzsinór fogja át a zászlórudat.
 6. A zászlóboríték 165 cm hosszú, zsákszerűén kidolgozott fehér molinó, amelynek nyílása fehér gyapjúszalaggal zárható.
 7. A zászlótartóheveder 150 cm hosszú, 5 cm széles, csattal ellátott átvető szíjból és rávarrott 4 cm átmérőjű, 8 cm mély bőrtokból áll. Színe nyersbőr szín, rézcsatját a Magyar Népköztársaság címere díszíti.
 8. A csapatnak adományozott kitüntetéseket a zászlólap felső harmadában — a viselési sorrendnek megfelelően — a zászlórúdtól jobbra egymás mellé úgy kell elhelyezni, hogy az első kitüntetés tartó szalagjának felső, illetve bal széle a zászlólap felső, illetve bal szélétől egyaránt 20 cm-re legyen. A kitüntető címet a zászlólapra úgy kell ráhímezni, hogy az a címer alatt szimmetrikusan helyezkedjék el.

A honvéd folyami flottilla lobogói:

1993.évi CX. törvény

7§ 1c pontja Az illetékes miniszter előterjesztésére a fegyveres erők katonai szervezeteinek csapatzászlót adományoz.

178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény végrehajtásáról

 1. § Az arra érdemes katonai szervezet részére csapatzászló adományozására a Honvéd Vezérkar főnöke, a határőrszervezet esetén a határőrség országos parancsnoka tesz javaslatot az illetékes miniszternek

1995.évi LXXXIII. törvény a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról

 1. § (1) A honvédségi csapatzászló fehér színű, közepén címer van, amelyet jobbról cserfaág, balról olajág övez, széleit váltakozva piros és zöld lángnyelvekből álló pártázat veszi körül.

(2) A Magyar Honvédség hadihajói az állami felségjog jelzésére hadilobogót használnak. A hadilobogó fehér színű, az árboc felőli részén címer van, amelynek függőleges tengelye a lobogót harmadoló képzeletbeli függőleges vonallal esik egybe; széleit váltakozva piros és zöld ékekből álló pártázat veszi körül. 

 1. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a csapatzászló adományozásáról szóló 31/1976. (XI. 6.) NET határozat a hatályát veszti.

21§ (1) Felhatalmazást kapnak

 1. c) a honvédelemért felelős miniszter, hogy a honvédségi csapatzászlóra, a hadilobogóra és a felségjelre, valamint ezek használatára, illetőleg adományozására vonatkozó részletes előírásokat, Jogszabály/AB
 2. d) a rendészetért felelős miniszter és a katasztrófák elleni védekezés irányításáért felelős miniszter, hogy az irányítása alatt álló szervek tekintetében a csapatzászlóra, annak használatára, illetőleg adományozására vonatkozó előírásokat

rendeletben szabályozzák.

3/1996. (IV. 12.) HM rendelet a Magyar Honvédség jelképeiről és jelzéseiről

A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 21. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjaiban, illetve a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 10. §-ának i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédségi csapatzászló, a hadilobogó és a felségjel, valamint ezek használatának, illetőleg adományozásának egyes kérdéseit érintően a következőket rendelem el:

A csapatzászló

1. § (1) A csapatzászló a hazához, a nemzethez, az eskühöz és a csapathoz való kitartó hűség, valamint a bátorság, a katonai becsület és a bajtársiasság jelképe, az adott katonai szervezetet önmagában is megtestesítő szimbólum.

(2) A csapatzászlót külön szabályok szerinti katonai tiszteletadás illeti meg.

(3) A csapatzászló részletes leírását az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) csapatzászlóra jogosult katonai szervezetei:

 1. a) a dandár,
 2. b) az ezred,
 3. c) az önálló zászlóalj (osztály),
 4. d) az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred, és
 5. e) az a)–d) pontokban felsoroltakkal azonos jogállású katonai szervezet.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett katonai szervezet részére csapatzászló adományozására a Honvédség parancsnoka javaslatot tehet.

A csapatzászló adományozása és használata

3. § (1) A csapatzászlót a köztársasági elnök adományozza az általa kibocsátott okirattal. A csapatzászló átadása a nemzeti, állami és katonai ünnepek alkalmával, ünnepélyes keretek között történik.

(2) A csapatzászló adományozása iránti kérelmet a 2. § (1) bekezdése szerinti katonai szervezet parancsnoka, vezetője a tervezett csapatzászló-átadási ünnepet megelőző 90 nappal a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) katonai hagyományőrzésért felelős szervének véleményével együtt – a Honvédség központi személyügyi szerve útján – a HVKF-nek terjeszti fel. A HVKF az adományozásra vonatkozó javaslatát a beérkezéstől számított 30 napon belül terjeszti elő a honvédelemért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

(3) A Honvédség parancsnoka a 2. § (2) bekezdése szerinti katonai szervezetet érintő javaslatát a tervezett csapatzászló-átadási ünnepséget 60 nappal megelőzően terjeszti fel a miniszterhez. A miniszter a javaslat előterjesztését megtagadhatja. Az előterjesztés megtagadása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

(4) A miniszter a csapatzászló adományozására vonatkozó előterjesztését a tervezett átadási ünnepséget 30 nappal megelőzően terjeszti fel a köztársasági elnökhöz.

4. § (1) A csapatzászlóra az adományozó, illetve képviselője az adományozással egyidejűleg zászlószalagot köt.

(2) Az önálló állománytáblával rendelkező katonai szervezet katonai szolgálattal összefüggő, huzamosabb időn át végzett kiemelkedő szakmai tevékenységének elismerésére állami és nemzeti ünnepeken, a Magyar Honvédelem Napján, valamint az adott katonai szervezet csapatünnepén, kiemelkedő jubileumi évfordulóján a honvédelmi miniszter és a HVKF, illetve képviselője a katonai szervezet csapatzászlójára elismerésként zászlószalagot (a továbbiakban: honvédelmi miniszter és a HVKF szalagja) köthet. A honvédelmi miniszter és a HVKF szalagjával adományozó okirat jár.

(3) A HM szervezeti és működési szabályzatában kijelölt szerve a HVKF szalagjának adományozására a tervezett átadási ünnepet megelőző 90 nappal tesz javaslatot.

(4) A zászlószalagok részletes leírását az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A 4. §-ban meghatározottakon kívüli természetes és jogi személyek – a csapatzászlóval rendelkező katonai szervezet parancsnokának egyetértésével – adományozhatnak zászlót vagy zászlószalagot, amely az 1. számú melléklet szerint zászlóval, illetve zászlószalagokkal nem lehet összetéveszthető, és amelynek elkészítéséről az adományozó gondoskodik.

(2) A természetes és jogi személyek által adományozott szalag színében, anyagában, díszítésében nincs megkötés, azonban az 120 centiméternél nem lehet hosszabb. A természetes és jogi személyek által adományozott szalagokra a katonai szervezetek 8 centiméter átmérőjű emblémája ráhímezhető.

6. § (1) A katonai szervezet a csapatzászlót ünnepélyes katonai rendezvényeken, illetőleg a parancsnok (vezető) által külön meghatározott esetekben, katonai tiszteletadás mellett, kibontva használja.

(2) A csapatzászlót a katonai szervezet alkalmazása során, továbbá menetben a parancsnok (vezető) által meghatározott módon, katonai rendezvényen zászlókísérő szakasz által kell őrizni, egyéb esetben pedig a katonai szervezet törzsének körletében, a megfelelő tiszteletet kifejező körülmények között kell tárolni.

(3) A csapatzászlót, mint a katonai szervezet tekintélyét és becsületét megtestesítő jelképet óvni és védeni, veszélyhelyzetben pedig minden lehetőséget felhasználva menteni kell.

7. § (1) Ha a csapatzászló megsemmisül, illetve olyan mértékben sérül vagy rongálódik, hogy rendeltetésének már nem felel meg, a pótlása, illetve cseréje iránti kérelmet a Honvédség parancsnokához kell előterjeszteni.

(2) Ha a megsemmisülés, sérülés vagy rongálódás a gondatlan őrzés vagy használat következménye, az ezért felelős személyt fegyelmi felelősség terheli.

(3) A csapatzászló használatára és őrzésére vonatkozó, e rendeletben nem szabályozott kérdésekben külön jogszabály rendelkezései az irányadóak.

A hadilobogó és árbocjelvények

8. § (1) A Honvédség folyami fegyvernemi úszóegységei (a továbbiakban: hadihajók) felségjelként a törvény 8. §-ának (2) bekezdésében meghatározott hadilobogót használják.

(2) A hadilobogót külön szabályok szerinti katonai tiszteletadás illeti meg.

(3) A hadilobogó részletes leírását a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A hadihajók árbocjelvényként árbocszalagot, valamint az elöljárók jelenlétének jelzésére a következő árbocjelvényeket használják:

 1. a) rangidős parancsnoki lengő,
 2. b) miniszteri lengő.

(2) Az árbocjelvényeket valamennyi hadihajó az adott árbocjelvényre meghatározott szabályok szerint, egységesen használja.

A katonai járművek nemzeti hovatartozásának jelzései

10. § (1) A Honvédség szárazföldi, légi és vízi járművei (a továbbiakban: katonai járművek) – a hadiviselés szabályaira vonatkozó nemzetközi egyezményeknek megfelelően – a nemzeti hovatartozásuk jelzésére messziről felismerhető jelvényt (a továbbiakban: felségjel) kötelesek viselni.

(2)

11. § (1) A felségjelet a katonai jármű felületein (oldalain, tornyán, szárnyán, vezérsíkján stb.) olyan méretben kell feltüntetni, hogy a jármű hovatartozása a földről és a levegőből egyaránt nagyobb távolságból felismerhető legyen.

(2) A felségjel részletes leírását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A honvédelmi célú légijárműveken elhelyezendő felségjelek leírását az állami légijárművek nyilvántartásáról szóló jogszabály tartalmazza.

Közös és záró rendelkezések

12. § (1) A csapatzászló, az 5. §-ban meghatározottak kivételével a zászlószalag, a hadilobogó, valamint az árbocjelvények beszerzéséről, műszaki dokumentációjának elkészítéséről a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, javíttatásáról, esetleges cseréjéről és a csapatokhoz történő eljuttatásáról az MH Összhaderőnemi Parancsnokság alárendelt katonai szervezete útján gondoskodik.

(2) A katonai szervezet megszűnése esetén a csapatzászló a HVKF által kijelölt jogutód szervezetre száll. Ha nincs kijelölt jogutód, a csapatzászlót a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM) részére megőrzés végett át kell adni.

(3) Amennyiben a katonai szervezet jogállása megváltozik – a megszűnés esetének kivételével – a csapatzászlót tovább használhatja. Amennyiben a megszűnt katonai szervezet részeiből alegység kerül létrehozásra, a csapatzászló a csapatmúzeumban kerül elhelyezésre.

(4) A HM HIM-nek leadott csapatzászlók – a vonatkozó előírások figyelembevételével – egyedi elbírálás alapján kikölcsönözhetők.

(5) A jogutód nélkül megszűnt katonai szervezetek, illetve a katonai szervezetek nélkül maradt egykori helyőrségek helyi önkormányzata és civil szervezetei kérésére engedélyezhető az eredeti csapatzászlók másolatának elkészítése, azzal a feltétellel, hogy a korhű másolatok biztonságos elhelyezéséről, őrzéséről és erkölcsi méltóságáról a helyi önkormányzat a kérelmező civil szervezetekkel együtt felel és gondoskodik. Ebben az esetben a csapatzászló-másolat elkészítésének, tárolásának, igénybevételének költségeit az önkormányzat és a civil szervezet köteles viselni.

13. § A miniszter közvetlen alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek, a HM Tábori Lelkészi Szolgálat, valamint a Honvédség katonai szervezetei a HM és a Honvédség emblémáját használhatják.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg a 6/1987. (X. 15.) HM rendelettel kiadott Magyar Köztársaság Fegyveres Erői Szolgálati Szabályzatának 595–598. pontja a hatályát veszti.

1.számú melléklet a 3/1996. (IV. 12.) HM rendelethez

A csapatzászló és a zászlószalagok

I.A csapatzászló

A zászlóalap: 120 centiméter magas és 140 centiméter széles, műszál alapú fehér szatén anyagú téglalap, mindkét oldal közepén Magyarország címerével, amelyet jobbról cserfaág, balról olajág övez.

A címer magassága a koronával együtt 57, szélessége a lombozattal együtt 58 centiméter. A címer selyem rátéttel, arany és ezüst színű hímzésekkel készül.

A zászlólap széleit a hosszabb oldalakon 11–11, a rövidebb oldalakon 9–9, 10 centiméter alapú, 15 centiméterre benyúló piros és zöld lángnyelvből álló pártázat övezi. A lángnyelvek minden oldalon piros színnel kezdődnek és végződnek, a zászlólap négy sarkában a lángnyelveket zöld színű körcikk választja el.

A zászlólapnak a rúdhoz nem illeszkedő, három szabad szélén 5 milliméteres nemzeti színű selyemzsinórból készült szegés van, két szabad csúcsán 10–10 centiméteres nemzeti színű selyembojttal.

A zászlólapnak a pártázaton kívül eső fehér része a rúdon egyszer körülcsavarva, ahhoz 3 egymástól egyenlő távolságra lévő sorban 25–25–25 darab egyenletesen elosztott félgömb fejű sárgaréz szöggel van rögzítve.

2.A zászlócsúcs: 21 centiméter hosszú, stilizált levél formájú homokfúvott sárgaréz, mindkét oldalán Magyarország pajzstartók nélküli, barokk formájú, öntött bronz címerével.

3.A zászlórúd: 238 centiméter hosszú, henger alakú, skarlátszínűre lakkozott, alsó harmadánál szétcsavarható rúd. A szétcsavarás helyénél sárgaréz gyűrűk, alsó végén sárgaréz kupak zárja le.

II.A zászlószalagok

1.A Köztársasági Elnök szalagja: 17 centiméter széles szatén szalag, közepén 20–25 centiméteres csokorba kötve, két ága 115–115 centiméter hosszú. A szalag piros-fehér-zöld színű, első ágán arannyal hímezve: „MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE” felirattal. A második ágon arannyal hímezve az alakulat megnevezése és az adományozás évszáma található, alatta Magyarország 20 centiméter magasságú, 9,5 centiméter szélességű pajzstartó nélküli, rátétes kivitelű címerével.

2.A honvédelmi miniszter szalagja: 16 centiméter széles fehér szatén szalag, közepén 20–25 centiméteres csokorba kötve, két ága 100–100 centiméter hosszúságú. A szalag szabad ágait körben piros-zöld ék alakú, selyemmel hímzett pártázat szegélyezi, alján 10 centiméteres arany színű rojt található. A szalag ágai arannyal hímzettek, első ágán „MAGYARORSZÁG”, a második ágon pedig „HONVÉDELMI MINISZTERE” felirat található, alatta a Honvédelmi Minisztérium 8 centiméter átmérőjű emblémájával.

3.A Honvéd Vezérkar főnök szalagja: 20 centiméter széles vörös szatén szalag, közepén 30 centiméteres csokorba kötve, két ága 120–120 centiméter hosszú. A szalag mindkét ágán és a szalagcsokron arany hímzéssel balról babérág fonat, jobbról tölgyfaág fonat fut körbe. Az első ágon arany hímzéssel „HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖKE” felirat helyezkedik el, alatta a Magyar Honvédség 8 centiméter átmérőjű emblémájával. A szalag alját 10 centiméteres aranyrojt zárja.

2.számú melléklet a 3/1996. (IV. 12.) HM rendelethez

A hadilobogók és árbocjelvények

1.A hadilobogó műszál alapú fehér szaténból készül, mindkét oldalán az árboc felé eső első harmadban Magyarország – a hadilobogó méretéhez arányított nagyságú – címerével, amelynek függőleges tengelye a lobogó első egyharmadának tengelyével esik egybe, vízszintes tengelye pedig a lobogó középvonalában helyezkedik el. A hadilobogólap szélein a hímzett pártázat ékeinek száma a hadilobogólap méretéhez arányított, befelé mutató piros-zöld színű. A sarkokban lévő felezett ékek színe zöld.

A hadilobogó méretei:

a) nagyhajók részére 80 X 100 centiméter,

b) kishajók részére 60 X 80 centiméter,

c) parancsnoki motorosok részére 31 X 40 centiméter.

2.Az árbocszalag 21 X 200 centiméteres képzeletbeli téglalapban elhelyezhető egyenlő háromszög alakú, vászon anyagú nemzeti színű szalag.

3.A rangidős parancsnoki lengő 60 X 80 centiméteres képzeletbeli téglalapon elhelyezhető, háromszög alakú, műszállal erősített fehér selyem anyagból készül, mindkét oldalán Magyarország hímzett címerével, címertartó tölgy-, és olajág nélkül. A lengő felvonózsinór felőli vége 60 centiméter széles, és a háromszög csúcsa a 80 centiméter hosszú téglalap vízszintes középvonalának és a rövidebb, képzeletbeli oldalvonalának metszéspontjában van. A háromszög két befogója mentén 11–11, a rövidebb oldalon 7–7 egész, a három sarokban pedig 1–1 felezett, befelé mutató, ék alakú hímzett pártázat helyezkedik el. Az egész ékek piros, és zöld, a felezett ékek zöld színűek.

4.A miniszteri lengő 60 X 80 centiméteres képzeletbeli téglalapban elhelyezhető, nemzeti színű, a felvonó zsinórral ellentétes oldalon fecskefarokban végződő zászló, szélein nemzeti színű zsinórral szegélyezve.

3.számú melléklet a 3/1996. (IV. 12.) HM rendelethez

A felségjel

A felségjel leírása: A felségjel nemzeti színeket tartalmazó egyenlő szárú háromszög, amelynek magassága az alap kétszerese. A színek a háromszögben úgy helyezkednek el, hogy a háromszög mindkét szára mentén az alap 1/9-ed részének megfelelő szélességű piros színű, majd fehér színű sáv húzódik, amelyek között a háromszög fennmaradó területe zöld színű. Az így kialakult jelet egy, az alap 1/27-ed része szélességű fehér keret veszi körül.

A felségjel elhelyezése: A felségjelet a katonai járművek függőleges, vagy annak közeli állású síkjain úgy kell felfesteni (felhelyezni), hogy a háromszögnek az alapjával szembeni csúcsa a jármű haladási irányába mutasson. Ezáltal bármilyen felületen elhelyezett felségjel a jármű haladási irányába mutató, ék alakú jelzésként is használható.

A felségjel elhelyezésének általános szabályai:

 1. a) Toronnyal rendelkező harcjárműveken a harcjármű tornyának két oldalán, a keresztirányú szimmetriavonalhoz képest 30°-ban előre, vagy a torony hozzá legközelebbi szabad felületén.
 2. b) Egyéb kerekes és lánctalpas harcjárműveken és vontatókon a harcjármű keresztirányú szimmetriavonalához legközelebb eső szabad felületen.
 3. c) Terepjáró személy és tehergépjárműveken a gépjármű két oldalán, az első ajtók keresztirányú szimmetriapontjában.
 4. d) Pótkocsikon, konténereken és egyéb eszközökön az eszköz oldalfelületének a keresztirányú szimmetriapontjában.
 5. e) Hadihajókon:
 6. ea) MS–25 AM aknamentesítő hajón a felső kormányállás és a hajóharang fölött;
 7. eb) tűzszerész járőrhajón a kódlobogó tároló dobozon;
 8. ec) parancsnoki motorcsónakon a hajó tetején és a felépítmény mindkét oldalán.

A felségjel mérete:

A felségjel a jármű jellege és a felhasználható felület mennyisége szerint két méretben készül.

Felségjel

Méretek (mm)

a

b

c

d

k

I. méret

135

15

15

75

5

II. méret

90

10

10

50

3

24/2005. (VI. 30.) HM rendelet a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról

Melléklet a 24/2005. (VI. 30.) HM rendelethez Jogszabály 

A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata

 1. Fejezet Döntvény Jogszabály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

49.1. Az egymás iránti kölcsönös tisztelet, valamint a katonai hagyományok megbecsülésének kifejezésére minden katona egyénileg teljesítsen tiszteletadást: d) a csapatzászlóknak és a hadihajók lobogóinak;

 1. Alakzatban lévő katonák vezényszóra teljesítsenek tiszteletadást: g) csapatzászlók előtt, továbbá a hadihajók lobogóinak felvonásakor és bevonásuk alkalmával;

66.2. A csapatzászló kísérését és fogadását, az elöljáró fogadását az Alaki Szabályzatban meghatározottak szerint kell végrehajtani.

290.5. A laktanya- (objektum-) ügyeletes kötelességei az azonnali tényközlő jelentésre kötelezett, illetve azonnali reagálást igénylő esetek alkalmával:

a) a laktanyában vagy közvetlen közelében keletkezett tűz vagy egyéb elemi csapás esetén haladéktalanul intézkedjen a személyi állomány, a csapatzászló, a lőszer és más gyúlékony anyagok, eszközök, okmányok mentésére. Tűz esetén riassza az ügyeletes tűzoltó alegységet (azon szervezeteknél, ahol ez rendelkezésre áll), hívja ki az állami tűzoltóságot, jelentse az esetet az ügyeletes parancsnoknak, hivassa be a tűzvédelmi tisztet (megbízott tűzrendészeti személyt), és megérkezésükig irányítsa az élet- és vagyonmentést, illetve a tűz oltását;

396.Ha a csapatzászlót az őrség őrizetére bízzák, az őrparancsnok vegye át. Ennek során ellenőrizze állapotát.

Az őrizetére bízott csapatzászlót csak az adott csapatzászlót birtokló katonai szervezet parancsnokának vagy törzsfőnökének írásbeli parancsára adhatja ki.

 1. A csapatzászló őrzésre való átvételét és kiadását jegyezze be az őrnaplóba. A kiadására szóló írásbeli parancsot mellékelje.
 2. Ha a csapatzászló megőrzésével megbízott őrséget felváltják, a csapatzászló az átadás-átvétel tárgya. Az új őrparancsnok aláírásával igazolja a régi őrség őrnaplójában a csapatzászló átvételét, és vezesse be a saját őrnaplójába.
 3. A csapatzászló a hazához, a nemzethez, annak történelméhez, az eskühöz és a csapathoz való kitartó hűség, valamint a bátorság, a katonai becsület és a bajtársiasság jelképe, melyet az arra jogosult (érdemes) katonai szervezet részére – a Honvéd Vezérkar főnöke javaslatára és a honvédelmi miniszter előterjesztésére – a köztársasági elnök adományozhat.

657.1. A csapatzászlót, mint a katonai szervezet tekintélyét és becsületét megtestesítő jelképet óvni és védeni (vészhelyzetben minden lehetőséget felhasználva menteni) kell, illetve megfelelő tiszteletet kifejező körülmények között kell tárolni (őrizni). A katonai szervezet a csapatzászlót ünnepélyes katonai rendezvényeken (illetve a parancsnok által meghatározott esetekben) katonai tiszteletadás mellett – zászlókísérő szakasz által őrizve – kibontva használja.

657.2. A katonai szervezet részére adományozott kitüntetést a csapatzászlón kell elhelyezni, a kitüntető címet, pedig rá kell hímezni. Ünnepélyes alkalmakkor a csapatzászlóra elismerésként zászlószalag köthető.

657.3. A katonai szervezet megszűnése esetén a csapatzászlót a honvédelmi miniszter által kijelölt jogutód örökli, ha csapatzászlóval nem rendelkezik és az adományozás feltételeinek megfelel. Ha nincs jogutód, a csapatzászlót a Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak kell leadni.

Csapatzászló-adományozási ünnepség

 1. A csapatzászló-adományozási ünnepséget az Alaki Szabályzat előírásai szerint kell végrehajtani.

Kitüntetések átadása, parancsok ünnepélyes kihirdetése

683.1. Az egységnek szóló kitüntetések, címek, személyekre szóló kitüntetések átadását, előléptetések és ünnepi parancsok kihirdetését az Alaki Szabályzat előírásai szerint, a csapatzászlóval felsorakozott személyi állomány előtt kell végrehajtani.

697.2. Az elhunyt katona temetésére díszkíséretül – külön rendelkezés alapján – rajt, szakaszt vagy századot kell kirendelni.

A díszkíséret saját csapatzászlóját vigye, s arra gyászszalagot kell kötni.

 1. számú melléklet a Szolgálati Szabályzathoz

8.Az őrnaplóba az őrszolgálat ideje alatt történt eseményeket kell feljegyezni. Az őrnapló az őrség számát, az őrség névsorát és az őrállománynál lévő fegyverek gyártási számát, az őrhelyek felsorolását, illetve készenlétes technikai őrzés esetén a járőrök mozgási útvonalát tartalmazza.

Az őrnaplóba a következőket kell bejegyezni:

ha az őrséget a csapatzászló őrzésével bízzák meg, be kell írni a zászló őrzésre történt első átvételét, a következő őrségnek való átadás-átvételét, kiadását vagy leadását.

 1. számú melléklet a Szolgálati Szabályzathoz Jogszabály

A csapattörténeti könyv vezetése

 1. A könyvbe be kell jegyezni:

a) a csapatzászló adományozását és a vele kapcsolatos mindennemű változást;

2/2007. (I. 18.) HM rendelet a Magyar Honvédség jelképeiről és jelzéseiről szóló 3/1996. (IV. 12.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 21. § (1) bekezdésének a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Honvédség jelképeiről és jelzéseiről szóló 3/1996. (IV. 12.) HM rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítom:

 1. § Az R. 2. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) csapatzászlóra jogosult katonai szervezetei:]

„d) az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred, és”

 1. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A csapatzászlót – a Hvt. 7. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján – a köztársasági elnök adományozza az általa kibocsátott okirattal. A csapatzászló átadása a nemzeti, állami és katonai ünnepek alkalmával, ünnepélyes keretek között történik.”

(2) Az R. 3. § (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A csapatzászló adományozása iránti kérelmet a 2. § (1) bekezdése szerinti katonai szervezet parancsnoka (vezetője) a tervezett csapatzászló-átadási ünnepet megelőző 90 nappal – az MH központi személyzeti szerve útján – a Honvéd Vezérkar főnökének terjeszti fel.”

 1. § Az R. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A honvédelmi célú légijárműveken elhelyezendő felségjelek leírását az állami légijárművek nyilvántartásáról szóló jogszabály tartalmazza.”

 1. § Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A csapatzászló, az 5. §-ban meghatározottak kivételével a zászlószalag, a hadilobogó, valamint az árbocjelvények elkészíttetéséről, javíttatásáról, esetleges cseréjéről és a csapatokhoz való eljuttatásáról a Hadtörténeti Intézet és Múzeum gondoskodik, a Magyar Honvédség költségvetésének terhére.”

 1. § Az R. 3. számú mellékletének helyébe a jelen rendelet melléklete lép.
 1. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az R. 4. §-ának (2) bekezdése és 10. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az állami légijárművek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról szóló 21/1998. (XII. 21.) HM rendelet bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 18. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 29. §-ának (3) bekezdésében, 47. §-ának (1) és (2) bekezdésében és a 49. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:”

Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter

Melléklet a 2/2007. (I. 18.) HM rendelethez

” 3. számú melléklet a 3/1996. (IV. 12.) HM rendelethez

A felségjel

A felségjel leírása: A felségjel nemzeti színeket tartalmazó egyenlő szárú háromszög, amelynek magassága az alap kétszerese. A színek a háromszögben úgy helyezkednek el, hogy a háromszög mindkét szára mentén az alap 1/9-ed részének megfelelő szélességű piros színű, majd fehér színű sáv húzódik, amelyek között a háromszög fennmaradó területe zöld színű. Az így kialakult jelet egy, az alap 1/27-ed része szélességű fehér keret veszi körül.

A felségjel elhelyezése: A felségjelet a katonai járművek függőleges, vagy annak közeli állású síkjain úgy kell felfesteni (felhelyezni), hogy a háromszögnek az alapjával szembeni csúcsa a jármű haladási irányába mutasson. Ezáltal bármilyen felületen elhelyezett felségjel a jármű haladási irányába mutató, ék alakú jelzésként is használható.

A felségjel elhelyezésének általános szabályai:

a) Toronnyal rendelkező harcjárműveken a harcjármű tornyának két oldalán, a keresztirányú szimmetriavonalhoz képest 30°-ban előre, vagy a torony hozzá legközelebbi szabad felületén.

b) Egyéb kerekes és lánctalpas harcjárműveken és vontatókon a harcjármű keresztirányú szimmetria vonalához legközelebb eső szabad felületen.

c) Terepjáró személy és tehergépjárműveken a gépjármű két oldalán, az első ajtók keresztirányú szimmetriapontjában.

d) Pótkocsikon, konténereken és egyéb eszközökön az eszköz oldalfelületének a keresztirányú szimmetriapontjában.

e) Hadihajókon:

ea) MS-25 AM aknamentesítő hajón a felső kormányállás és a hajóharang fölött;

eb) tűzszerész járőrhajón a kódlobogó tároló dobozon;

ec) parancsnoki motorcsónakon a hajó tetején és a felépítmény mindkét oldalán.

A felségjel mérete:

A felségjel a jármű jellege és a felhasználható felület mennyisége szerint két méretben készül.

Felségjel

Méretek (mm)

a

b

c

d

k

I. méret

135

15

15

75

5

II. méret

90

10

10

50

3