Megosztás:
       

A vezeték építése

Az alegységek és egységek vezetékes összeköttetésére leggyakrabban a TKV- 100-at (Tábori könnyvezeték-100) alkalmazzuk. Ez a vezeték kéteres, műanyag szigetelésű és sodrott vezeték. Egy dobon 800 m van. Gömbölyítő segítségével építjük ki és bontjuk le.

A gombolyítófék zsinórját állandóan fogjuk és ha szükséges, szabályozzuk vele a vezeték lefutását.

A feszítőkesztyűt a vezeték felgombolyításánál baleset elkerülés miatt használni kell.

A vezeték földre építése során vigyázzunk arra, hogy az simuljon a földre. Utak át­építésénél 20-25 cm mélyen ássuk el a vezetéket és az út két oldalán rögzítsük úgy, hogy a járművek ne szakítsák el. A lövészárokban a vezetéket helyezzük az árok ellenség felőli oldalára. A távbeszélő-készüléket szintén az árok ellenség felőli oldalába készített mellvéd alatti fedezékébe telepítsük.

Magasépítésnél az utakat úgy építsük át, hogy a vezeték az út fölött legalább 5 m magasan legyen. Magasépítésnél használjuk ki a fákat, a távbeszélő-oszlopokat, azonban a villanyvezeték oszlopait tilos felhasználni.

A vezeték, ha elszakad, akkora vezeték ágait 2-3 cm hosszan tisztítsuk meg a szigeteléstől. Fogjuk egybe áganként és sodorjuk össze, majd szigeteljük el és kössünk görcsöt rá, hogy a húzásnak ellent tudjon állni.

Eldobóvezeték

Háborúban az alegységek között kiépített vezeték a sérülések miatt általában csak egyszer használható fel, illetve a lebontására sokszor nincs is lehetőség. Ezért készítenek egyszerű felépítésű, olcsó, könnyen kiépíthető vezetéket. Ez az úgynevezett eldobóvezeték. Egy egység 1000 m hosszú és papírhengerbe van tárolva. A papírhenger egyik végén 8-10 cm átmérőjű kör alakú kivágás van, itt a vezeték egyik végét kivehetjük és a készülék szorítói alá kötés után a hengert a 261. ábra szerint használjuk fel a vezeték kiépítésére.

Köszönöm a figyelmet!

Folytatása következik.