Megosztás:

Drótakadályok robbantása

A drótakadály leggyakrabban alkalmazott fajtája a fa vagy fém oszlopokra erősített tüskésdrót kerítés, mely készülhet egy és többsoros kivitelben. A drótakadályok rendszerint a robbanó és nem robbanó műszaki zárakkal kombinálva kerülnek alkalmazásra, azzal a céllal, hogy megállásra késztessék a gyalog támadó erőket. Hogy ez ne következzen be, a drótakadályokon átjárókat kell készíteni, melynek egyik módja a robbantás.

A drótakadályokon történő átjárók robbantását minden esetben szerelt gyutaccsal indított nyújtott töltettel kell végrehajtani. A nyújtott töltet az akadály magasságától függően elhelyezhető a talajra fektetve vízszintesen, vagy az akadályhoz támasztva függőlegesen.

A többsoros és 1,5 m-nél nem nagyobb drótakadályokon vízszintes fekvésű nyújtott töltettel kell átjárót robbantani. A nyújtott töltet az akadály mélységével egyenlő hosszú, kellő tartású lécből és az arra dróttal felkötött 40 dekás trotil préstestekből áll. A töltetet a drótakadály alatt és arra merőlegesen a talajon kell elhelyezni úgy, hogy végeik az akadály karóihoz csatlakozzanak. Indításukra szerelt gyutacsot kell alkalmazni. Az ilyen módon robbantott átjáró szélessége maximum 4-5 méter.

A magas felépítésű, 1,5 m-nél magasabb drótakadályok esetén az átjárók nyitását az akadálynak támasztott függőleges nyújtott töltettel lehel végrehajtani. Az e célból készített nyújtott töltet egy 2-3 cm vastag, az akadály magasságával egyenlő hosszú laposvasból és arra felkötözött 40 dekás trotil préstestekből áll. Az ilyen módon készült töltetet az akadály egyik karójához támasztva és ahhoz kötve függőlegesen kell elhelyezni és szerelt gyutaccsal indítani. Fontos tudni, hogy a függőlegesen elhelyezett nyújtott töltettel legfeljebb 2 m széles átjáró készíthető.

A drótakadályokon történő átjáró-robbantás műszaki feladata a szerelt gyutacs elkészítése, a nyújtott töltet összeállítása, a töltet kiszállítása, elhelyezése és gyújtása. Ezeket 3 fős részleggel lehel végrehajtani a következő munkamegosztásban:

 • az l-es, aki egyben a részleg parancsnoka, elkészíti a szerelt gyutacsot és gyújtja a töltetet;
 • a 2-3-as összeállítja a szükséges hosszúságú nyújtott töltetet, kiszállítják és elhelyezik azt az akadály robbantásához.

A szerelt gyutacsot és a nyújtott töltetet az akadályhoz közel eső – lehetőleg az ellenség tűzhatásán kívüli – helyen kell elkészíteni. A nyújtott töltet készítésének átlagos normája 2 fővel folyóméterenként 5 perc.

A nyújtott töltetnek az akadályhoz való kiszállítását, az adott harchelyzettől függően kúszva, szökellve, vagy hajlott járással kell végrehajtani az erre kijelölt alegységek tűzfedezete alatt. A töltet elhelyezése után a részleg parancsnoka haladéktalanul tegye a töltetbe a szerelt gyutacsot és hajtsa végre a gyújtást.

Harckocsiakasztók robbantása

Harckocsiakasztónak nevezzük a talajba beásott és abból meghatározott magasságban kiálló vagy a talajszinten elhelyezett olyan akadályokat, melyek képesek a harckocsik mozgásának gátlására, illetve megállítására. Ezek az akadályok lehetnek földbe beásott fa-, fém- és vasbeton gerendák, illetve oszlopok, továbbá a talajszinten álló, vagy talajba süllyesztett fém- és vasbeton gúlák.

A harckocsiakasztókat nem egyen ként, hanem csoportosan alkalmazzák egymástól meghatározott távolságra és több sorba telepítve, így azok a harckocsik és más harcjárművek számára összefüggő akadályt képeznek. Az ilyen akadályok leküzdéséhez robbantásos módszerrel átjárókat kell készíteni.

A harckocsiakasztókból létesített akadályokban az átjárónyitást a tervezett átjáró helyén levő akasztók robbantásával kell végrehajtani, annak figyelembevételével, hogy az átjáró szélessége legalább 5 méter legyen. Az akasztó elemek robbantását minden esetben a talajszinten – az akasztók tövében – elhelyezett összpontosított töltettel kell végrehajtani. Az átjáró sávjába eső valamennyi akasztót egy időben (egy tűzben) kell robbantani durranó gyújtózsinóros gyűjtőhálózat alkalmazásával.

Az egyes akasztók robbantásához a tapasztalatok útján nyert töltet-súlyokat kell alapul venni.

Ezek a következők:

 • természetes és mesterséges kőakasztókhoz 3- 5 kg
 • vasbeton gerendához, és oszlophoz. 4- 6 kg
 • fából készült akasztókhoz 1- 2 kg
 • különböző keresztmetszetű fém akasztókhoz 2- 3 kg
 • vasbeton gúla akasztókhoz 40-50 kg.

A harckocsiakasztókon történő átjáró-robbantás műszaki feladatát képezi a töltetek összeállítása, kiszállítása és elhelyezése, a gyújtóhálózat kifektetése és a töltetek robbantása. Ezeket 1+4 fős részleggel célszerű végrehajtani a következő munkamegosztással:

 • az l-es a részleg parancsnoka. Feladata a töltetek súlyának meghatározása, a durranó gyújtózsinór-hálózat robbantásához szükséges szerelt töltet elkészítése, a gyújtás végrehajtása és a részleg tevékenységének irányítása, ellenőrzése;
 • a 2-3-as feladata a töltetek összeállítása, kiszállítása és elhelyezése a robbantandó akasztókhoz;

a 3-4-es feladata a durranó gyújtózsinór-hálózat leágazásainak méretre vágása és a töltetekhez, való csatlakoztatása.

Az előzőekben meghatározott összetételű és munkamegosztásban dolgozó részleggel a harckocsiakasztókon történő átjáró-robbantás átlagos időnormája 2-5 akasztó robbantásával 20 perc, 6-10 akasztó robbantása esetén 35 perc. Ezen felül a töltetek kiszállítására 100 méterenként 2 percet lehet számolni.

Átjárók robbantása harckocsiárkon

Az erődítési akadályok egyik fajtája a harckocsiárok, melyet olyan szélességben és mélységben készítenek, ami meghaladja a harckocsik árokleküzdő képességét. A harckocsiárkokon való áthaladás biztosítható azok áthidalásával vagy átjárók készítésével. Az átjáró készítésének egyik módja az árok meredek falainak lerobbantása. Ez végrehajtható az árok szélein szabadon felfektetett összpontosított töltetek robbantásával.

A szabadon felfektetett töltetekkel történő átjáró készítésére két db 25-30 kg-os összpontosított töltetet kell alkalmazni. Az egyik töltetet az árok innenső, a másikat pedig a túlsó partján kell elhelyezni az árokpadkától 1,5 m távolságra. A töltetek gyújtása szerelt gyutaccsal történik. Ez végrehajtható külön-külön két lépcsőben vagy egy tűzben. Ez utóbbi esetben a két töltetet mindkét végén gyutaccsal szerelt durranó gyújtózsinórral kell összekapcsolni. Az e módon történő átjáró-robbantás átlagos normája 3 fős részleggel 20 perc.

A szabadon felfektetett töltetekkel történő átjáró-robbantás részfeladatai a következők: A töltetek összeállítása, kiszállítása és elhelyezése az árok partjain, a szerelt gyutacs elkészítése, a töltetek összekapcsolása durranó gyújtózsinórral és a gyújtás. Ezeket a feladatokat 3 fős részleggel célszerű végrehajtani a következő munkamegosztásban:

 • az l-es, aki egyben a részleg parancsnoka, megjelöli a töltetek helyét, elkészíti a szerelt gyutacsot és a két töltetet összekapcsoló durranó gyújtózsinórt és végrehajtja a gyújtást;
 • a 2-3-as összeállítja, kiszállítja és elhelyezi az összpontosított tölteteket és összekapcsolják azokat az l-es által elkészített durranó gyújtózsinórral

 

Köszönöm a figyelmet!