Megosztás:
       

Robbanóanyagok és töltetek jellemzői

Az alegységek harcának sikerét jelentős mértékben segítheti a műszaki munkák egy részének robbantásos módszerrel történő végrehajtása. A robbantásos módszer alkalmazásának célja a nehéz fizikai munka csökkentése, a feladat gyors végrehajtása.

A műszaki munkák robbantással való végzését teszik lehetővé a műszaki harcanyagként rendszeresített robbanóanyagok és gyújtószerek. Ezek érzékenységük, hatóerejük és rendeltetésük szerint három csoportra oszthatók. Ennek megfelelően vannak iniciáló, heves és toló hatású robbanóanyagok.

Az iniciáló (indító) robbanóanyagok csoportjába tartozik a durranóhigany, az ólom azid, a teneresz, továbbá a csappantyú és gyutacs elegyek. Ezek közös tulajdonságai, hogy rendkívül érzékenyek minden külső behatásra (ütésre, vágásra, hőre, stb.) továbbá hogy kis mennyiségben robbantva képesek a heves robbanóanyagok robbanásának beindítására. E tulajdonságuknál fogva elsősorban indító töltetként, illetve csappantyúk és gyutacsok töltésére kerülnek felhasználásra.

A heves robbanóanyagok közül leggyakrabban a közepes hatóerejű trotil és a plasztikus robbanóanyag kerül felhasználásra. Ezekből készítik a különböző aknák és tüzérségi lövedékek robbanó töltetét, ezek kerülnek alkalmazásra a műszaki munkák robbantásos módszerrel történő végrehajtásához is. Főbb jellemzőik és kezelésükkel kapcsolatos tudnivalók az alábbiak:

A trotil sárgás-barna színű vízben nem oldódó kristályos szerkezetű anyag. Ütéssel, súrlódással és hőhatással szemben csak kismértékben érzékeny, a puska lövedék találatától nem robban. Vegyi állékonysága stabil, robbanó tulajdonságát a vízben is megtartja. A közvetlen és tartós napsugárzásnak kitéve azonban színe megváltozik és fokozódik a külső ráhatásokkal szembeni érzékenysége. Robbanásának beindítása gyutaccsal, durranó gyújtózsinórral, vagy robbanás átvitellel történhet,

A robbantással végzett műszaki munkáknál a trotil leggyakrabban 75, 200 és 400 g-os préstestek formájában kerül alkalmazásra. Ezekből össze lehet állítani bármely robbantáshoz szükséges töltetet. Minden préstestben a gyutacs elhelyezésére szolgáló furat – úgynevezett gyújtófészek – található, amely lehet sima falú vagy menetes. Ez utóbbiakat menetes préstesteknek nevezzük. A robbanó préstestek a külső behatásoktól való védelem céljából paraffinozott papírba vannak csomagolva. A csomagoláson a gyújtófészek helye fekete ponttal van jelölve.

A préstesteken kívül a trotil gyárilag készített összpontosított töltetek formájában kerülhet alkalmazásra. Az öntési eljárással készült összpontosított töltetek henger alakúak, súlyuk 2,5 vagy 5 kg. A gyutacsok elhelyezése céljából minden töltetben 2 db furat, az úgynevezett gyújtófészek található. A töltetek impregnált papírba vannak csomagolva és a kézben történő hordozásuk megkönnyítése céljából textilből készült hord fogóval rendelkeznek.

A plasztikus robbanóanyag (PRA) sötétszürke színű képlékeny robbanó keverék. Gyakorlatilag minden évszakban jól formálható és a különböző szerkezetekre könnyedén tapasztható. A PRA 1,0 kg-os vagy 2,5 kg-os téglatest formájú kiszerelésben kerül a csapatokhoz. Az egységnyi súlyú plasztikus robbanótestek külön-külön paraffinozott papírba vannak csomagolva.

 A plasztikus robbanóanyag iniciálása történhet gyutaccsal vagy durranó gyújtózsinórral. Mivel a plasztikus robbanó testekben gyújtófészek nincs, a belőlük készült töltetekben a gyutacs elhelyezésére egy 10 mm átmérőjű pálcikával (és nem a gyutaccsal) lyukat kell fúrni. Durranó gyújtózsinórral történő iniciálás esetén a zsinóron három csomót kell kölni és azt a plasztikus töltet belsejében elhelyezni.

Robbanó töltetnek nevezzük az adott robbantási feladatok végrehajtásához összeállított, meghatározott mennyiségű robbanóanyagot. A robbanó töltetek súlya a robbantás tárgyától függően 75 grammtól több száz kilogrammig terjedhet, meghatározása minden esetben számítással történik. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a robbantás végrehajtásához a vonatkozó utasítások konkrét töltetsúyt határoznak meg. A robbanótöltetek lehetnek összpontosítottak, nyújtott, idom és kumulatív töltetek.

Az összpontosított töltet a leggyakrabban alkalmazható töltetfajta.

Felhasználhatók: Az óvóhelyek, fedezékek és tüzelőállások alapgödreinek kirobbantására, harckocsi árkokon és akasztókon, illetve fa torlaszokon való átjárók robbantására; erdei fatorlaszok robbantással történő készítésére; az utak és vasutak rombolására; erődök és műtárgyak rombolására; stb.

A nyújtott töltet formája olyan hosszított tégla, vagy henger alakú test, melyek hossza több mint a keresztmetszeti méretük ötszöröse. Készülhet gyárilag vagy azokat a csapatok maguk készítik a robbanó préstestekből. A nyújtott töltet leggyakrabban az aknamezőkben és drótakadályokon történő átjárók készítésénél kerül alkalmazásra.

A tűzzel való gyújtás módjai és eszközei

A robbanó töltetek indításának leggyakrabban alkalmazott módszere a tűzzel való gyújtás. E gyújtási mód alkalmazható a különálló töltetek egyenkénti vagy több töltet egyidejű úgynevezett egy tűzben való robbantására. A tűzzel való gyújtásnál az egyes töltetek robbantása szerelt gyutaccsal, több tölteté pedig durranó gyújtózsinór hálózattal hajtható végre.

A tűzzel való gyújtás eszközei a következők: utászgyutacs, időzített és durranó gyújtózsinór, gyutacsszorító fogó, kábelvágó kés vagy zsebkés, szigetelő szalag, dörzsgyújtó vagy közönséges gyufa. Ezek fontosabb jellemzői és alkalmazásukkal kapcsolatos tudnivalók a következők:

Az utászgyutacs a robbanó töltetek indításának eszköze. Egyik végén nyitott henger alakú hüvely, melybe iniciáló és magas hatóerejű heves robbanóanyag van besajtolva. Szabályos robbantása leggyakrabban az e célból rendszeresített időzített gyújtózsinór szúró lángjával történik.

Az utászgyutacs a benne elhelyezett robbanóanyagok érzékenysége következtében, továbbá mert a gyutacshüvely könnyen deformálható, rendkívül érzékeny a nyomásra, ütésre, dörzsölésre, hőre és minden más külső ráhatásra. Ezért kezelésük nagyfokú figyelmességet, óvatosságot és a biztonsági rendszabályok maradéktalan betartását követeli a vele dolgozó valamennyi személy részéről. Tilos felhasználni, ha a gyutacshüvelyen gyűrődések vagy repedések vannak, ha a hüvely belső falán iniciáló robbanóanyag szemcsék észlelhetők, továbbá ha a gyutacs bármely részén a korrózió jelei mutatkoznak.

Az időzített gyújtózsinór alaprendeltetése utászgyutacsok indítása. Egy vezető szálra préselt lőporbélből és az azt körülvevő vízhatlan eleggyel bevont több belső, illetve külső fonalból áll. Égési sebessége átlagos értéke 1 cm/másodperc. A csapatoknál leggyakrabban alkalmazott gyújtózsinór PVC bevonatú műanyag burkolattal készül, átmérője 5-6 milliméter, színe szürke (a régebbi kiadásúaké zöld).

Az időzített gyújtózsinór valamennyi tájtája karikába tekercselve kerül forgalomba, egy tekercs hossza 8 méter. Az időzített gyújtózsinórt száraz, hűvös helyen kell tárolni és feltétlenül óvni kell:

 • a nedvességtől – végeinek vízhatlan kenőccsel, vagy szigetelőszalaggal történő szigetelésévei, mert a nedvesség hatására égő tulajdonságát elveszti;
 • hőtől, mert a hő hatására a gyújtózsinór burkolata felhólyagzik és elveszti szigetelő képességét;
 • olajokkal, zsírokkal, benzinnel vagy petróleummal való érintkezéstől;
 • mechanikai hatásoktól, melyek előidézhetik a burkolat sérülését és a lőporbél folyamatosságának törését;
 • az időzített gyújtózsinór fagyos időben való alkalmazásakor ügyelni kell arra,hogy hajlítását elkerüljük, mert az előidézheti a lőporbél törését.

Az időzített gyújtózsinórt alkalmazás előtt ellenőrizni kell: ha burkolatán repedések; nedvesség nyomok; szakadások vagy egyéb meghibásodások vannak, akkor felhasználásra alkalmatlannak kell tekinteni.

A durranó gyújtózsinór rendeltetése több különálló töltetnek egy időben történő robbantása. Ezen kívül alkalmazható gyutacs nélküli töltetek indítására is. Fő alkotó részét magas hatóerejű brizáns robbanóanyag képezi, amely egy papírszalagból képezett csatornába van elhelyezve, a papírcsatorna pedig textilanyagú fonalburkolattal van ellátva.

Főbb jellemzői az alábbiak:

 • égési (robbanási) sebessége: 6000-7000 m/s;
 • külső átmérője: 5-6 mm. a színe piros;
 • ütésre, vágásra nem érzékeny, de a puskalövedékek találata esetén felrobbanhat;
 • tűz (láng) hatására meggyullad, de gyorsan elalszik;
 • a PVC műanyag burkolata fagyálló.

A durranó gyújtózsinórt – bár kevésbé érzékeny – óvni kell a mechanikai behatásoktól, a tűztől, nedvességtől és a napsütéstől. A többi robbanóanyagoktól elkülönítve száraz, az olajoktól, zsíroktól védett helyen kell tárolni. A sérült burkolatú zsinórdarabokat elhasználni tilos! A sérült részeket – akár az egész tekercset – meg kell semmisíteni.

A durranó gyújtózsinór robbantása történhet: szerelt gyutaccsal, szerelt töltettel és villamos gyutaccsal. Egy szerelt, illetve villamos gyutaccsal legfeljebb 6 durranó gyújtózsinór vég robbantható. Hatnál több durranó gyújtózsinór véget szerelt töltettel kell robbantani. A durranó gyújtózsinór gyújtandó végeit a gyutacs, illetve a szerelt töltet teljes hosszához kell csatlakoztatni és szigetelőszalaggal vagy zsineggel kell rögzíteni. A töltetek robbantására alkalmazott zsinór végeire rendszerint gyutacsot kell tenni; azt ugyanúgy kell elhelyezni és rögzíteni, mint az időzített gyújtózsinór esetében.

A durranó gyújtózsinórt fa alátétlapon éles és tiszta késsel vágjuk.

Gyutacsba helyezett durranó gyújtózsinórt vágni szigorúan tilos!

A durranózsinórt a vágást megelő­zően le kell gombolyítani a dobról. Ha az egész dob anyaga nem kerül felhasználásra, a vágást úgy kell végezni, hogy annak helye a dobon maradt részhez 10 m-nél közelebb ne legyen. Az alátétlapról és a késről minden vágást követően le kell tisztítani a zsinórtörmeléket és a következő vágást az alátétlapnak egy másik szakaszán végrehajtani.

Szerelt gyutacs és töltet készítése

A szerelt gyutacs alaprendeltetése az egyes különálló töltetek és legfeljebb 6 szál durranó gyújtózsinór vég robbantása. Részei az utászgyutacs és az időzített gyújtózsinór. Ezek egymáshoz való rögzítéséhez gyutacsszorító fogó vagy szigetelőszalag szükséges. A gyutacsba rögzített időzített zsinór gyújtása végrehajtható dörzsgyújtóval, vagy közönséges gyufával. Összeszerelését egy fő végzi. Az elkészítéséhez szükséges átlagos idő 2 perc.

A szerelt gyutacs készítésének feladatai és sorrendje a következő; Az időzített gyújtózsinór vágása; a gyutacs kivétele a dobozból és alkalmasságának ellenőrzése; a zsinór behelyezése a gyutacsba; a gyutacs rögzítése a zsinóron. Ezek végrehajtásának szabályai és fogásai az alábbiak:

 • a szerelt gyutacs részét képező időzített gyújtózsinór hossza legalább 50 cm legyen. A zsinór egyik végét merőlegesen, a másikat pedig szalámiszerűen, falapocskán kábelvágó késsel vagy zsebkéssel kell levágni. Ha a szerelt gyutacs nem kerül azonnal felhasználásra, vagy a gyújtása dörzsgyújtóval történik, akkor mindkét végét merőlegesen kell vágni:
 • az időzített gyújtózsinór merőlegesen vágott végét óvatosan és ütközésig kell a gyutacsba bevezetni. Ha a gyújtózsinór túlságosan lazán megy be a hüvelybe, akkor annak végére egy vagy több rétegben szigetelőszalagot vagy papírt kell csavarni;
 • a gyutacs rögzítését az időzített gyújtózsinóron az e célra szolgáló gyutacsszorító fogóval kell végezni, a következő módon. A zsinórt bal kézben fogva függőleges helyzetbe magunk előtt tartjuk úgy. hogy a rajta levő – a bal kéz mutató ujjal hozzá fogott -gyutacs felül legyen. A jobb kézben levő gyutacsszorító fogót a gyutacs nyitott végére illesztjük és a hüvelyt egyenletes szorítással a zsinórra préseljük.

Ha a gyutacsszorító fogó nem áll rendelkezésre, akkor a gyutacs és a zsinór egymáshoz való rögzítését szükség megoldásként szigetelőszalaggal, vagy papírral is végre lehet hajtani. Ekkor a zsinór gyutacsba kerülő végére szigetelőszalagot vagy papírt kell tekerni olyan vastagságban, hogy a gyutacs önsúlyánál fogva le ne csúszhasson.

A szerelt gyutacs időzített gyújtózsinórjának gyújtása végrehajtható gyárilag készült dörzsgyújtóval vagy a kereskedelemben beszerezhető közönséges gyufával.

A dörzsgyújtó alumínium hüvelyből készül, melynek egyik vége nyitott, a másik végét pedig a gyufához hasonló dörzselegy zárja le. Az időzített gyújtózsinóron való rögzítését ugyanúgy, mint a gyutacsot szorító fogóval kell elvégezni. A dörzsgyújtó elegyének gyújtása az e célra készült, vagy egy gyufás doboz dörzslapjával végezhető el.

A gyufával történő gyújtásnál az időzített gyújtózsinór végét közvetlenül a gyújtást megelőzően szalámiszerűen kell levágni. A „gyújtáshoz felkészülni” vezényszóra a gyufaszál fejét a lőporbélre kell helyezni, majd gyújtás vezényszóra a gyufásdoboz dörzslapját azon végighúzni.

A szerelt töltet egy szerelt gyutacsból és egy trotil préstestből áll, mely lehet 7,5,20, vagy 40 dkg-os.

Rendeltetésük a nagy tömegű robbanótöltetek indítása. Ezen kívül alkalmazhatók a legfeljebb 40 dkg-os töltetet igénylő kis keresztmetszetű elemek robbantására. Készítésük feladata a szerelt gyutacs összeállítása, annak a töltetbe helyezése és rögzítése. Készítésének átlagos normája 2.5 perc.

A szerelt gyutacsot a töltetbe csak közvetlenül a robbantás előtt szabad belehelyezni. A töltetben való rögzítését elsősorban gyutacsrögzítő csavarral kell megoldani. Ha ez nem áll rendelkezésre, az időzített gyújtózsinórra spárgát kell kötni és azt a töltethez erősíteni.

A gyutacsot a töltetbe kiékeléssel rögzíteni szigorúan tilos!

Köszönöm a figyelmet!