Megosztás:
       

Mozdulatok és fogások fegyverrel

 „Vigyázz” állás géppisztollyal

„Vigyázz” állásban (alaphelyzetben) a géppisztolyt csővel lefelé (az AMD géppisztolyt behajtott válltámasszal) kell tartani. A hordszíj a jobb vállgödör, a jobb alkar vízszintes helyzetben, a fegyver és test tengelye párhuzamos legyen. A katona testtartása a „Vigyázz” állás részben leírtak szerint.

A géppisztoly hord módjai

A géppisztolyt – a feladattól függően – az alábbi helyzetben kell tartani:

„Szíjra” helyzetben:

 • sorakozáskor;
 • a kiképzés (oktatás) során;
 • szolgálatban.

„Mellre” helyzetben:

 • -katonai rendezvények, szemlék alkalmával az álló helyben és mozgás közben végrehajtott tiszteletadáshoz;
 • -díszőrségben;
 • -amikor az őrséget tiszteletadás céljából szólították „Fegyverbe”, továbbá a csa­patzászlóhoz felállított őröknek.

  „Hátra” helyzetben:

 • a felállított őröknek tűzoltáskor;
 • mindkét kézben anyagot szállító, vagy munkát végző katonáknak (sebesült­vivők, vonalvizsgálók stb);
 • oktatás közben a géppisztollyal felszerelt oktatóknak

„Súlyba” helyzetben:

 • futás közben;
 • a „Fegyvert le!” vezényszó előtt;
 • őrségben a „Tölts!”, illetve „Üríts!” vezényszó előtt;
 • járműre (járműről) szállás előtt.

„Tüzeléshez kész” helyzetben:

 • amikor a gyors tűzmegnyitás érdekében szükséges

Fegyverfogások állóhelyben

A fegyverfogásokat géppisztollyal három ütemben önállóan vezényszó nélkül, vagy kötelékben vezényszóra kell végrehajtani.

Géppisztolyt mellre

A géppisztoly „Mellre” vételét „Szíjra” helyzetből a „Mellre!” vezényszóra, az aláb­bi fogásokkal kell végrehajtani:

 1. Első ütem: a katona emelje a géppisztolyt a test elé úgy, hogy a szíjat markoló jobb keze a fej előtt egy tenyérnyire és annak magasságában legyen, majd ezzel egy időben bal kézzel fogja meg a csőköpenyt.
 2. Második ütem: jobb kézzel emelje át a szíjat a fej fölött és a hüvelykujj segítségével helyezze azt hátra.
 3. Harmadik ütem: jobb kézzel engedje el a szíjat és egy határozott gyors mozdulattal fogja meg az AMD géppisztoly tokfedelét közvetlenül a tokfedél rögzítő fölött és ezzel egy időben bal kezét vigye alapállásba.

Géppisztolyt szíjra

A géppisztoly „Szíjra” vételét „Mellre” helyzetből a „Szíjra!” vezényszóra az alábbi fogásokkal kell végrehajtani:

 1. Első ütem: a katona jobb kéz hüvelykujjal kissé emelje meg a szíjat, bal kézzel pedig fogja meg a csőköpenyt.
 2. Második ütem: emelje át a szíjat a fej fölött úgy, hogy a géppisztoly a test előtt egy tenyérnyire, a szíj pedig a fej magasságában legyen.
 3. Harmadik ütem: jobb kézzel a szíj, bal kézzel pedig a csőköpeny segítségével lendítse a géppisztolyt „Szíjra” helyzetben, majd a bal kezét gyorsan vigye alapállásba.

Géppisztolyt „Mellre” helyzetből „Hátra!”

 1. Első ütem: a katona jobb kézzel egy gyors mozdulattal fogja meg a lángrejtőt, kissé emelje meg a géppisztolyt annyira, hogy a szíj meglazuljon.
 2. Második ütem: egy erőteljes lendülettel fordítsa a géppisztolyt jobbra lefelé, egészen hátra.
 3. Harmadik ütem: a jobb kart gyorsan vigye alapállásba.

Géppisztolyt „Szíjra” helyzetből „Hátra!”

 1. Első ütem: a katona fogja meg jobb kézzel a lángrejtőt, bal kézzel lazítsa meg a
  szíjat, majd emelje meg függőlegesen a géppisztolyt.
 2. Második ütem: emelje át a géppisztolyt a feje fölött hátra.
 3. Harmadik ütem: mindkét kezét vigye alapállásba.

Géppisztolyt „Hátra” helyzetből „Mellre!”

 1. Első ütem: a katona jobb kézzel fogja meg a csőköpenyt és kissé emelje meg a géppisztolyt annyira, hogy a szíj meglazuljon.
 2. Második ütem: egy erőteljes mozdulattal fordítsa a géppisztolyt balra felfelé úgy, hogy a váll elé kerüljön.
 3. Harmadik ütem: jobb kézzel markolja meg az AMD géppisztoly tokfedelét.

Géppisztolyt „Hátra!” helyzetből „Szíjra”

 1. Első ütem: a katona jobb kézzel fogja meg a lángrejtőt, bal kéz hüvelykujjával pedig a szíjat és emelje azt a fej magasságába.
 2. Második ütem: emelje át a géppisztolyt a fej fölött a test jobb oldalára.
 3. Harmadik ütem: jobb kézzel fogja meg a szíjat, engedje le a géppisztolyt „Szíjra”
  helyzetbe, ezzel egy időben a bal kezét vigye alapállásba.

Géppisztolyt „Súlyba!”, „Szíjra!”

A géppisztolyt „Szíjra” helyzetből ütemek nélkül a legcélszerűbb módon és a legrö­videbb úton kell „Súlyba”, illetve „Súlyba” helyzetből „Szíj a” venni, az alábbiak szerint:

 1. A futásban történő mozgást megelőzően álló helyzetben a „Súlyba!” vezényszó­ra, menet közben pedig a „Futás indulj!” vezényszót követően.

A „Lépés” vezényszóra két lépés ütem alatt a géppisztolyt „Szíjra” helyzetbe kell venni.

 • A géppisztoly földre helyezése előtt a „Súlyba!”, a felvétel után pedig a „Szíjra!” vezényszóra.

 • A „Járműre!”, „Járműről!” vezényszóra „Súlyba”, illetve ezen vezényszavak vég­rehajtását követően „Szíjra” helyzetbe.

„Fegyvert le!”

A fegyverek földre helyezését előzetesen „Súlyba” vett fegyverrel a „Fegyvert le!” vezényszóra az alábbiak szerint kell végrehajtani:

 1. Első ütem: a vezényszó figyelmeztető „Fegyvert” részére lépjen a katona egy rendes lépést előre bal lábbal, hajoljon le, fordítsa a fegyverét elsütő szerkezettel jobbra és legyen készen a fegyver lehelyezésére.
 2. Második ütem: a vezényszó végrehajtást elrendelő „le!” részére helyezze le a földre a fegyvert.
 3. Harmadik ütem: gyorsan egyenesedjen fel, zárja a bal lábát és álljon vigyázzba.

„Fegyvert fogj!”

A fegyverek felvételét a „Fegyvert fogj!” vezényszóra a következő módon kell végre­hajtani: 9

 1. Első ütem: A vezényszó figyelmeztető részére lépjen a katona egy rendes lépést előre bal lábbal, hajoljon le, készen a fegyver megfogására.
 2. Második ütem: a vezényszó végrehajtást elrendelő részére fogja meg a fegyvert jobb kézzel.
 3. Harmadik ütem: tegyen egy lépést hátra, zárja a bal lábát, fegyverét tartsa „Súly­ba” helyzetben.

A fegyver átadása

A géppisztoly átadását (oktatás vagy ellenőrzés céljából) a parancsnok utasítására (például: „Kovács honvéd, adja át a fegyverét!”) az alábbiak szerint kell végrehajtani.

A katona vegye géppisztolyát „Súlyba” helyzetbe és lépjen előre egy lépést jobb láb­bal; emelje fel a géppisztolyt függőlegesen annyira, hogy a kar vízszintes helyzetbe ke­rüljön, ezzel egyidőben fordítsa azt elsütő szerkezettel maga felé; jelentse a fegyver számát és töltetlenségét.

Például: „CB 2542, a cső és a tár üres!”

Az alaki fogásokat és mozdulatokat fegyverrel – a szabályos hordmód betartásával – úgy kell végrehajtani mint fegyver nélkül.

Köszönöm a figyelmet!